Taamireh - Ta'amireh (Surnumere kaldal elanud beduiinide hõim, kes leidis esimesed Qumrani rullid - племя бедуинов проживавших на берегу Мёртвого моря, обнаружили первыми свитки Кумранской общины)
                                                                                        
Taara (sanskr. "päästjanna") - Тара (санскр. "спасительница") (Avalokitešvara naiskuju, sündis A. pisaratest, kui too, nähes inimeste lõputuid kannatusi, nutma puhkes  - наиболее популярный женский образ в пантеоне буддийской мифологии, женское проявление Авалокитешвары)
                                                                                        
Taaralane - верующий в бога Таара 
                                                                                       
Taarapita (Tharapita, Taara) - Таарапита (Таара) (muistsete eestlaste (saarlaste) jumal - бог древних эстонцев (островитян)) 
                                                                                       
Taarausk - вера Таара (Eestimaal 1930. aastatel loodud monoteistlik uususund, mille ülesanne on kaasa aidata eesti rahva vaimse ja kultuurilise iseseisvuse saavutamisele, taarausu kohaselt saab arenenud maailmavaade tunnistada vaid üht Jumalat, keda eestlased nimetavad Taaraks - предпологаемая вера древних эстов  в бога Таара, движение возродилось в 30-х годах, отсчет календаря ведется от 1918 г.)
                                                                                         
Taarausuline - верующий в бога Таара
                                                                                        
Taavet - Давид ((1005-965) tulevase Messia esiisa, juudi rahva teine kuningas, sai hirmuäratavast vilistist Koljatist jagu lingu ja kiviga, tegi Jeruusalemma pealinnaks, alustas Templi ehitamiseks valmistustööd (Templi ehitamist lõpetab hiljem tema poeg Saalomon) - второй царь древнего Израиля, автор многих псалмов Библии, жил в 10-11 вв. до Р.Х., сразил пращой великана Голиафа, сделал город Иерусалим столицей,  подготовил строительство Храма (позже довершит дело его сын Соломон))                                                                                    
    
"Taavetlaste haru" (tuleneb sõnast Taavet - juudi rahva esimene kuningas) - "Ветвь Давидова" (от имени библейского царя Израиля Давида) (protestantlik sekt, tekkis aastal 1955 eraldumisel sektist "Taavetlased", mis omakorda tekkis aastal 1930 eraldumisel emakirikust Seitsmenda Advendi Kirik, arvasid, et nad elavad Kristuse teise tuleku ajal, sekti liider David Coreš väitis, et ta olevat Kristus ise - протестантская секта, возникла в 30-е гг. 20 в. в Церкви адвентистов 7-го дня, окончательно сформировалась в 1955 г. , в 1993 г.  лидер группы Дэвид Кореш (до этого объявивший себя самим Иисусом Христом) погиб вместе с другими членами секты при осаде поместья агентами ФБР)
                                                                                        
Tabaski - Табаски (Lääne-Aaafrika moslemite aasta kõige tähtsam püha - фестиваль жертвоприношения, крупнейший праздник мусульман западной Африки)                                                                                          
Tabot - табот (altari plaat Etioopia kirikutes, ruudu- või ristikülikukujuline - деревянная или каменная доска с изображением креста посредине и символов Евангелистов по углам, соответствующая антиминсу в православии)
                                                                                        
Taboriidid - табориты (radikaalsed hussiidid,nimi tuleneb Tabori mäest, mille juures asus nende sõjalaager, 1434.a. said Lipana lahingus lüüa  - радикальное крыло движения гуситов, по названию горы Табор, где находился их укреплëнный лагерь, в 1434 г. потерпели поражение в битве при Липанах)
                                                                                        
Taddeus - Фаддей (Jeesuse jünger-apostel - один из 12 апостолов Иисуса Христа)
                                                                                        
Taevaenne - знамение, небесное знамение
                                                                                        
Taevamanna (heebrea man - "mis (see on)?") - манна небесная (древнеевр. man - "что это?") ("Ja Iisraeli sugu pani sellele nimeks "manna"; see oli valge nagu koriandri seeme ja maitses nagu mesikook" 2. Moosese raamat 16-31 - "И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна; она была, как кориандровое семя белая, вкусом же как лепëшка с мëдом" Исход 16-31) 
                                                                                       
Taevaminemispüha - Вознесение Господне (kristlik püha, pühitsetakse kuuenda lihavõttejärgse nädala neljapäeval, Kristuse lahkumine taevariiki - христианский праздник, совершающийся в 40-й день после Пасхи, возвращение Иисуса Христа в небесные обители произошло на Елеонской горе в присутствии апостолов)

"Taevane leib" - "Хлеб Небес" (speltanisust tehtud leib, mis oli Kristuse ja apostlite laual nende viimasel söömaajal. Saadaval pagaritööstuses Walesis, Suurbritannias - хлеб из пшеницы спельты или полбы настоящей, которая присутствовала на столе Христа и апостолов вов время их последней трапезы. Можно приобрести в одной из пекарен Уэльса, Великобритания)                                                      
Taevas - небо (taeva pärast! - Ради Бога!; t. hoidku! - Боже упаси!; helde t.! -  Боже мой! Бог ты мой!)
                                                                                        
Tawaf - таваф (ringkäik ümber Kaaba (7 korda vastupäeva) - 7-й кратный обход Каабы)
                                                                                        
Tafsir - тафсир (Koraani kommentaarid - толкование Корана)
                                                                                        
Taheb ("Taastaja") - тахеб ("Восстановитель") (samariitlastest messias - мессия из самарян)
                                                                                       
Tahtevabadus - свобода воли 
                                                                                       
Taiji - тайцзы (suure polaarsuse sümbol, mis kujutab yin'i ja yang'i omaduste vastastikust mõju - символ двух противоположностей инь и янь, при взаимном проникновении точно уравновешивающиx друг друга) 
                                                                                       
Talaar (lad. tunica talaris - "pikk rõivas") - талар (греч. tunica talaris - "длинное платье") (pikk laiade varrukatega must mantel - traditsiooniline luterlik ametirõivas, viis sisse Preisi kuningas Friedrich Wilhelm III aastal 1811 - длинный плащ с рукавами, одеяние служителей протестантской церкви)
                                                                                        
Tallit - талит (juudi meestel palvetamisel kantav sall või rätt, mille nurkades on tutid - евреи-мужчины одевают во время утренней молитвы, представляет собой квадрат или прямоугольник из белой ткани) 
                                                                                       
Talmud (juudi "õpetus") - Талмуд (на иврите "учение, изучение") (rabide  koostatud Toora juurde kuuluv pärimus, selles on seletused ja juhised mitmesuguste elusituatsioonide jaoks - сборник правовых и религиозно-этических положений иудаизма сложившихся в 4 в. до Р.Х.- 5 в. после Р.Х., включает Мишну (толкования Торы) и Гемару (толкования Мишны)) 
                                                                                       
Talitusevangeelium - требное Евангелие (väiksemõõduline Evangeelium, mis on mõeldud kasutamiseks mitmesugustel talitustel - Евангелие небольшого размера, используемое при совершении треб)
                                                                                        
Talitusraamat - требник (õigeusu kirikus teenistusraamat, mida kasutatakse teatud sakramentide läbiviimise korral - в православной церкви, богослужебная книга, содержащая чинопоследования треб)
                                                                                        
Tanah (nimetus pärineb heebrea sõnade Tora ("juhatus, õpetus"), Nebi'im ("prohvetid") ning Ketubim ("kirjutised") algustähtedest T, N ja K) - Танах (начальные буквы слов Тора ("Пятикнижие"), Невиим ("пророки"), Кетубим ("Святые писания") (juudi Piibel - еврейская Библия)
                                                                                        
Tannalased (aramea - "õpetajad") - таннаи (арам. "учителя") (juudi targad, elasid 1.-2. saj. pKr. - мудрецы, толкователи Торы, эпоха таннаев охватывает 1-2 вв. после Р.Х.)                                                                                        
Tantra (koosneb kahest sanskr. sõnast: tan ("piiranguteta kasvamine") ja antra ("sisemiselt")) - тантра (санскр. "нить на которую нечто нанизывается") (füüsiliste ja psüühiliste tehnikate süsteem, mis võimendab inimesel reaalsuse taju ületades meelteorganite võimeid, tantrad jaotatakse mitmesse rühma mõtlusharjutuste loomu ning mõtlustaja vaimsete võimete alusel - система телесных и психических техник, предназначенная для развития осознанности человека и как, следствие, преодоление им барьера восприятия реальности лишь на основе интерпретации информации, поступающей в ум от органов чувств)
                                                                                        
Tantrajaana - тантраяна (vt. vadžrajaana - то же, что ваджраяна) 
                                                                                       
Tantrism - тантризм (hinduismi mitteortodoksne vorm, mille järgijad püüavad saavutada vabanemist üleloomulike vaimsete võimete omandamisega; budismi vool, mis peab tantrat kõige kiiremaks teeks budasuse saavutamiseks - направление в буддизме и индуизме, в основе религиозно-философской концепции идея человека-микрокосмоса и идея о половом энергетическом начале) 
                                                                                       
Taoism - даосизм (кит. дао - "путь") (hiina usund, dao (tao) tähendab "tee", kuid kujutab endast allikat ja tagatist kõigile, mis sisaldub selles või mõnes teises maailmas; taoism näitab, kuidas elada vastavuses taoga, kas vooluga kaasa minnes või selle vastu võitlemata, tekkis 4.-3. saj. eKr., taoismi alustekst on "Daodejing", mille autoriks on Lao-zi, teiseks tähtsaks teoseks on "Zhuangzi" - вероисповедание в Китае, система взглядов и практик направленных на достижение состояния тао: изначальное состояние вселенской энергии лишенное каких-либо форм, концепций и представление, свободно текущей и не вовлечëнной ни во что, возник в 4-3 вв. до Р.Х., представлен двумя основными трактатами - "Лао-цзы" и "Чжуан-цзы") 
                                                                                       
Tariq (araabia "teekond") - тарика (араб. "путь") (sufide koolkond - исламский орден суфистов)
                                                                                        
Tawhid (araabia va ha da - "Allahi terviklikkus") - таухид (араб. va ha da - "относящиеся к Аллаху целостность и единоличность") (islamis Jumala ainulisus - eдинобожие в исламе)                                                                                        
Tawil ("tagasikandmine") - тавиль ("возвращение") (Koraani tõlgendamise meetod - толкование слов в Коране и разъяснение их значений)                                                                            
            
Teatiinid - театины (vaimulik ordu, mida asutas 24. juunil 1524 paavst Clemens VII - монашеский орден регулярных клириков, основан прелатом Римской Курии св. Каэтаном и утвержденный папой Римским Климентом VII  в 1524 г.)
                                                                                        
Teekirik - придорожная церковь (tavaliselt suurte maanteede äärde ehitatud kirikud - специальные церкви и часовни возводимые на автомагистралях)                                                      
                                  
Tefilliin (fülakteeriumid) - тфилин (juudi pea ja käsivarre ümber seotud palverihmad, mille peal on karbikesed Seaduse tekstidega - 2 коробочки из черной кожи, содержащие написанные на пергаменте отрывки Торы с заповедями тфилин, oдна коробочка крепится на обнаженной левой руке, другая на лбу)                                                                                 
       
Telkkirik - полотняная церковь

Tel-Megiddo - Тель-Мегиддо (Piibli linn Armageddon, mis asus Iisraelis. Ülitugeva tulekahju tagajärjel põles linn ära 3 tunniga - библейский город Армагеддон, находился на территории Израиля. В результате сверхсильного пожара сгорел за 3 часа)
                                                                                        
Tempel (lad. templum - "eraldatud ala") - храм (pühakoda, kultushoone - культовое религиозное сооружение)
                                                                                        
Templimaarjapäev - Введение во храм Пресвятой Богородицы (katoliiklastel Neitsi Maarja Templisseviimise püha - у католиков названия праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы)
                                                                                        
Templipüha - храмовый праздник (vt. aujärjepüha - то же что престольный праздник) 
                                                                                       
Templirüütlite ordu - орден тамплиеров (храмовников) (франц. temple - "храм") (ordu asutas 1118.a. Jeruusalemmas prantsuse rahvusest ristisõdija  Hughes de Payens, eesmärgiks oli pühale maale saabuvate palverändajate turvamine nii kohapeal kui kogu reisi vältel, rajasid finantssüsteemi - основан Гуго Пайенским в 1118 г. на предполагаемом месте храма Соломона в Иерусалиме, орден первым освоил банковские услуги, депозит и трансакции, из-за конфликтов с королем Франции был распущен в 1312 г.)                                            
                                            
Tendai ("suur loodus") budism - тендай ("великая природа") (selle jaapani budismi koolkonna aluseks sai Saicho (766-822) õpetus, mis peamiselt baseerub Lootuse suutral - секта японского буддизма, основанная Сайте (766-822) после обучения в горном монастыре в Китае, утверждал, что Лотосовая сутра содержит в себе наивысшую доктрину всего буддизма)
                                                                                        
Tenno - тэнно (Jaapani jumalik valitseja - "Верховный правитель" в Японии, император назначенный "свыше")
                                                                                        
Teodiike (kreeka theos - "Jumal" ja dikē - "õiglus") - теодицея (греч. theos - "Бог" и dikē - "правосудие") (Leibnitz'i poolt kasutusele võetud mõiste, mis tähistab Jumala headuse teoreetilist põhjendust kurjuse olemasolu taustal meie maailmas - богооправдание по Г. Лейбницу - существование зла не отменяет представлений о Боге как абсолютном добре)
                                                                                        
Teokraatia (kreeka "Jumala valitsemine") - теократия (греч. "господство Бога") (jumalavalitsus, riigivõimu kuulumine vaimulikkonnale - государственное устройство, при котором верховным правителем предполагается само Божество, изрекающее свою волю через жреческое сословие или духовенство)
                                                                                        
Teoloog (kreeka theología sõnadest theó - "Jumal" ja lógos - "sõna") - теолог, богослов (греч. theología от theó - "Бог" и  lógos - "слово") (teoloogiaga tegelev usuteadlane - специалист в области теологии)
                                                                                        
Teoloogia (kreeka theología sõnadest theó - "Jumal" ja lógos - "sõna") - теология, богословие (греч. theología от theó - "Бог" и  lógos - "слово") (erinevate religioossete doktriinide õpetuskogu Jumalast ja Jumala olemasolust, baseerub Jumala poolt saadud tekstidel - система религиозных доктрин о сущности и бытии Бога, построенная на основе Богооткровенных текстов)

"Teoloogilise zooloogia ülikool" -  "институт теологической зоологии" (avati Münsteris (Saksamaa) 15.12.2009.a., ülikooli uuringute valdkonda kuuluvad eetilised ja teoloogilised küsimused loomade käitumise aspektist - открылся в Мюнстере (Германия) 15.12.2009 г., первый в мире институт, занимающийся "изучением этических и богословских проблем в их сочетании с исследованиями животных")
                                                                                      
Teosoofia (kreeka theόs - "Jumal" ja sophίa - "tarkus") - теософия (греч. theόs - "Бог" и sophίa - "мудрость") (jumalat vahetult tunnetada püüdev müstiline õpetus, H. P. Blavatskaja sõnade järgi: "süntees teadusest, religioonist ja filosoofiast" - мистическое богопознание, мистическая доктрина Е. П. Блаватской и её последователей: соединение мистики буддизма и древних восточных учений с элементами оккультизма и неортодоксального христианства)
                                                                                        
Teosoof - теософ (teosoofia õpetust järgiv - приверженец, представитель теософии) 
                                                                                       
(Jumala) teotamine - богохульство 
                                                                                       
Teotokoloogia (kreeka Teotókos - "Jumalasünnitaja" ja kreeka logos - "sõna, mõiste") - Теотокология (греч. Teotókos - "Богородица" и logos - "слово") (marioloogia õigeusu kontekstis - мариология в православии)
                                                                                        
"Terra Mariana" - "Земля Марии" (Läti Maarjamaa, mis pühendati aastal 1215 neitsi Maarjale paavst Innocentius III poolt, taas pühendati 15.08.2009.a. Läti katoliku kiriku poolt - земли Латвии, как части Ливонии посвященные в 1215 г. папой Римским Иннокентием III деве Марии, посвящение было подтверждено католической церковью вторично 15.08.2009 г.) 
                                                                                        
Tetrafiidid ("nelikjumalad") - тетрафеиты ("четверобожники") (monofüsiitluse haru, Aleksandria patriarhi Damian (6. saj.) pooldajad, väitsid, et peale Kolmainsust eksisteerib veel "jumalik olemus" ehk Issandal on neli nägu - секта монофизитов, последователи патриарха александрийского Дамиана (конец 6 в.), утверждали, что единая божественная сущность, общая лицам Пресвятой Троицы, имеет самостоятельную действительность)

Tewahedo Etioopia Õigeusu Kirik - Тевахедо, Эфиопская Православная Церковь (asutati aastal 330 p. Kr., kui Aksumi kuningriigist sai Armeenia järel teine ​​kuningriik, mis võttis vastu kristluse. Sõna "Tewahedo" tähendab "üks" ja peegeldab iidsete idakristlaste usku Kristuse ühtsesse olemusse. Aastal 451, pärast seda, kui Halkedoni kirikukogu võttis vastu Päästja kahe olemuse dogma, katkestas Etioopia kirik, mis kuulus tollal kopti kirikusse, osaduse õigeusu kirikuga. Etioopia kirik lõi lahku kopti kirikust 1959. aastal viimase keisri Haile Selassie initsiatiivil - основана в 330 году по РХ, когда Аксумское царство стало вторым после Армении государством в истории, принявшим христианство. Евангельскую весть в Аксум принесли два брата-сирийца, Фрументий и Эдесий, которые были захвачены в плен, но смогли обратить к вере царскую семью. Слово «Тевахедо» означает «единое» и отражает веру древневосточных христиан в единую природу Христа. В 451 году, после того как Халкидонский собор принял догмат о двух природах Спасителя, Эфиопская Церковь, входившая тогда в состав Коптской, разорвала общение с Церковью Православной. Независимость от Коптской Церкви Эфиопская получила в 1959 году по инициативе последнего императора Хайле Селассие)
                                                                                        
Tharapita - Тарапита (muistsete eestlaste jumal - бог древних эстов) 
                                                                                       
Theravada - тхеравада (varajane budism, asutati vahetult peale Buddha surma, tugineb üksnes pali kaanonile Tipitakale, mille suutraid tunnustavad kõik budismi koolkonnad, T. on riigiusk Sri-Lankal ja Birmas - самая ранняя школа в буддизме, которую последователи образовали сразу же после смерти Будды, Будду считают земным существом достигшим просветления благодаря своим уникальным способностям через 550 перерождений, является в мир через каждые 5 000 лет, знания Будды зафиксированы в палийском каноне Типитака, оплотом Т. являются Шри-Ланка и Бирма) 
                                                                                       
Tiaara - тиара (kolmekordse krooni kujuline paavsti peakate - тройная корона папы Римского, символ тройного владычества его, как наместника Христа на земле, как царя-первосвященника и как царя-папы) 
                                                                                       
Tiitus - Тит (Rooma väepealik, kes 70 eKr. surus maha juutide ülestõusu, hävitas Templi ja küüditas juudi rahva - римский военноначальник, сын императора Веспасиана, подавил в 70 AD восстание в Иерусалиме и разрушил до основания Храм) 
                                                                                       
Tikkun olam (juudi "maailma parandamine") - тиккун олам (евр. "исправление мира") (iga juudi rahvusest inimese kohustus maailma rahu taastamiseks, selleks nõutakse temalt Toora ettekirjutuste täitmist ja heade tegude sooritamist - "...каждый еврей, сын Исраэля, вносит свою лепту в восстановление мира тем, что исполняет предписания Торы и совершает добрые дела" ("Учение раби Нахмана из Браслава", ч. 7, "Амана")

Tilapia - тилапия ("püha Peetruse kala", Kinnereti järves (Galilea meri) elav kala, kohalikel kaluritel kõige populaarsem kalaliik - "рыба св. Петра", самая популярная рыба для лова в озере Генисарет (Кинерет), Израиль) 
                                                                                       
Timqat - Тимкат (Jumalailmumise püha Etioopias (19.01) - праздник Крещения Господня в Эфиопии, 19.01) 
                                                                                       
Tipitaka (paali ti - "kolm" ja pitaka - "korvid") - Типитака (пали ти - "три" и питака - "корзины") (kanooniline budistlike tekstide kogu paali keeles, kirja pandud 5. saj. eKr. esimesel budistlikul Suurkogul,  koosneb kolmest korvist: Vinayapitaka - "Reeglite korv", Suutrapitaka - "Suutrate ehk õpetussõnade korv" ja Abhidharmapitaka - "Ülima seadmuse korv" - палийский канон, сборник текстов на языке пали, составляющих основу учения буддизма Тхеравады, священные книги делятся на три раздела: Винайя-питака (регулирует жизнь сангхи), Сутра-питака (содержит около 10 000 сутр, составленных лично Буддой или его учениками), Абхидхарма-питака (сборник философских трактатов, анализирующих доктринальные положения Дхармы), составлен на первом буддийском Соборе в 5 в. до Р.Х.)
                                                                                        
Tirtha (sanskr. tÎrtha - "koole, sadam") - тиртха (санскр. tÎrtha - "брод, пристань") (Indias pühad kohad ( võivad olla metsas, mägedes või koobastes) - у индусов название священных мест, являющихся целью паломничества)
                                                                                        
Tirthankara - тиртханкара (džainismis koolmerajaja (sansaarast vabanenud hing) - основатели религии джайнизма (освобождëнные души))                                                                          
              
Toharot ("Puhastused") - Тогарот ("Очищения") (Mišna määrus puhastuse kohta - отдел Мишна содержащий 12 трактатов об очищениях)                                                                          
              
Tohu wa bohu (juudi "kaos") - тохувабоху (евр. "хаос") (loomisloos mainitud vormitu tühjus - состояние материи на момент библейского сотворения мира)

Püha Tola - святой Тола (iirlasest Rooma-Katoliku kiriku pühak. Ta oli 7. sajandil Clonardi piiskop (Meath maakond) - ирландский святой Римско-Католической церкви 7 века. Служил епископом в местечке Clonard, графство Meath, Ирландия)

"Tolerantsuse kohvrike" - "чемоданчик толерантности" (6. klassi koolilastele (Venemaal) mõeldud näitevahend, sisaldab õpetusi maailma viiest erinevast religioonist: hinduismist, budismist, judaismist, kristlusest ja islamist. Kohvrikes on kõigi (viie) religiooni pühad tekstid ja erinevate pühakodade pusled. Näitevahend hõlmab 80 min. - наглядное пособие для российских школьников, представляет собой культуру 5 религий мира: индуизма, буддизма, иудаизма, христианства и ислама. В чемоданчике находятся священные тексты пяти религий мира, пазлы с культовыми сооружениями. Пособие рассчитано на 2 урока по 40 мин. и предназначается для учащихся 6-х классов)                                                       
                                
Tollimajad - мытарства (katsumused, mida vastavalt õigeusu kiriku uskumustele ootavad hinge kolmandal päeval pärast ihust lahkumist, jagunevad patuliikide järgi, kokku 12 liiki, igas tollimajas toimub ülekuulamine ja süüdistuste esitamine - согласно учению православной ц. испытания души, ожидающие еë на третий день по исходу из тела, всего их 12 по числу грехов по каждому из которых отдельно будет производиться допрос с предъявлением обвинений, в качестве защиты выступает ангел-хранитель)                                      
                                                   
Tolstoilased - толстовцы (krahv Tolstoi õpetuse järgijad - последователи учения Л. Н. Толстого) 
                                                                                       
Tolstoilus - толстовство (kõlbelis-religioosne ja sotsiaal-filosoofiline liikumine Venemaal, tekkis 19. saj. lõpul vene kirjanik krahv Tolstoi eestvedamisel, liikumisele on omane patsifism (keelavad sõjaväes teenimist), riigimaksudest kõrvale hoidumine, õpetavad, et kurjale ei tohiks vastanduda, kutsuvad üles "ülemaailmseks armastuseks" - социально-философское и нравственно-религиозное движение возникшее в период политической реакции 1880-хх гг. под влиянием учения Л. Н. Толстого, проповедовали "всеобщую любовь", "непротивление злу насилием", отказывались от уплаты податей и несения военной службы, преследовались властями, имеют последователей в Западной Европе и Индии)          
                                                                              
Tomism - томизм (Aquino Thomasega seostatud skolastiline filosoofia - учение Фомы Аквинского и основанное им направление католической философии и теологии, соединившее христианские догматы с методом Аристотеля)
                                                                                        
Tomos (kreeka thomos - "määrus") - Томос (греч. thomos - "постановление") (õigeusu kiriku pea ametlik läkitus - официальное послание (религиозный документ) главы православной церкви)
                                                                                        
Tonpa Šenrab - Тонпа Щенраб (vastavalt Bonpo religiooni uskumustele esimene Bonpo-Buddha, ilmus Maale 18 013 aastat tagasi Tiibeti piirkonnas - согласно религии Бон первый Будда пришедший на нашу планету примерно 18 000 лет назад)
                                                                                        
Tonsuur (ladina "tonsura" - lõikus) - тонзура (лат. "tonsura" - стрижка) (eriline soeng, paljaks pöetud pealagi, mis tähendas inimese kuulumist vaimulike hulka (katoliku kirikus) - остриженное место на макушке у католических духовных лиц)
                                                                                        
Tooma evangeelium  - Евангелие от Фомы (apokrüüf, varakristlikus kirjandusloos teos, mis kujutab endast kogumikku Jeesuse ütlustest, arvatakse, et Tooma evangeelium oli kirjutatud Süürias 2. saj. - апокрифическое произведение раннего христианства, представляющее собой свод изречений Иисуса Христа, было записано очевидно в Сирии в 140 г. после Р.Х.)
                                                                                        
Toomakristlased - христиане апостола Фомы (kristlik kogukond Indias, kes nimetab oma rajajaks apostel Toomast - христиане, проживающие на юге Индии, считают себя преемниками первой христианской общины Индии, возникшей благодаря проповедям апостола Фомы)
                                                                                        
Toomakristlus - христианство апостола Фомы (Uku Masingu teooria järgi "Peale Jeruusalemma (Jaakobuse ja Peetruse) ja Pauluse kristluse on kolmaski" suund algkristluses, mida esindab Tooma evangeelium ja mis tekkis apostel Tooma misjonitöö tulemusena - согласно версии Уку Масинга третье направление (после Иерусалимской общины (Иаков Праведный) и апостола Павла) в раннем христианстве, возникло  благодаря миссионерской деятельности апостола Фомы)
                                                                                        
Toomas (aramea toma - "kaksik") - апостол Фома (арам. toma - "близнец") (Jeesuse jünger, kes kahtles Jeesuse ülestõusmises (Johannese 20.25), kuid kellele Ülestõusnu ilmus eraldi (Johannese 20.26) - один из 12 учеников Христа, по свидетельству Священного Писания не поверил словам других учеников о Воскресении Иисуса Христа (Ин. 20.25), но на 8-й день удостоился явления Самого Господа, с проповедью дошел до Индии, где и принял мученическую смерть) 
                                                                                       
Toomase pühapäev (antipaasa) - Фомина неделя (антипасха) (õigeusu kirikus meenutatakse sel päeval (esimene pühapäev pärast Kristuse Ülestõusmise püha) apostel Toomase usus kinnitamist - в православии в этот день (первое воскресенье после Пасхи) вспоминается утверждение в вере апостола Фомы)

Toomkapiitel - Домский капитул (Liivimaal kanoonikute ehk toomhärrade kolleegium - собрание высших духовных сановников епископства)
                                                                                        
Toomkirik (lad. Domus Dei - "Jumalakoda") - домский собор (лат. Domus Dei - "Дом Бога") (piiskopkonna peakirik - главный кафедральный собор епархии)

Toompraost - Домский пробст (seisis toomkapiitli eesotsas - стоял во главе Домского капитула)
                                                                                        
Toora (heebrea "õpetus") - Тора (древнеевр. "завет, наставление, учение") (Piibli viis esimest raamatut, õpetus, mis sisaldab seadust, juutide jaoks kõige püham ja tähtsam Vana Testamendi osa - Пятикнижие, а также Талмуд и вся совокупность раввинской литературы; Письменный и Устный закон, содержит 613 указаний из них 248 приказов и 365 запретов)
                                                                                        
Torii - тории (sümbol, mis eraldab šinto pühamu pühaks peetud osa välisest maailmast - sissekäiguvärav šintopühamusse, üldjuhul puust nikerdatud ja punaseks värvitud - непременный атрибут синтоистского святилища - п-образные ворота с двумя перекладинами сверху) 
                                                                                       
Tosefta - тосефта (tannalaste (juudi targad) ütluste kogu - книга, представляющая собой сборник высказываний таннаев, не вошедших в Мишну)                                                                  
                      
Totemism - тотемизм (usk üleloomulikku seosesse, mis arvatakse eksisteerivat teatud rühma inimeste ja teatud rühma materiaalsete objektide (tootemid), sagedamini aga teatud loomade või taimede vahel - верование являющееся основой традиционного мировоззрения первобытных племен, связано с представлением о сверхъестественном родстве межде определенной группой людей и тотемом (чем могут служить, как животные и растения, так и неодушевленные предметы))                                                                                      
  
Transept (lad. trans - "taha" ja septum - "tara") - трансепт (лат.trans - "за" и septum - "ограда") (pikihoonega risti olev kirikuhoone osa, mis annab hoonele Ladina risti kujulise põhiplaani - поперечный неф, придающий плану храма форму латинского креста)
                                                                                        
Translatsioon (lad. translatio - "üleviimine") - трансляция (лат. translatio - "перенос") (pühakusäilmete üleviimine ühest hauakambrist või pühakojast teise - перенос мощей святого)

Transtsendentaalne (ladina transcendo - "üle astuma") – трансцендентальный (от лат. transcendo - переступаю, перешагиваю) (erinevalt transendentsest mitte “teispoolne”, vaid kõikehaarav, -iseloomustav ja -üldistav; teadvusele omane, kogemusest sõltumatu (Kanti filosoofiast) -  изначально присущий рассудку, не приобретëнный в процессе опыта (в философии Канта))
    
Transtsendentne (ladina transcendo - "üle astuma") – трансцендентный ( латин. transcendo - "переступать") (maailma suhtes teispoolne, sellest väljaspool asuv, omane ainult Jumalale - что находится за границами сознания и познания, например, понятия души и Бога)
                                                                                       
Transubstantsioon - трансcубстанция (katoliiklik õpetus, mille kohaselt leib ja vein muutuvad armulaual olemuslikult Kristuse ihuks ja vereks, säilitades samal ajal oma välise kuju, võeti vastu IV Lateraani Kirikukogul aastal 1215 - католический догмат о преосуществлении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, принят на в 1215 г. на IV Латеранском Соборе)           
                                                                             
Trapistide ordu - орден траппистов (asut. 1636.a., sai oma nime kloostri Le Trappe ("kitsas sissepääs orusse") nime järgi Prantsusmaal, pidasid vaikimistõotust - католический монашеский орден, основан в 1663 г. как ответвление цистерцианского ордена в Ла Траппе во Франции, обязаны молиться 11 часов в сутки и соблюдать полное молчание)           
                                                                             
Trento Missa (Tridenti Missa) - Тридентская месса (rooma-katoliku kiriku riitus (traditsioonilise liturgia läbiviimiseks), mida kuni 1970. aastani peamiselt kõikjal  kasutati - чин традиционной мессы в римско-католической церкви, утверждена на Соборе в городе Трент, обнародована 05.12.1570 г., проводилась практически во всех церквях мира до 1970 г.) 
                                                                                        
Trietism - третизм (hereetiline õpetus kolmjumalusest - осужденное христианской Церковью учение о троебожии)
                                                                                        
Trikaja (sanskr. "kolm ihu") - трикая (санскр. "3 тела") (mahajaana ja vadžrajaana mütoloogia üks põhimõisteid, trikaja kontseptsiooni järgi on virgumispõhimõttel kolm taset: absoluutne, ideaalne ja konkreetne - в хинаяне: 1.видимое всем физическое тело будды 2."приобретенное или феноменальное тело", которое будда мог принимать по своему желанию 3."космическое тело" будды, как сумма всех присущих Просветленному качеств, в махаяне: 1.тело будды-человека (напр. Гаутамы) 2."тело блаженства" 3."тело закона")
                                                                                        
Trimurti (sanskr. "kolm kuju") - тримурти (санскр. "три образа") (hinduismis "Kolmainsus", esindatud jumalatega Brahma, Višnu ja Šiva - в индуизме проявление единства сущностей трех главных богов - Брахма, Вишну и Шива)
                                                                                        
Tripitaka (sanskr. "kolm korvi", paali Tipitaka) - Трипитака (санскр. "три корзины", палийское Типитака) (budismi tähtsaim pühakiri, koosneb kolmest osast (Vinaja-pitaka, Suutra-pitaka ja Abhidharma-pitaka), kanoniseeriti kolmandal budistlikul Suurkogul keiser Ašoka ajal (270-230 eKr.) - каноническое собрание текстов буддизма, состоит из трех частей: Виная-питака, Сутры и Абхидхарма, окончательная редакция текстов состоялась на 3-м буддистком соборе в Паталипутре в 3 в. до Р.Х.)                                                                         
                 
Troonid - Престолы (kolmas aste inglite hierarhias, Jumala au ja hiilguse elavad kandjad, täidavad meiegi südamed jumaliku au ja hiilgusega - третий ангельский чин, живые носители величия и славы Божией, переливают в сердца людей волны величия и славы Божественной) 
                                                                                        
Tsadik - цадик (hassiidliku juhi nimetus, mis tähendab "vaga" - праведный, набожный человек, глава хассидской группы)
                                                                                        
Tsedaka (juudi "õiglus") - цедака (иврит "справедливость") (annetused ja heategevus juutidel, Toora näeb ette 8-astmelist heategevust, kus on kõrgeim vaesele inimesele raha andmine ja töö leidmine - пожертвования и благотворительность, Тора предусматривает 8 ступеней благотворительности (наивысшая из них дать бедняку в займы и найти ему работу)
                                                                                        
Tsesaropapism - цезаропапизм (kiriku juhtimine riigipea poolt - политическая система, при которой в одном лице соединяется глава государства и церкви)                                                                                        
Tsistertslased - цистерцианцы (katoliiklik ordu, sai oma nime emakloostri Citeaux nime järgi,  asutati 1098.a., eesmärgiks oli Püha Benedictuse aegsete põhiväärtuste juurde tagasipöördumine - католический монашеский орден, названный по имени первого монастыря в Сито (Франция), был учрежден в 1098 г. с целью следования монашескому правилу Св. Бенедикта в более строгой интерпретации) 
                                                                                       
Tsvingliaanlus - цвинглианство (Reformatsiooni ajal tekkinud liikumine Šveitsis ja Saksamaal, rajatud Zürichi reformaator Ulrich Zwingli (1484-1531) poolt, ühines kalvinismiga - одно из течений Реформации 16 в. в Швейцарии и Германии, основатель движения реформатор из Цюриха У.Цвингли (1484-1531), слилось с кальвинизмом)                                      
                                                  
Tsässon - чассон (kabel Setumaal - название часовни в Сетумаа)
                                                                                        
Tsölibaat (lad. caelebs - "vallaline") - целибат (от лат. caelebs - "неженатый"), обет безбрачия (abielutus, munkade, nunnade ja roomakatoliku vaimulike abielu- ja seksuaalvahekorrakeeld - обязательное безбрaчие католического духовенства) 
                                                                                       
Tšakra (sanskr. "ratas") - чакра, чакрам (санскр. "колесо, круг") (kujuteldav energiakeskus inimese hingekehas - психические центры в астральном теле человека через которые проявляется действие космической энергии)
                                                                                        
Tšarja tantra - чарья тантра (käitumise ja mõtluse tantra - "Тантра исполнения", включает в равной степени внешние ритуальные действия и йогическую медитацию)                                                                                        
Tšehhi vennad (määri vennad, böömi vennad) - чешские братья (моравские братья, богемские братья) (hussiitidest lähtunud usulahk, tekkis 1457a., roomakat. kiriku  vastased, ainus autoriteet - Piibel - протестантская деноминация, выросшая из движения гуситов, создано в 1457 г., не признавали римско-кат. церковь, единственным авторитетом считают Библию)

Tšeremšan - Черемшан (Volga piirkonna vanausuliste vaimne keskus, nn "Uus Jeruusalemm" - духовный центр для староверов Поволжья, старообрядческий "новый Иерусалим")
                                                                                        
Tšörten - чортен (Tiibeti stuupa - тибетская ступа)
                                                                                        
Tuhkapäev - пепельная среда (Roomakatoliku kirikus Suure Paastu esimene (alati kolmapäev) päev - в Римско-кат. церкви первый день Великого поста)                                                   
                                     
Tumo - туммо (keha soojuse jooga (Naropa kuus joogaharjutust) - первый путь достижения состояния просветления, описанный Наропой (полное отождествление себя с огнем)) 
                                                                                       
Tundide raamat - Часослов (õigeusu kirikus üks raamatutest, mis puudutab avalikke pühakojateenistusi - одна их книг общего богослужения в православной церкви)                                                                                        
"Tõeliste Vanemate liikumine" - Движение Истинных родителей (vt. muunid - см. мунисты) 
                                                                                       
Tõlet - тылет (taarausuliste püha ripats, hõbedast medaljon, sellel on kujutatud kuldne leek, mida läbib hõbedane tee, tõletis on raasuke püha mulda - амулет верующих в бога Таара, серебрянный медальон внутри которого спрятана щепотка святой земли)

"Täispuhutav kirik" - надувная церковь (täispuhutav katoliku kirik Petropavlovsk-Kamtšatskis (Venemaa), kõigest 100 kg kaaluv kirik avati 15. septembril aastal 2011, toodeti Poolas - надувная католическая церковь в г. Петропавловск-Камчатский, необычная 100-килограммовая церковь открылась 15 сент. 2011 г., доставлена из Польши) 
                                                                                       
Tänujumalateenistus - благодарственный молебен 
                                                                                       
Tänupüha - День Благодарения (püha Ameerikas, millega avaldatakse tänu Jumalale Tema hoole ja helduse eest, tekkis aastal 1621 Inglismaalt põgenenud puritaanide eestvedamisel - праздник христиан США, день прославления Бога и выражения ему благодарности за все милости, ниспосланные в истекающем году, начало было положено осенью 1621 г. пуританами бежавшими от преследований в Англии)
                                                                                        
Tölner Leevi - мытарь Левий (Mk. 2:13-14, Lk. 5:27-29, vt. Püha Matteus - от Луки 5:27-29, от Матфея 2:13-14, см. Св. Матфей)
                                                                                        
Tümpanon - тимпанон (antiikse templi viiluväli või viil kirikuportaali kohal -остроконечная дуга над порталом христианского храма)                                                                                        

Tüpikon (kreeka typikon - "kuju, tüüp") - Типикон (Типик) (греч. typikon - "образец, устав") (õigeusu kirikus üks raamatutest, mis puudutab avalikke pühakojateenistusi, sisaldab süstemaatilisi juhendeid teenistuste pidamiseks läbi kogu aasta - одна их книг общего богослужения в православной церкви, конкретизирует и систематизирует указания по проведению служб в течение года)