"Armastus on pika meelega,
armastus hellitab,
ta ei ole kiivas,
armastus ei kelgi ega hoople,
ta ei käitu näotult,
ta ei otsi omakasu,
ta ei ärritu...

Ta lepib kõigega,
ta usub kõike,
ta loodab kõike,
ta talub kõike..."

Pauluse esimene kiri
Korintlastele 13: 4-7
Ränduri märkmed
Pühapäeva
katastroofid
Hinduismi püha OM
Sikhismi Khanda
Taoismi Yin&Yang
Keldi rist
Islami Hilal
Džainismi rahu märk
Budismi eluratas
Šinto Torii
Judaismi menora
Kristluse rist
Ru
Eng
Eessõna
©Kronu&Tronu 2004-2010
Eesti-vene maailma
religioonide seletav
sõnaraamat