Dao Dejing ("Kulgemise väe raamat") - Дао де цзин ("Классический путь и его сила") (taoismi põhiteos, 4.-3. saj. eKr. - является главным текстом, на котором основана философия даосизма)
                                                                                        
Falungun - Фалуньгун (практика колеса закона) (vaimne liikumine Hiinas, asutatud 1992.a. erusõjaväelase Li Huntšži poolt, see praktika kujutab endast budismi, taoismi ja traditsioonilise hiina võimlemise elementide segu, keelati 1999.a. hiina võimude poolt - духовное движение, основанное отставным военныи Ли Хунчжи в Китае в 1992 г., соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и традиционной оздоровительной практики цигун, движение было запрещено в июле 1999 г.)                                                            
                            
Feng Shui ("tuul ja vesi") - Фэн Шуй ("ветер и вода")(hiina geomantia, asukoha valik nii surnule kui elavale, arvestades eluhinguse qi ringlevate voolude paiknemist - китайская геомантия, наука и искусство помогающее направлять, уравновешивать и гармонизировать на благо человека таинственные силы земли)                                                                                        
Lao-zi - Лао-цзы (taoismi rajaja, arvatakse, et ta sündis VI sajandi lõpul (viimaste andmete järgi 4.-3. saj. eKr.), kirjutas raamatu "Daodejing" (kulgemisest ja kulgemise väest)- автор др.-кит. трактата "Дао Дэ Цзин" ("Канон пути и благодати") канонического сочинения даосизма)
                                                                                        
Qi (ka chi, hiina "hingetõmbe, gaas") - ци (также чи - "дыхание, энергия") (traditsioonilises hiina kultuuris kõige elava jõuallikas. Näiteks, inimolendi puhul on see õhk  - внутренняя энергия жизни, источник силы всего, что существует в природе. Для человека, например, это вдыхаемый воздух)
                                                                                        
Taiji - тайцзы (suure polaarsuse sümbol, mis kujutab yin'i ja yang'i omaduste vastastikust mõju - символ двух противоположностей инь и янь, при взаимном проникновении точно уравновешивающиx друг друга)
                                                                                        
Taoism - даосизм (кит. дао - "путь") (hiina usund, dao (tao) tähendab "tee", kuid kujutab endast allikat ja tagatist kõigile, mis sisaldub selles või mõnes teises maailmas; taoism näitab, kuidas elada vastavuses taoga, kas vooluga kaasa minnes või selle vastu võitlemata, tekkis 4.-3. saj. eKr., taoismi alustekst on "Daodejing", mille autoriks on Lao-zi, teiseks tähtsaks teoseks on "Zhuangzi" - вероисповедание в Китае, система взглядов и практик направленных на достижение состояния тао: изначальное состояние вселенской энергии лишенное каких-либо форм, концепций и представление, свободно текущей и не вовлечëнной ни во что, возник в 4-3 вв. до Р.Х., представлен двумя основными трактатами - "Лао-цзы" и "Чжуан-цзы")
                                                                                        
Wuwei - у вей (toimida toimimata (suurim voorus taoismis) - дао образ действий, неделание как отказ от желаний и борьбы) 
                                                                                       
Zhuangzi - Чжуан-цзы (teine taoismi põhiteos - китайский философский трактат, названный по имени одного из главных представителей даосизма Чжуан Чжоу (370-301 до Р.Х.)                                                                                        
Yang - Янь (hiina meditsiini sümbol (koos yin'iga), seostatakse valguse, aktiivsuse, õhu ja mehelikkusega - янь принадлежит все движущее, возрастающее, яркое, развивающее, используется в китайской философии для отображения широкого диапазона противоположностей мира)
                                                                                        
Yin - Инь (hiina meditsiini sümbol (koos yang'iga), seostatakse pimeduse, vee ja naiselikkusega; Vana-Hiina filosoofias vastandlikud jõud yin ja yang on teineteisest sõltuvad ning sisaldavad mõlemad vastaspoole seemet või potentsiaali - инь принадлежат такие понятия, как спокойствие, понижение, темнота, вырождение, является неотъемлемой частью концепции противоположностей древнекитайской философии)