Aalim (ar. "teadja") - алим (араб. "всезнающий") (islami religioosne õpetlane - исламский богослов)
                                                                                        
Abd - абд (araablastel Jumala sulane - у мусульман в значении раб Божий)

Aadama mäetipp - пик Адама (moslemid usuvad et just siin astus Aadama jalg esimest korda maale pärast väljaheitmist Eedenist, asub Sri Lankal 2243 m kõrgusel - согласно верованиям мусульман место, где ступила нога Адама после изгнания из Рая, находится на высоте 2243 м. на Шри-Ланка и имеет форму человеческой ступени) 
                                                                                        
Adhan - азан (palvekutse moslemitel, mis kõlab minareti tornist 5 korda päevas - призыв на молитву у мусульман)
                                                                                        
Aid al-Adha - Ид аль-Адха (peetakse ohverduspüha Mekas - праздник жертвоприношения у мусульман)
                                                                                         
Aid al-Fitr - Ид аль-Фитр (ramadaani lõpu pidustus - окончание поста Рамадан)
                                                                                        
Ajaat (ar. "näide, märk") - айят (араб. "пример") (Koraani värss, kokku 6225 ajaati - часть суры Корана, которая представляет собой законченную мысль, всего в Коране 6225 айятов)
                                                                                        
Ajatolla (ar. "Jumala märk") - аятолла (араб. "знамение Аллаха") (šiiitide kõrgeim vaimulikutiitel - шиитский религиозный титул)
                                                                                        
Ahkam - ахкам (islamis "seaduslikud staatused", kokku viis liiki: wažib - kohustuslik, mustahab - soovitav, muharram - keelatud, makruh - sallimatu, aga siiski lubatud ja halal - lubatud - шариатское постановление, различают пять видов: уаджиб (обязательное), мустахаб (желательное), хараам (запрещенное), макрух (нежелательное), мубах (разрешенное))                                                                                        
Ahmadiidid - ахмадиты (ахмадинцы) (islamiusuliste usuvool, tekkis 19. saj. Punjabis, Indias, asutajakas Mirza Ghulam Ahmad, kes kuulutas ennast prohvetiks, põhiidee oli, et jihad ei pea olema võitlus mõõgaga, pigem võitlus vaimsel tasemel, võeti üle mõtted nii kristlastelt kui ka hindudelt - мусульманская секта соединившая в своем вероучении элементы ислама, иудаизма, христианства и индуизма, возникла в 19 в. в Пенджабе на границе Индии и Пакистана, центр секты находится в пригороде г. Хайфа, основатель секты Гулям Ахмед получивший по его утверждению "откровение" сверху в возрасте 50 лет)
                                                                                        
Aht al-Kitab ("Raamatu inimesed" või "Varasemate ilmutuste inimesed") - ал аль-китаб ("Люди книги") (islamis juudid ja kristlased - верующие иудеи и христиане, исповедующие Священные Писания, признаваемые исламом в качестве более раннего Божественного Откровения)
                                                                                        
Al-amiin (araabia "lojaalne, aus") - аль-Амин (араб. "заслуживающий доверия")(üks prohvet Muhammedile omistatud nimesid islamile eelneval ajal - почëтное имя молодого пророка Мухаммеда) 
                                                                                       
Al-Džanna - аль-Джанна (paradiisiaia nimetus Koraanis - мусульманский Райский сад)
                                                                                        
Aleihim salam (ar. "rahu olgu nendega") - алейхим салям (араб. "мир ему")(öeldakse prohvetite mainimisel - употребляется при упоминании имëн пророков)                                                                                        
Aleikum salam (ar."ka teiega olgu rahu") - салям алейкум (араб. "мир Вам!") (moslemitel vastus tervitusele - ответ на приветствие у мусульман)                                                                                        
Al-Fatiha - аль-Фатиха (Avaja, islami meieisapalve - сура "Открывающая книгу", квинтэссенция Священного Писания мусульман) 
                                                                                       
Alhamdulillah - альхамдулилах (tänud ja kiitus olgu Jumalal - слава Аллаху!)
                                                                                        
Allah (araabia al-Lāh -  "ainujumal") - Аллах (араб. al-Lāh - "единый Бог") (Koraanis Jumal kui maailma Looja, ainujumal, võrreldamatu ja kujuteldamatu, temal on 99 "ilusat nime" - имя собственное Бога в исламе; единый, уникальный и несравнимый, творец всего сущего, конкретного образа не имеет, но имеет 99 "прекрасных имен")                                                                                        
Al-masžid al-haram (ar. "keelatud, püha mošee, kummarduskoht") - аль-Масжид аль-Харам (араб. "священная мечеть") (Kaaba ja Püha Mošee koos lähima ümbrusega - Кааба и построенная вокруг неё мечеть Харам)
                                                                                        
Am-al-nakhbah ("katastroofiaasta") - aм-аль-накхбах (араб. "год бедствий") (aasta 1920, mil Suurbritannia ja Prantsusmaa väed pärast Osmanite impeeriumi kokkuvarisemist marssisid sisse Lähis-Itta - название 1920-го года у мусульман, когда воспользовавшись развалом Османской империи, войска Франции и Великобритании совершили марш-бросок по странам Ближнего Востока)
                                                                                        
Amiin (heebrea "nii olgu") - аминь (moslemitel aamen - аминь у мусульман)
                                                                                        
Ansarid - ансары (need, kes abistasid Muhammadit Medinas - жители Медины побратавшиеся с мухаджирами)
                                                                                        
Aqida - акыда (islami imani (kõige uskumine) nurgakivi - исламское мировоззрение различных направлений ислама)
                                                                                        
Aqiqa - акыка (moslemitel ühe või kahe lamba ohverdamine lapse sünni puhul tänulikkuse märgiks Jumalale - у мусульман принесение в жертву барана на 7-й день после рождения ребëнка)

Ar-Rahma ("armulikkus") - Ар-Рахма ("милосердие") (esimene mošee Ukraina pealinnas, ehitustööd alustati aastal 1998, aga pidulik avamistseremoonia toimus 2. detsembril 2011, Kiievis elab umbes 60 000 moslemit - первая мечеть в украинской столице, строительство велось с 1998г. и завершилось торжественным открытием 2 декабря 2011г., в Киеве насчитывается около 60 000 мусульман)
                                                                                        
Ašariidid - ашариты (al-Ašari (935) järglased, kes asutasid 10. saj. moslemi suurima kalam-kooli, olid püüdnud ehitada silda ilmutuse Jumala ja loomuliku mõistuse vahele, kahtlesid, kas on üldse olemas üldisi seadusi ja ajatuid põhimõtteid - представители учения аль-Ашари (935), основной мусульманской школы калам после 10 в., занимали более мягкую позицию в отношении "абсолютного разума" мутазилитов)

Ašura päev (araabia "kümnes") - день Ашуры (šiiidid mälestavad sel päeval Husseini, Muhamedi lapselapse märtrisurma (Karbala lahingus) aastal 680 AD - день траура по имаму Хусейну, погибшему в сражении при Кербеле в 680 г., отмечается 15 декабря мусульманами-шиитами)
                                                                                        
Asr - аср (moslemitel pärastlõunase palve nimetus - название послеполуденной молитвы у мусульман)
                                                                                        
Assalamu alikum (ar. "rahu olgu teiega") - ассалям алейкум (араб. "мир Вам!") (moslemite igapäevane tervitus - приветствие у мусульман) 
                                                                                       
Astrolaab - астроляб (kasutatakse Meka suuna määramisel, mis võimaldab moslemitel palvetada õiges suunas - переносной инструмент, позволяющий быстро и просто определить географические координаты, используется у мусульман для определения направления Мекки)
                                                                                        
Babism - бабизм (islami sektantlik õpetus, asutas 19. saj. Iraanis Bab, õpetus eitab kõiki Koraani ning shaaria seadusi ja tunnistab kõikide inimeste võrdsust Jumala ees - религиозное учение секты бабидов, создано Бабом в 40-х гг. 19 в. в Иране, отменили законы Корана и шариата и установили новые на основе равенства всех людей и защиты их прав)

Bahá'i - бахаизм (iseseisev monoteislik religioon, 1844.a. rajas Báb ("Värav") bábi usu, tema eesmärk oli valmistada inimkonda ette teise jumaliku õpetaja peatseks ilmumiseks, aastal 1863 teatas Báha'ulláh ("Jumala Auhiilgus"), et tema on isik, kellest Báb rääkis, nii sündis báha'i usk - религиозно - философское учение вышедшее из бабизма, основателем является перс Мирза Хусейн Бахаулла (1817-1892), считают что Мухаммед был последним пророком не для всей истории человечества, а для определенного исторического этапа, что после него должен прийти пророк по имени Баб (в переводе с арабского - врата)) 
                                                                                       
Báha'id - бахаисты (báha'i usu pooldajad - приверженцы бахаизма)                                                                                        
                                                                              
Baka - бака/бага (pääsemine; jumalikkuse kõrgeim aste sufismis - символ в суфизме, обозначающий вечное пребывание в Боге)
                                                                                        
Baraka (araabia "õnnistus") - барака (араб. "благословение") (Püha Vaim islamiusulistel - Святой Дух у мусульман)
                                                                                        
Batin ("varjatud sisu") - батин ("внутреннее, скрытый смысл") (vaimulikud harjutused, mis aitavad taibata Koraani varjatud tähendust - постижение "скрытого" смысла Корана)                                                                                        
Bida (araabia "uuendus, väärõpetus") - бида (араб. "обновление, ересь") (islami religiooni uuendused - у мусульман нововведение в области религии, ересь)                                                                                        
Bismillah (araabia "Jumala nimega") - бисмилла (moslemitel Jumala nimel - "во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного")
                                                                                        
Buraq (al-buraq) (pärsia bara - "hobune") - аль-Бурак (перс. бара "лошадь") (imeline  inimpeaga hobusetaoline loom, kes kandis Muhammadit läbi taevaste - крылатый конь с человеческим лицом, на котором Мухаммед согласно легенде совершил "ночное путешествие" на седьмое небо)
                                                                                        
Burkini (araabia burqa ja bikini) - буркини (араб. burqa и бикини) (moslemi naise rannas kantav riietusese, toodetakse Austraalias, kohandatud vastavalt Šaria seaduse normidele - купальный костюм для мусульманок, производится в Австралии, отвечает всем требованиям шариата) 
                                                                                       
Daif (araabia "nõrk") - Даиф (араб. "слабый") (islamis kinnitamata hadith -  слабый хадис)
                                                                                        
Dawa (araabia "kutse, usutunnistus") - дават ("kutse islamisse" - религиозный призыв в исламе, призыв к исламу, в ислам)
                                                                                        
Derviš (pärsia - "vaene, kehvik") - дервиш (по-персидски - "бедняк, нищий") (sufismi järgija, munk - мусульманский монах, приверженец суфизма)
                                                                                        
Diin - дин (religioon, uskumus, konfessioon moslemitel - у мусульман вера, верование)
                                                                                        
Dhikr - дхикр (зикр) (sufide tee Jumala vahetu kohaloleku tunnetamiseks - в суфизме повторение имени Аллаха вслух или про себя по особой формуле, сопровождаемое особым дыханием и ритмичными телодвижениями) 
                                                                                       
Dhimmah ("kaitstud vähemus")- зимми (зиммий) (islamiriigis elavad kristlased ja juudid - люди Писания (христиане и иудеи) проживающие в исламском государстве и находящиеся под его защитой) 
                                                                                       
Druusid - друзы (druuside religioon tekkis 1017. aastal Egiptusemaal, praegusel ajal elavad järgijad peamiselt Süürias, Liibanonis ja Iisraelis, põhiidee on usk ühte Jumalasse ja usk taassündi, suurimaks prohvetiks peetakse Moosese äia Jitrot - последователи одной из крайних шиитстких сект, сформировались в результате раскола в исмаилизме в начале 11 в. признав фатимидского халифа аль-Хакима воплощением Бога, нашли широкое понимание среди горцев Ливана (в настоящее время в стране проживает около 800 000 друзов), веруют в переселение душ, секта очень закрытая, не стремятся увеличить число единомышленников считая, что воспринять вероучение способны только члены общины)
                                                                                          
Dua (araabia "kutse, hüüe") - дуа (eraviisiline palve - частная молитва у мусульман)
                                                                                        
Džabrail - Джабраил (ingel Gaabriel, kes edastas Muhammadile Jumala sõna - архангел Гавриил передававший пророку Мухаммеду Божьи откровения)                                                                                         
Džahannam - джаханнам (moslemitel põrgutuli - ад у мусульман)
                                                                                        
Džahiliyya (araabia - "harimatus, viisakusetus") - джахилийа (араб. "невежество") (islamieelne aeg või olukord või inimene, millel või kellel puudub Jumala juhatus - период в истории Аравии до появления пророка Мухаммеда, также неверный)
                                                                                        
Džanna - джаннат (moslemitel paradiis - рай у мусульман)
                                                                                        
Džannaba (araabia "rüvetamine") - джанаба (араб. "осквернение") (moslemitel rituaalse ebapuhtuse seisund - состояние ритуальной нечистоты у мусульман)                                                                                        
Džanaza - джаназа (moslemitel matuserongkäik - погребальная молитва (обряд) в исламе)
                                                                                        
Džellaba - джеллаба (moslemitel õhukest mantlit meenutav, pikkade varrukatega ja kapuutsiga riideese kodust väljaspool liikumiseks - у мусульман вид национальной одежды, с длинными рукавами и капюшоном, как для женщин так и мужчин)
                                                                                        
Džihaad (araabia  "püüdlus, võitlus") - джихад (араб. "борьба") (suur džihaad - isiklikku eesmärgi täitmine ja oma eksimuste parandamine - борьба со своими грехами;  väike d. - võitlus (ususõda) - священная война за веру, но и также борьба с собственными дурными наклонностями)
                                                                                        
Džilbaab - джильбаб (riideese, mida kannab moslemi naine väljaspool kodu liikudes - религиозное одеяние мусульманской женщины, оставляет открытым лишь лицо и руки)                                                                                        
Džinn - джинн (moslemitel vaim (hea või kuri) - по представлениям мусульман существа , населяющие мир наравне с людьми, могут принимать человеческий облик или появляться в виде неодушевлëнного предмета)
                                                                                        
Emiir (araabia amīr - "valitseja") - эмир (араб. amīr - "повелитель, вождь")(valitsejatiitel islamimaades - в некоторых мусульманских странах Востока и Африки титул правителя)                                                                                        
Emiraat - эмират (emiiri valitsuspiirkond - государство в странах мусульманского Востока, возглавляемое эмиром)
                                                                                        
Falasifa ("filosoofid") - фаласифа ("философы") (XII saj. moslemid, kes püüdsid rakendada kreeka metafüüsika põhimõtteid  islamis, uskudes, et ratsionalism kujutab endast religiooni kõige edasijõudnumat versiooni - арабо-исламские философы-рационалисты, начиная с 12 в. пытались применять идеи метафизики в исламе)                                                                                         
Fakiih - факих (islami õigusteaduse õpetlane - знаток исламского права)
                                                                                        
Falsafa - фальсафа (islami elitaarne vähemussekt, teke oli inspireeritud kokkupuutest kreeka teaduse ja metafüüsikaga IX-X saj. - направление в арабо-мусульманской философии, возникло в IX в. под влиянием мыслителей греческой античности, в частности Аристотеля)
                                                                                        
Fažr - фаджр (koidikupalve moslemitel - предрассветная молитва в исламе)
                                                                                        
Fatimiidid - фатимиты (tekkisid Tuneesias pärast revolutsiooni šiiitidest, nime võtsid Muhamedi tütrelt Fatimalt, oma usku hoidsid nad vaid ülikute seas, see polnud mõeldud laiadele rahvahulkadele - секта исмаилитов, название взяли по имени дочери Мухаммада, построили в 10 в. в Тунисе свою первую столицу)
                                                                                        
Fatwa - фетва (seaduslik kuulutus islamis, väljaütlemine, mille ütleb usulise õiguse spetsialist teatud küsimuses, tavaliselt teemadel, mida Koraan ja sunna ei puuduta - разъяснение, религиозное постановление мусульманских богословов по тому или иному вопросу)
                                                                                        
Fiqh (araabia "mõistmine, teadmine") - фикх (араб. "понимание, знание") (islami õigusteadus - исламское право)
                                                                                        
Fitna - фитна (konfliktid ja tülid moslemite vahel - смута в мусульманском мире)
                                                                                        
Gabrid - габры (moslemitel "uskmatu", kasutatakse Iraanis zoroastrismi pooldajate suhtes - мусульманский термин, означающий "неверный" и применяемый в Иране по отношению к зороастрийцам)

Hadith (araabia "vestlus, kõne") - хадис (араб. "речь, беседа") (jutustus, mis annab edasi prohvet Muhammadi ütlused, teod, heakskiidu või keelu millegi kohta - передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что изрëк,  сделал или одобрил пророк Мухаммад)                                                                                        
                                                                                      
Hadith qudsi - хадис Кудси (prohvet Muhammedi sõnad, mis on otsene tsiteering Jumala enda sõnadest - прямая речь Господа, изложенная пророком Мухаммадом)                                                                                        
Hadž - хадж (palverännak Mekkasse, mida kõik terved moslemid peavad püüdma sooritada vähemalt kord elus - паломничество в Мекку, совершаемое хотя бы раз в жизни)                                                                                        
Hafith (araabia "hoidja") - хафиз (араб. "хранитель") (hadithide tundja - хранитель божественного слова св. книги Коран) 
                                                                                       
Haftor - хафтор (valitud tekstid prohvetite raamatutest, mida loetakse ette Sabatil, pidudel hommikul ja paastu ajal keskpäeval - отрывки для чтения из пророков, читается в Шабат, утром по праздникам и в середине дня во время постов) 
                                                                                       
Halal (araabia "legaalne") - халяль (араб. "легальный") (üks islami seadusandluse viiest alustalast, viitab sellele, mida Jumal on teinud lubatavaks - разрешенное, дозволенное у мусульман)

"Halal-turism" - "Халяльный туризм" (Egiptuse partei "Vennad-moslemid" idee turistide kõlbelise puhtuse "säilitamiseks": alkoholivabad hotellid, eraldi rannad meestele ja naistele jne - идея салафитов Египта под лозунгом "Отпуск без греха": отели без алкоголя, отдельные пляжи для мужчин и женщин и прочее)
                                                                                        
Hanbali - ханбали (üks neljast islami õiguskoolkonnast, oma nime on saanud Imam Hanbali (780-855) järgi, kes oli üks neljast islami õiguskonna juhtfiguurist - школа исламского права, основанная имамом Ахмад бин Ханбал (780-855))
                                                                                        
Hanif - ханиф (islamis monoteist - в исламе приверженец монотеизма)
                                                                                        
Hanifa - ханифизм (islamieelne usk Araabias - религиозное учение в Аравии в доисламский период) 
                                                                                       
Haram (araabia "illegaalne") - харам (араб. "нелегальный") (territoorium moslemitel, mille piires ei tohi tappa loomi - запретная территория у мусульман (не разрешается убивать животных и вырубать деревья))
                                                                                        
Haram - аль-Харам (Kaabat ümbritsev püha maa - молитвенный комплекс вокруг священной Каабы)
                                                                                        
Haridziidid (araabia "mässajad") - хариджиды (араб. "мятежники, раскольники") (islami vanim usuvool, ortodokssed muhameedlased, eraldusid Ali järgijate väeleerist 657 aastal, nõudsid tagasitulemist varase islami demokraatia juurde - старейшая мусульманская секта раскольников, образовалась в 657 г.в связи с несогласием с действиями четвертого халифа Али ибн Абу Талиба в войне против Муавии, в ходе боевых действий у них сформировался культ мучеников и сам халиф Али стал жертвой хариджитского террориста-смертника в 661 г.)
                                                                                        
Hasan (araabia "hea, suurepärane") - хасан (араб. "красивый")(autentse hadithi paremuselt teine aste - хадис, занимающий среднее положение между достоверными и слабыми хадисами)
                                                                                        
Hidžra  (araabia هجرة‎‎ - "ümberasustamine, väljaränne") - хиджра (араб. هجرة‎‎ буквально — выселение, эмиграция) (Muhamedi kolimine Jathribi (uus nimi Medina - "Prohveti linn") aastal 622 pKr., tähistab islami kalendri algust - переселение Мухаммада и его последователей из Мекки в Медину город Пророка (бывший Ястриб) в 622 г. после Р.Х., стал первым годом исламского лунного календаря)   
                                                                          
Hidžraab (araabia "midagi, mis varjab") - хиджаб (араб."покрывало") (moslemi naiste traditsiooniline pearätt - традиционный исламский женский платок)                                                 
Hira mägi - гора Хира ( selle mäe koopas rabas Muhammadit kõikehõlmav Jumala tunnetus - излюбленное место Мухаммеда для молитв и размышлений, где ему впервые явился архангел Гавриил)
                                                                                                                             
Hurramiidid (hurramdiinid) - хуррамиты (хуррамдины) (8.-9. sajandi islamivastased Iraanis, Azerbaidzhanis ja Kesk-Aasias - участники борьбы против Арабского халифата ислама в Иране, Азeрбайджане и Ср. Азии в 8-9 вв.) 
                                                                                       
Hurufism (araabia huruf - "kirjatäht") - хуруфизм (араб. хуруф - "буква, алфавит") (islami usuvool, tekkis 14. sajandil Azerbaidžaanis, eestvedajaks suur azerbaidžaani poeet ja filosoof Fazlulla Naiimi Tebrizzi, jumalikustati 28 araabia ja 32 pärsia tähestiku tähte - еретическо-философское учение сложившееся в Азербайджане в восьмидесятых годах 14 в., основателем х. был крупный азербайджанский философ и поэт Фазлуллах Наими Тебризи, учение направленно против догм ортодоксального ислама, обожествляли 28 и 32 буквы арабского и персидского алфавитов) 
                                                                                        
Ibadat (araabia "Jumalale lähenemise püüe") - ибадат (араб. "поклонение") (moslemite seaduskogu esimene osa (hajj, palvetamine, paast, almuste jagamine, heateod,džihaad) - незыблемые нормы, регулирующие порядок исполнения религиозных обязанностей мусульман) 
                                                                                       
Iblis (šaitan) - Иблис (аш-шайтан) (langenud peaingel Lutsifer (Koraanis) - согласно Корану, ангел, отказавшийся выполнить приказ Аллаха и поклониться созданному Адаму)                                                                                          
Ibrahim - Ибрагим ( Aabrahami nimi Koraanis - имя Авраама в Коране)
                                                                                        
Idžma (araabia "konsensus, kokkulepe") - иджма (араб. "согласие") (islami kogukonna ühine arvamus mingi asja kohta, mis võib originaalallikates vastava informatsiooni puudumise tõttu saada ka seaduseks - в суннитском исламе сборники норм, восполняющие пробелы в религиозном законодательстве)
                                                                                        
Ihram - ихрам (palveränduri riietus Mekas - особая одежда паломника при вступлении на территорию Мекки)
                                                                                        
Ihšan - ихсан ("õiged teod" - üks kolmest moslemite religiooni põhitõest - третья основа религии мусульман, поклонение Аллаху, помня и осознавая, что Он всегда видит и слышит нас и знает все наши мысли и намерения) 
                                                                                       
Ihvan-al-Muslimun ("vennad-moslemid") - Ихван аль-Муслимун ("братья-мусульмане") (20. saj. alguses Egiptuses tekkinud islami usulahk, mille ideoloogiat peetakse kõikide ekstremistlike liikumiste alguseks -   течение в исламе, основанное в Египте в начале 20 в., идеология этого движения лежит в основе подавляющего большинства современных экстремистских организаций)
                                                                                        
Ikama - икамат ( teine palvekutse moslemitel, öeldakse vahetult enne palve algust - второй азан, читаемый муэдзином перед обязательной молитвой)

Ikwan al-Safa (Puhtuse Vennaskond) - Икван аль-Сафа (Братство Чистоты) (esoteeriline šiiitlik ühing, ühendasid teaduse müstikaga, pühendusid matemaatikale ja astroloogiale, nende filosoofiateaduste entsüklopeediat loeti isegi Hispaanias - группа исламских мыслителей шиитского толка 10 в., развили идею Совершенного Человека, как микрокосмоса в сравнении со Вселенной, как макрокосмосом)
                                                                                                                            
Imaam (araabia - "juht, pealik") - имам (араб. "предводитель") (šiiitide kogukonna usujuht; sunniitide palvuse juht - 1. светский и духовный глава общины у мусульман; 2. руководитель богослужения в мечети)
                                                                                        
Imaam-khatib - имам-хатиб (usuteadlane, kellel on õigus Jumala sõna kuulutamiseks mošeedes - ученый-богослов, имеющий право выступать с проповедью в мечети)                                                                                        
Imamiidid - имамиты (šiiitide koolkonna olulisim rühmitus, teine nimetus "kaheteistkümnendikud" ehk need, kes järgivad 12 imaami - одно из основных направлений шиитского ислама, верят в то, что из рода Али ибн Аби Талиба было 12 имамов, причем после смерти 11-го имама аль-Хасана аль-Аскари (умер в 873 г.) 12-й имам, малолетний сын последнего, Мухаммед, "скрылся", имамиты провозгласили его махди (мессией), который вернëтся и установит царство справедливости)                                                                                        
Iman (araabia "usk, uskumus") - иман (араб. "вера") (moslemite usulised veendumused, usk Jumalasse, inglitesse, Koraani, Viimsesse Päeva ja nii edasi - вероубеждения мусульман, как одна из трех составляющих мусульманской религии)
                                                                                        
Isa (Jeesus) - Иса (Jeesus Kristuse nimi Koraanis - Иисус -  имя Иисуса Христа, как пророка, упоминаемое в Коране)
                                                                                        
Islam (araabia "alistumine, rahu") - ислам (араб. "подчинение, покорность, мир") (Jumalale andumise religioon, mis sai ajalooliselt alguse 7. sajandil pKr. Araabias saadik Muhammadist - одна из мировых, монотеистических религий, возникшая в Аравии в 7 веке)
                                                                                         
Islamiseerimine - исламизация
                                                                                        
Ismael - Исмаил (araabia rahvaste isa - сын Авраама, рожденный от египтянки Хаджар, прародитель арабских народов)
                                                                                        
Ismailiidid ("fatimiidid", "seitsmesed") - исмаилиты (üks šiiitide hulka kuuluv islamiusuliste kogukond, sai nime Ismail ibn Djafari (suri noorena), Ali seitsmenda põlve järeltulija, Jafar ibn Sadiqi vanema poja järgi, keda nad tunnistasid seitsmendaks imaamiks, lõid šiiitidest lahku 765. aastal pärast Jafar ibn Sadiqi surma, 973. aastal viisid oma pealinna tänapäeva Kairo asukohta - сторонники мусульманской шиитской секты, возникшей в Халифате в середине 8 в., название получили по имени Исмаила - старшего сына шестого шиитского имама Джафара Садыка, сына которого считали законным седьмым имамом)
                                                                                        
Idžtihaad (araabia "pühendumus, visadus") - идждихад (islamis õpetlastepoolne seaduste tõlgendus ja uute käitumisreeglite formuleerimine - толкование Корана и Сунн и вынесение суждений, как исключительная прерогатива улемов)

Jeesuse Kristuse mošee - мечеть в честь Иисуса Христа (esimene islami pühakoda, mis nimetati Jeesus Kristuse auks, asub Magabas (Jordaania pealinna Ammani lähedal) - мечеть в г. Магаба (к югу от столицы Иордании г. Амман), ставшая первым исламским культовым сооружением, названным именем Иисуса Христа)
                                                                                        
Jizyah - джизия (islami riigis kodanikumaks, mida peavad maksma mittemoslemid oma õiguste kaitseks - подушный налог обязательный для всех немусульман проживающих в исламских странах)
                                                                                        
Kaaba - Кааба (kuubikujuline ehitis, mille suunas moslemid palvetavad ning mis on iga-aastase hadži sihtpunktiks - древнеарабское мусульманское святилище в Мекке, четырëхугольный храм с так называемым "Чëрным камнем")
                                                                                        
Kadariidid (araabia kadar - "ettemääratus") - кадариты (от араб. кадар - "предопределение, воля Божья") (islamiusuliste usuvool, tekkis 8. saj. alguses, k. nimetasid end ise "ainujumaluse ja õigluse meesteks" , arvasid et Jumalale ei saa omistada mingeid ainelisest maailmast võetud omadusi, Jumal ei tohi teha kurja ega jätta tehtud kurjust nuhtlemata - мусульманская секта 8 в., признавали свободу воли у человека и отрицали предопределение, отстаивали догмат о "божественной справедливости", утверждая что ничто дурное не может исходить от Бога)
                                                                                        
Kaliif - халиф (калиф) (Muhammadi "asemik", moslemite kogukonna juht - титул верховного главы мусульманской общины)
                                                                                        
Kalifaat (kaliifiriik) - халифат (калифат) (moslemite teokraatlik riik, mida valitseb kaliif - мусульманская теократия с халифом во главе)                                                                                        
Kanqa - ханака (moslemite nunnaklooster - в странах Ближнего Востока странноприимный дом с мечетью и кельями)
                                                                                        
Karmaadid - карматы (ismailiitide järglased, aastal 894 vallutasid mässumeelsed karmaadid Bahreini pealinna, kus loodi sotsiaalse võrdsuse baasil uus riigistruktuur- последователи ранних исмаилитов, в 894 г. организoвaли восстание и захватили главный город Бахрейна, создали государственное образование, где пытались воплотить идеалы социального равенства и справедливости)
                                                                                        
Khatib - хатиб (jutlustaja mošees - проповедник в мечети)
                                                                                        
Khutba - хутба (jutlus mošees - проповедь в мечети)
                                                                                        
Koraan (ar. qr - "lugema, õppima") - Коран (араб. qr - "учиться, читать") (islami pühakiri - главная священная книга мусульман)
                                                                                        
Kubbe - куббе (kaameli seljas kantav moslemite iidne pühamu (punasest nahast kupliga telk) - у древних мусульман святилище переносимое на спине верблюда, выглядело в виде палатки или шатра из красной кожи)

Lilat ul-qadr (araabia "saatuse öö") - лейлат аль-Кадр (араб. "ночь предопределения") (öö (9. kuu 27. päeval), mil Jumal esimest korda saatis prohvet Muhammadile ilmutuse - ночь (27-й день Рамадана), когда пророк Мухаммед получил первое откровение от Бога)

Ma Fuchu - Ма Фучу (Ma Dexin, 1794-1874, islami tuntuim ekspert Hiinas - Ма Дэсинь, 1794-1874, крупнейший мусульманский богослов Китая)                                                                                                                                                                            
Mahram - махрам (meessoost islamiusuline saatja - сопроводитель-мужчина (обычно близкий родственник) мусульманской женщины)                                                                                       
Mahdi - Махди  (Messia nimi moslemitel - ожидаемый Спаситель у мусульман, вера в него является основополагающим постулатом в обоих течениях ислама)                                                                                        
Mahmal - махмал (luksuslik kanderaam Koraani koopia kandmiseks - богато украшенный паланкин для переноски Корана)
                                                                                        
Mahšaar - махшар (kohtumõistmise päev moslemiusulistel - Судный день у мусульман)
                                                                                        
Maliki - маликитский мазхаб (üks neljast islami õiguskoolkonnast, oma nime on saanud Malak Ibn Anasi järgi (712-796), kes oli üks neljast islami õiguskoolkonna juhtfiguurist - школа исламского права, основал выдающийся правовед Малик ибн Анас (712-796)) 
                                                                                       
Markab - маркаб (lepingulaeka nimetus moslemitel - мусульманский Ковчег Измаила)
                                                                                        
Masnavi - Маснави (Матнави) (sufide pühakiri - наиболее значительное произведение исламских мистиков-суфистов) 
                                                                                       
Mazdakism - маздакизм (religioos-filosoofiline liikumine, tekkis Iraanis 3. saj., oli väga radikaalselt meelestatud võitluses kurja vastu - религиозно-философское учение возникшее в Иране в 3 в., названо по имени руководителя движения Маздака, считали что в основе мирового процесса лежит борьба между светлым началом и тëмным, соответственно выступали за уничтожение второго)
                                                                                        
Mataf - аль-Матаф (Kaabat ümbritsev sillutis - широкая дорожка из мрамора вокруг Каабы)
                                                                                        
Matma (surnut)- хоронить, похоронить (surnut m. -  хоронить покойника, kalmistule m. - хоронить на кладбище)
                                                                                        
Mawalis - мавали (islami usku pöördunud - обращëнные в исламскую веру)

Mawlid an-Nabi - Маулид ан-Наби (prohvet Muhammadi sünnipäev, täpset kuupäeva pole teada, seetõttu tähistatakse prohveti surmapäeval, sai traditsiooniks aastal 604  (araabia kalendri järgi) või aastal 1207 pKr. - день рождения исламского пророка Мухаммада, так как точная дата рождения пророка не известна, праздник приурочен ко дню его смерти, введëн в обычай в 604 г. хиджры (1207 г. после Р.Х. )

Mawlidid - мавлиды (kiidulaulud prohvet Muhammadi auks - стихотворные славословия пророку Мухаммаду)
                                                                                        
Mihrab - михраб (islami mošeedes nišš, mis tähistab qiblat - ниша в стене молитвенного зала мечети, указывающая направление на Каабу)                                                                                        
Mina - Мина (koht, kus prohvet Muhammad lausus viimased palvesõnad oma viimasel palverännakul rahva ees - местечко на горе Арафат (Саудовская Аравия), где по преданию пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь)
                                                                                        
Minaret - минарет (mošee torn - башня мечети)
                                                                                        
Minbar - минбар (kantsel mošees, millest peetakse jutlust reedeti - кафедра проповедника в мечети) 
                                                                                       
Miradž - мирадж (Muhammadi tõus taevastesse Jumala lähedusse - мусульманский праздник вознесения пророка к небесному престолу Аллаха)                                                                                        
Moriskos - мориски (islamile sisimas truuks jäänud kristlusesse pöördunud Hispaania ja Portugali moslemid - притворно обратившиеся в христианство мусульмане Испании и Португалии)
                                                                                        
Mosaraabid (hispaania mozárabes - "araablaseks muutunud") - мосарабы (исп. мozárabes - "превратившийся в араба") (Hispaania kristlased islami ajal - христиане проживавшие на территории Пиренейского полуострова, находившегося под контролем мусульман)
                                                                                        
Moslem (muslim) (araabia "keegi, kes allutab end Jumala tahtele") - мусульманин (араб. "тот, кто подчиняется воле Господа") (islamiusuline - исповедующий религию ислам)                                                                                        
Moslemi takso "Habib" (araabia - "armas, sõber") - мусульманское такси "Хабиб" (араб. "милый, друг") (hakkas tööle Kasanis (Venemaa) 2009 aastal, autojuhid on ainult moslemid, kes ei joo, ei suitseta ega materda, sõiduteel kõlab venekeelne islami jutlus, taksofirmas töötavad ainult moslemitest dispetšer-naised, koerte ja sigade vedamine on keelatud - появилось в г. Казани в 2009 г., в фирме работают только водители-мусульмане, а заказы принимают только диспетчеры-мусульманки, водители не курят, не пьют и не матерятся, а в салоне звучат проповеди Корана на русском языке, перевозка собак и свиней запрещена)
                                                                                         
Mošee (araabia sõnast masžid - "silmililaskmise koht") - мечеть (араб. masžid - "место поклонения")(islami pühakoda - храм или молитвенный дом у мусульман)                                                                                        
Mu'amilat - муамалят (moslemite seaduskogu teine osa, puht juriidiliste normide kogu - вторая часть кодекса шариата, включает чисто юридические нормы)                                                                                        
Mudžahiid ("džihaadi pidaja") - муджахед (араб. "тот, кто прикладывает усилия для исполнения предписаний Всевышнего") (kõnek. moslemist enesetaputerrorist - на разг. совр. яз. террорист-самоубийца) 
                                                                                       
Mudžtahiit - мудждахид (moslemist õpetlane, kellel on õigus teostada idžtihaad'i - законовед, толкователь религиозных законов в исламе)                                                                                        
Muezzin - муэдзин (muhameedlasi palvele hõikav vaimulik - крикун от мечети)
                                                                                        
Mufti - муфтий (mõjuvõimas teoloog islami maailmas - духовное лицо у мусульман, облеченное правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам)                                                                                        
Muhammad - Мухаммед (islamis seni viimane maapealne prohvet (570-632 pKr.), kellest sai alguse islam - мусульманский пророк (570-632 после Р.Х.), основатель религии Ислам)
                                                                                        
Muhameedlus - магометанство (vt. Islam - то же что мусульманство) 
                                                                                       
Muhameedlane - магометанин (vt. Moslem - то же что мусульманин)
                                                                                        
Muhadžirid - мухаджиры (need, kes tegid läbi hidžra, Muhammadile järgnenud moslemid - последовавшие за Мухаммедом жители Мекки)                                                                                        
Muharib ( araabia "vaenulik") - мухариб (араб. "воинствующий") (mittemoslemid, kes rikuvad nõudmisi, mille täitmine tagab neile kaitse - немусульманин живущий в исламской стране и нарушающий постановления гарантирующие его безопасность или открыто воюющий против ислама)
                                                                                         
Mulla (araabia "valitseja") - мулла (араб. "владыка") (islami maailmas lugupeetav inimene, kes on õppinud šariaati - служитель религиозного культа у мусульман, знаток Корана и религиозных обрядов)
                                                                                        
Multazam - аль-мултазам (püha sein musta kivi ja ukse vahel Kaabas - участок святой стены между Чëрным камнем и дверью в Каабе)

Murabit - мурабит (püha mees, erak moslemitel - благочестивый отшельник и святой у мусульман)                                                                                   
   
Muršidaad - муршидат (islamiusu naisjutlustaja - исламская женщина-проповедник)
                                                                                        
Musa (Mooses) - Муса (islamis piibellik Mooses - пророк в исламе соответствующий библейскому Моисею) 
                                                                                       
Mustad moslemid - чëрные мусульмане (islamiusuliste rühmitus, tekkis 1913. aastal USA-s, eraldavaks jooneks - must natsionalism ja protestiliikumine - группа исламских сект, основными приверженцами которых являются представители черной расы, зародилось в 1913 г. в США, основателем является афроамериканец Тимоти Дрью, специфически интерпретируют истории ислама и христианства, как то Иисус и Мухаммед объявляются неграми, африканцы провозглашаются богоизбранным народом,  ислам провозглашается религией черных в противовес христианству - религии белых)
                                                                                         
Mustaliidid - мусталиты (ismailiitide sekt, Mustali (kaliif Mustansiiri poeg) nime järgi,  tekkis aastal 1078, asusid peamiselt Egiptusemaal - секта исмаилитов, возникшая в результате раскола в 1078 г., по имени Мустали - сына фатимидского халифа Мустансира, преобладали в Египте)
                                                                                        
Mutazilid (araabia mutazil - "eraldatu")  - мутазилиты (араб. мутазил - "отделившийся") (eitasid kategooriliselt võimalust mõista Jumalat antropomorfselt, eitasid Jumalal tahte ja kõne olemasolu, aastal 827 suutsid veenda kaliif Mamunit selles, et Koraan on loodu, mis oli ka ametlikult tunnistatud dogmaks - отрицали какие-либо попытки антропоморфного определения Бога, отрицали Божественную волю и речь, при халифе ал-Мамуне в 827 г. сумели добиться признания сотворëнности Корана на государственном уровне)                                                                        
Muttava - муттава (Saudi Araabia religioonipolitsei - религиозная полиция Саудовской Аравии)
                                                                                        
Nizariidid - низариты (ismailiitide suurim rühm, šiiitide harudest ainukene rühmitus, mis tunnistab tänini elavat imamaati, oma nime saanud Nizari (11. saj.) järgi, kes oli kaliif Mustansiiri vanim poeg - секта исмаилитов, название получили по имени Низара (11 в.) старшего сына фатимидского халифа Мустансира, у последователей секты воспитывалась готовность к самопожертвованию и беспрекословное повиновение приказу руководителя) 
                                                                                       
Qibla - кибла (Meka suund, kuhu poole moslemid palvetavad - обращение в сторону Каабы при исполнении молитвы)
                                                                                        
Rabi al-avval (vanaaraabia rabi - "sügis", kaasaegne araabia - "kevad") - раби аль-авваль (в древности раби - "осень", на современном я. - "весна") (prohvet Muhammadi sünnikuu - месяц на который приходится день рождения пророка Мухаммеда) 

Ramadaan (araabia "kõrvetav", "põletav") - Рамадан (араб. "жгучий") (Suur Paast islami maailmas - 9 месяц мусульманского лунного календаря, 30-дневный пост, как лучшее средство для очищения от грехов) 
                                                                                                                                                                               
Rašidun - ар-рашидун (4 esimest "õiget" kaliifi Araabias - первые 4 "праведных" халифа Аравии)

Riddah ("taganemine, lahtiütlemine") - ридда ("отступничество") (araabia hõimude sõjaline liikumine , kes püüdsid relvastatud ülestõusu kaudu taastada oma autonoomiat peale prohveti surma, suruti maha kaliif Abu Bakr poolt - движение среди племен Аравии, начавшееся в последнии месяцы жизни пророка Мухаммеда и выросшее в вооруженное восстание сразу после его смерти, было подавлено при халифе Абу Бакре)                                                                                        
                                                                                       
Salat - салат (Islami teine tugisammas; määratud palved, mida moslemid sooritavad viis korda päevas: päikesetõusul, keskpäeval, pärastlõunal, päikese loojangul ja öö saabumisel - пятикратное ежедневное совершение молитвы у мусульман)
                                                                                        
Saum - сауи (саум) (islami kolmas tugisammas - igapäevane paast ramadaanikuul - пост в месяц рамадан, воздержание от еды, питья и половой близости с рассвета до заката)                                                                                        
Say - са'и (rituaal, mille käigus islami palverändurid jooksevad 7 korda küngaste vahel Kaaba lähedal - обряд, при котором паломник проходит (пробегает) 7 раз между холмами Сафа и Марва (вблизи Кабы))
                                                                                        
Simurg (pärsia si murg - "30 lindu") - Симург (перс. si murgh - "30 птиц") (lind , mis sümboliseerib sufide püüdlust ühineda jumalikkusega - вещая птица, символизирующая Совершенного Человека, обладающего знанием Божественной Сущности)
                                                                                        
Slm - слм (araabiakeelne tüvi, millest on tuletatud sõna islam ja pärinevad ka sõnad salam - "rahu soovimine" ja salama - "täius, tervis" - арабский корень слова ислам, происходит от слова салам обозначающего "мир, безопасность")
                                                                                        
Subha - субха (moslemite palvehelmed - молитвенные чëтки у мусульман)
                                                                                        
Sufism (araabia suf - "kore vill")- суфизм (араб. суф - "грубая шерсть") (islami müstiline vool, tekkis umbes 8. saj. protestina ühiskonna ilmalikkuse vastu, suuna esindajad kandsid villast rõivast, et väljendada askeetlikkust - мистическое, полумонашеское  течение в исламе, зародилось в 8 в., как ответ на нравственное падение и отход от исламской морали в недрах шиизма)
                                                                                        
Sufid - суфисты (sufismi järglased - последователи cуфизма)
                                                                                        
Sunna (ar. "seadus, traditsioon") - сунна (араб. "закон, традиция") (islami püha pärimus, koosneb hadithidest  - мусульманское священное предание состоящее из хадисов)                                                                                         
Sunniidid - сунниты (islami suurim haru, järgivad Muhammadi eeskuju ja tema sunnat - последователи наиболее многочисленного направления в исламе, делают особый акцент на следовании сунне пророка Мухаммеда)
                                                                                        
Suura - сура (Koraani peatükk, Koraan koosneb 114 suurast - глава Корана, всего в Коране 114 глав)
                                                                                        
Šafi'i - шафиитский мазхаб (üks neljast islami õiguskoolkonnast, asutati imaam Šafi ibn Idrise (767-820) poolt, see kool on eriti levinud Kagu-Aasias ja Lähis-Idas - одна из школ исламского права, основана имамом Шафии ибн Идрис (767-820), данной школы придерживаются арабы Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии)                                                                                        
Šahada - шахада (esimene islami viie tugisamba tunnistus (usutunnistus),"Kuulutan, et ei ole jumalat peale Jumala, ja kuulutan, et Muhammad on Jumala saadik" - первый столп ислама, свидетельство, которое произносит человек перед принятием ислама)
                                                                                        
Šahadatain (araabia "2 usutunnistust") - шахадатан (араб. "2 свидетельства") (1. tunnistan, et ei ole jumalust peale Jumala ja 2. tunnistan, et Mohammed on Tema sõnumitooja - две части единой мусульманской формулы: "свидетельствую, что нет бога, кроме Бога, свидетельствую, что Мухаммед - посланник Бога")                                                                                        
Šahid (araabia - "tunnistaja") - шахид (араб. "свидетель") (märter islami usu eest - мученик за исламскую веру) 
                                                                                       
Šaria (šariaat) - шариа (шариат) (islami seadus, mis on rajatud Koraanile ja prohvet Muhammedi õpetustele - "религиозный закон", совокупность религиозных, нравственных, юридических и бытовых норм мусульман)
                                                                                        
Šeik - шейх (sufide vaimne õpetaja - старец, настоятель духовного ордена у мусульман)
                                                                                        
Šiiidid - шииты (Šiat Ali ehk Ali partei, arvasid, et Muhammadi järglaseks peaks saama tema lähim sugulane - onupoeg ja väimees Ali - последователи направления в исламе считающие единственно законным духовным преемником пророка Мухаммеда только Али и его потомков)

Širk - ширк (suurim patt islamis: Jumala kõrval kellegi või millegi jumalikustamine - поклонение идолам в исламе, "Воистину, Аллах не прощает, когда веруют в других Богов кроме него,..." Сура" Ан-Ниса", 4:116)
                                                                                        
Tabaski - Табаски (Lääne-Aaafrika moslemite aasta kõige tähtsam püha - фестиваль жертвоприношения, крупнейший праздник мусульман западной Африки)                                                                                                                                                                                
Tafsir - тафсир (Koraani kommentaarid - толкование Корана)
                                                                                        
Tariq (araabia "teekond") - тарика (араб. "путь") (sufide koolkond - исламский орден суфистов)

Tawaf - таваф (ringkäik ümber Kaaba (7 korda vastupäeva) - 7-й кратный обход Каабы)
                                                                                        
Tawhid (araabia va ha da - "Allahi terviklikkus") - таухид (араб. va ha da - "относящиеся к Аллаху целостность и единоличность") (islamis Jumala ainulisus - eдинобожие в исламе)                                                                                        
Tawil ("tagasikandmine") - тавиль ("возвращение") (Koraani tõlgendamise meetod - толкование слов в Коране и разъяснение их значений)                                                                                        
Vahhabism - ваххабизм (rändjutlustaja šeik Muhamed bin Abdul al-Vahhabi (1703-1787) järgi, tekkis 18. saj. Araabias, nõudis tagasiminekut varaislami puhtuse juurde, keelati kohvi ja tubaka tarbimine, kõik šiiitid olid välja kuulutatud hereetikuteks, prohvetite ja pühakute poole kummardumine oli seatud keelu alla, liikumisele on omane sallimatu suhtumine oponentidesse - религиозно-политическое течение ислама, возникло в 18 в. в Аравии, основателем считается Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (1703-1787), который требовал возврата к чистоте ислама, отверг культ святых и пророков, шиитов объявил еретиками, запретил употребление табака и кофе)                                                                                        
Vird (araabia "lühike palvus") - вирд (араб. "краткая молитва") (Tšetšeenias konkreetse šeigi (õpetaja) müriidide (õpilaste) kogu või ühendus, kus müriid õpib kõike oma õpetajalt, too aga on omandunud oma vaimsed teadmised enda õpetajalt - бытовое название религиозной общины суфистского толка в Чечне, для каждого вирда характерна своя форма проповеди и исполнения религиозных обрядов)
 
Ulama - уламы (islami vaimulikkond, islamiteadlased - исламские богословы)                                                                                        
                                                                                      
Umm al-kitab ("Raamatu ema") - Ум аль-Китаб ("Мать книги") (Koraani taevane algkuju - в исламе небесный прообраз Корана) 
                                                                                       
Umma - умма (moslemite oikumeeniline kogukond - мусульманская религиозная община в целом)
                                                                                        
Umra - умра (väike palverännak Mekasse - малое паломничество в Мекку, которое совершается в любое время)
                                                                                        
Wudu - вуду (islamis rituaalne puhastumine enne palvet, kujutab endast puhta veega teatud kehaosade pesemist - малое ритуальное омовение перед молитвой у мусульман) 
                                                                                       
Wukuf - вукуф (Allahi ees seismine Arafati mäel Mekas - молитвенное предстояние перед ликом Аллаха на горе Арафат в Мекке)                                                                                        
Zakaat - закат (islami neljas tugisammas; heategevus - милостыня в пользу бедных у мусульман)
                                                                                        
Zam-zam - Зам-зам (püha veeallikas Kaabas - священный источник в Каабе)
                                                                                        
Zikr (araabia "mälestamine") - зикр (араб. "поминание") (sufistide kollektiivne palvus-loits, peab vabastama zikrist osavõtja "mina" hirmust ja väärsoovidest - непрестанное поминание Аллаха, как духовное упражнение в суфизме)