Aadam ja Eeva
                
Kain     Aabel    Sett →→→  
                                          
  (tapetud Kaini poolt)      Eenos.....Lemek
                                                                 
                                                                Noa (Noale oli antud lihasöömise luba)
                                                                 
                                                 Seem     Haam    Jaufet
                                                 ←↓          
                                                              (neetud isa poolt)
                    Juudi rahva sünd!              
                                                             Kuus         Kaanan (Soodoma (sodoomia patt) ja Gomorra linnade valitseja)
Haaron           Aabraham                                
                      (1700 eKr.)                Nimrod (lõi maailma esimese (Assüüria-Babüloonia) impeeriumi)
     Lott                     
(verepilastus      Ismael     Iisak
  tütardega)            
                            (Aabrahami laps egiptlannast teenijaga)
               Moabidide sünd                               Ismael võttis endale Egiptusemaalt naise - nii sündisid Araabia rahvad!
Ammonlaste
    sünd

(Mõlemast rahvast said Iisraeli vaenlased!)