Ühinenud sünagoogide liikumine - объединенные синагоги Британии (Suurbritannia usuühing, kuhu kuulub (tihti formaalselt) enamus seal elavatest juutidest - организация к которой принадлежат, по крайней мере, формально большинство евреев Альбиона)
                                                                                        
Ühiskellia - общая келлия (kloostris asuv eluruum mitme kloostrielaniku jaoks - комната в монастыре для проживания нескольких монахов)                                                                       
                 
Ühisusuline - единоверец, единоверка
                                                                                        
Üksikpiht - частная исповедь 
                                                                                       
Üldine Mineia - Минея общая (õigeusukirikus üks raamatutest, mis puudutab avalikke pühakojateenistusi - одна из книг общего богослужения в православной церкви)                                                                                        
Ülemapostel - первоверховный апостол (Püha Peetrus ja Paulus - свв. aпостолы Петр и Павел)
                                                                                        
Ülemdiakon - протодиакон (aunimetus, mis omistatakse vene õigeusu kiriku valge vaimulikkonna vanemdiakonile - титул белого духовенства в русской православной церкви)                                                                                        
Ülemhingekarjane - архиерей (греч. archiereys - "старший священник") (õigeusu kiriku vaimulikkonna kolmanda, kõige kõrgema astme vaimulik, tal on õigus talitada kõiki kiriku sakramente, juhib piiskopkonda,  kiriku tava järgi on ülemhingekarjane mungaelupidaja - священнослужитель православной церкви, относящийся к высшей степени священства, имеет благодать совершать все таинства, управляет епархией, из числа архиереев избирается патриарх, а. как правило монах)                                                                                         

Ülemkarjane - архипастырь 
                                                                                       
Ülempiiskop (peapiiskop) - архиепископ (vanem piiskop, piiskopi aunimetus vene õigeusu kirikus, kirikuringkonna pea katoliku, luteri, anglikaani ja teistes kirikutes - старший епископ, в русской православной церкви почетный титул жалуемый за заслуги, а. является правящим архиереем в католической, лютеранской, англиканской и др. церквях)                                                                                        
Ülempreester - протоиерей (греч. prōtos - "первый" и hieréus - "жрец") (teine kolmest vaimulikuseisuse astmest, ülempreester on tavaliselt kiriku eestseisja - священнослужитель средней (второй) ступени церковной иерархии, обыкновенно настоятель церкви)
                                                                                        
Ülemused - Господства (neljas aste inglite hierarhias, õpetavad meid, kuidas tuleb hoolitseda oma hinge eest, kuidas saaks valitseda meie kirgede üle, tuletavad meile meelde, et vaimule ruumi andmiseks tuleks liha suretada  - четвертый ангельский чин, созерцают Бога, как Промыслителя, учат людей заботиться о душе, как господствовать над страстями)
                                                                                        
Ülestõusmise püha (Ülestõusmispüha) - Пасха (õigeusumaailmas suurim püha, mis on pühendatud Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmisele kolmandal päeval pärast Tema ristisurma - самый великий праздник у православных, день когда православные празднуют победу Богочеловека Иисуса Христа над смертью, добровольно давшего Себя распять на кресте и воскресшего на третий день) 
                                                                                       
Ümarkirik - круглая церковь (kirikuhoone tüüp, ring on päikese sümbol - тип церкви в виде круга, символизирует солнце)