Katastroofid...tundub et inimkonna areng koosnebki katastroofidest.
Neid on alati olnud, on praegugi ja on ka tulevikus.
Aga kas selles on mingi seadusepärasus või kõik on kaootiline?
Julgen väita, et kõik pole sugugi mitte juhuslik ja tahan juhtida
teie tähelepanu ühele asjaolule - nimelt: minu uuringud näitavad,
et valdav osa katastroofidest selles maailmas langeb just nimelt...PÜHAPÄEVADELE!?

Aga miks?

Mina uskliku inimesena arvan: sellepärast, et kurjus lihtsalt
ei salli seda päeva, mil kolmandik (2 mlrd.) maailma rahvast ülistab Jumalat.
Need jõud aktiviseeruvad ja maksavad meile lihtsalt kätte.
Loomulikult kurjad vaimud tegutsevad iga päev, 24 tundi päevas, aastaringselt
ja ei vali, mis rahvusest sa oled või milline nahavärv sul on, aga siiski see päev
ja Jumala Poja olemasolu on neile eriti vastukarva.

Aga vaadake ise!

                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                

                                

                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Poliitilised  
konfliktid
Muud õnnetused
Veekatastroofid
Lennuõnnetused
Maavärinad
Tulekahjud
Sõjad
Paanika