Paadikirik - "шкиперская" церковь (asub Saksamaal Ahrenshoopis, kirik ehitati pärast Teist maailmasõda, sarnaneb kuivale tõmmatud kummuli paadiga - находится в Германии в деревушке Аренсхоп, напоминает вытянутую на берег перевернутую лодку)
                                                                                        
Paasahomiilia - Пасхальная гомилия (kirikus peetav kõne Paasapühal - духовные беседы на темы Пасхальных богослужений)
                                                                                        
Paasamüsteerium - таинство Пасхи (P. viitab Kristuse päästvatele tegudele, Tema õnnistatud kannatuse, surma, ülestõusmise ja taevassemineku läbi - состоит в нашем участии в смерти Христовой, когда по благодати Божией становимся и участниками жизни Христовой через Его Воскресение)
                                                                                        
Paasapäev (õunapüha) - яблочный Спас (setude kirikupüha, tähistatakse 19. augustil, õigeusu kirikus Issanda Muutmise püha ja mitteametlikult õunapüha, sest sel päeval pühitsetakse kirikus uue lõikuse vilju - церковный праздник у эстонского народа сету, в православной церкви Преображение Господне, в народе яблочный Спас, поскольку в этот день в церкви освящаются плоды и злаки нового урожая)
                                                                                        
Paasapüha (juudi Pesach - "üleminek") - Песах (евр. Pesach - "переход") (juudi rahva tähtsaim püha, tähistatakse kevadel Egiptuse vangipõlvest vabanemist mälestades - еврейская Пасха, праздник освобождения евреев от египетского рабства, становления евреев как народа, евреи вышли из Египта в конце марта 1312 г. до Р.Х.)                                                       
                                 
Paastueelne päev - заговенье 
                                                                                       
Paastumaarjapäev - Благовещение Пресвятой Богородицы (Neitsi Maarja Rõõmukuulutamise püha 25. märtsil eesti rahvakalendri järgi - название праздника согласно эстонского народного календаря)
                                                                                        
Paastutriod - Триодь постная (õigeusukirikus üks raamatutest, mis puudutab avalikke pühakojateenistusi - одна из книг общего богослужения в православной церкви)                                                                                        
Paavst (lad. papa-, kreeka pappas - "isa") - папа, папа Римский (лат. papa -, греч. pappas - "отец" ) (Rooma peapiiskop, Rooma-katoliku kiriku pea,  "piiramatu" võimuga Jumala esindaja Maa peal - глава Римско-католической церкви)
                                                                                        
Paavsti ilmeksimatus - непогрешимость папы (katoliku kiriku doktriin, vastavalt millele paavst kõneleb ilmeksimatult, kui kõnesolev teema käib usu või moraali kohta - догмат Римско-католической церкви, согласно которому папа обладает иммунитетом непогрешимости, когда освещает вопросы веры и морали)                                                                            
            
Paavsti lapsed - папское поколение (väljend, mida kasutatakse Iirimaal viidates 70-datel sündinud põlvkonnale, millele paavst Johannes Paulus II oli erakordseks eeskujuks - термин, применяемый в отношении поколения ирландцев 70-х годов, чьё религиозное воспитание в многом сформировалось под влиянием выдающейся личности папы Иоанна Павла II-го)
                                                                                        
Paavstimobiil - папамобиль (Rooma paavsti kuulikindel liiklusvahend - машина для перевозки папы Римского со стеклянным пуленепробиваемым "колпаком")

Paavsti pitsa – пицца Папы (pitsa, millel on tema pühaduse paavst Franciscuse kujutis, mille valmistas Bleecker Street Pizza paavsti visiidi ajal New Yorki 2015. aastal - пицца с изображением его святейшества Папы Франциска, приготовленная Bleecker Street Pizza во время визита Папы в Нью-Йорк в 2015 году)                                                                                     
Paavstisõrmus (ka kalurisõrmus) - "перстень рыбака" папы Римского (sümboliseerib abielu kirikuga, sõrmuse esipinnal on kalastava Peetruse kujutis - золотой перстень с изображением Святого Петра, ловящего рыбу)
                                                                                        
Paavstlased - паписты (sama, mis katoliiklased - то же что и католики, латиняне)
                                                                                        
Paavstlus - папство (Rooma-katoliku kirikule omane juhatuse süsteem, kus kiriku peana esineb paavst, tekkis 5. saj. pärast seda, kui Rooma imperaator andis välja edikti kõikide piiskoppide alluvusest Rooma piiskopile - система управления в католической церкви во главе с папой Римским, начало было положено в 5 в. после выхода императорского эдикта о подчинении всех епископов римским епископам) 
                                                                                       
Padmasambhava (sanskr. "lootosest sündinu") - Падмасамбхава (санскр. "рожденный от лотоса") (poolmütoloogiline kuju Tiibeti budistlikus mütoloogias, P. kuju taga on reaalselt elanud inimene, kes levitas budismi Tiibetis, P. peetakse Tiibeti vanima budistliku koolkonna niingma rajajaks - персонаж в будд. мифологии Тибета, согласно преданию П. своими чарами и магией обращал в буддизм языческих богов, его считают основателем древнейшей будд. школы Тибета -  ньингмапа)                                                                                        

Pagan (lad. paganus - "maamees, talupoeg") - язычник (церковно-слав. - "народ") (kõik mittekristlased, välja arvatud judaismi ja islami esindajaid - тот, кто не верит в Иисуса Христа (в расширенном понятии туда не входят представители иудаизма и ислама; pagan (naisterahvas) - язычница; oh sa pagan! - ах, чëрт! ах, дьявол!; pagan võtku! - kõnek. чëрт побери!) 
                                                                                       
Paganlus (paganus) (lad. paganus - "maamees, talupoeg") - язычество (греч. - "народ") (kõik usundid peale kristluse, islami ja judaismi - разнообразные религии основанные на вере в нескольких богов, исключая монотеистические религии: иудаизм, христианство и ислам) 
                                                                                       
Pagood (sanskr. bhagavat - "püha, jumalik") - пагода (санскр. bhagavat - "святой") (budausuliste torntempel Hiinas ja Jaapanis - буддийский храм, построеный на открытом воздухе, преимущественно в Китае и Японии)

Pagulasvaimulikkond - духовенство в изгнании (эмигрантское духовенство)

"Pajumaks" - "Вербный сбор" (koguduseliikmete annetused tsaari Venemaal vene koguduse ülalpidamiseks Pühal Maal - до событий 1917 года в России во всех её епархиях и приходах пожертвования на содержание русского прихода на Святой Земле) 
                                                                                       
Pallium - паллиум, омофор в православной церкви (katoliku kiriku peapiiskopi ametirõivasse kuuluv valge villane õlalint kuue sissekootud ristiga - элемент церковного облачения епископов Римско-католической церкви в виде белой тканой ленты, надеваемой поверх других одежд) 
                                                                                       
Palmipuudepüha - Вход Господень в Иерусалим, Неделя ваий или Вербное Воскресение (kristlik püha, mida pühitsetakse nädal enne Ülestõusmispüha, Jeesus tuli pidulikult Jeruusalemma eesli seljas , rahvahulgad tervitasid teda juubeldades ja palmioksi lehvitades - один из двунадесятых праздников, вспоминается прибытие Иисуса Христа, перед его мученической кончиной, в Иерусалим, где народ приветствовал Его , бросая на дорогу пальмовые ветви)
                                                                                        
Palvekaanonite kogu - Канонник (õigeusukirikus üks raamatutest, mis puudutab eraviisilisi teenistusi - одна из книг касающихся частного богослужения в православной церкви)                                                                                        
Palvekoda - молитвенный дом 
                                                                                       
Palvela - молитвенный дом 
                                                                                       
Palvemaja - молитвенный дом
                                                                                        
Palvetama - молиться (välja palvetama - вымолить)

Palvevaikus - молитвенная тишина
                                                                                        
Palvushommikusöök - молитвенный завтрак (traditsioon sai alguse 1950. aastatel USA-s ja hiljem levis üle maailma, p. peamine idee on palves ja Jumalat tänades jagada sõpruse ja ühtekuuluvuse vaimu - идея зародилась в Америке в начале 50-х годов по инициативе пастора , эмигрировавшего в США из Норвегии, позже распространилась во многие страны мира) 
                                                                                       
Palladius - Палладий (esimene piiskop Iirimaal, pühitseti Paavst Coelestinuse poolt Iirimaa piiskopiks aastal 431 - первый епископ в Ирландии, был отправлен папой Римским Целестином I в 431 г. для окормления небольшой группы местных христиан)
                                                                                        
Palve - молитва (palvet lugema - читать молитву) 
                                                                                       
Palverännak (palverändamine, palverändurlus) - паломничество, богомолье
                                                                                        
Palverännukirik - церковь для богомольцев
                                                                                        
Palverändur - паломник, богомол 

Palveränduri sau - посох паломника
                                                                                       
Paluma - просить, молиться (Jumalat paluma - молиться Богу)
                                                                                        
Panagia (kreeka panagia - "kõigepüham") - панагия (греч. panagia - "всесвятая") (väike ümmargune Jumalasünnitaja ikoon, mida õigeusklik piiskop kannab rinnal, piiskopiameti tunnus - круглая иконка с изображением Богоматери, нагрудный знак архиереев)
                                                                                        
Panihhiida (kreeka pannychis - "koguöine") - панихида (греч. pannychis - "всенощная") (surnumälestusteenistus - заупокойное богослужение)                                                                                        
Panteism (kreeka pan - "kõik" ja theós - "Jumal") - пантеизм (от греч. pan - "все" и theós - "Бог") (usk, et jumalus on kõikjal maailmas, p. samastab Jumala ja universumi, Jumal on individuaalsuseta "miski", "millest" lähtub halb nagu heagi - религиозно-философские учения, отождествляющие Бога и мировое целое, истинная родина п. - Индия, первая крупная п. система на христианской почве возникает в конце 9 в., наибольшее распространение получает в эпоху Возрождения благодаря Дж. Бруно, добро и зло в п. оказываются одинаково атрибутами Божества) 
                                                                                       
Papabile - папабиль (itaaliakeelne termin tõenäolise paavstikandidaadi tähistamiseks - кардинал или кардиналы, как наиболее вероятные кандидаты в папы Римские)                                                                                        
Papp - kõnek. поп
                                                                                        
Paramguru ("ülim guru") - парамгуру (букв. "верховный гуру") (guru õpetaja - учитель гуру)
                                                                                        
Paramita (sanskr. "täiuslikkus") - парамита (санскр. "совершенство") (budistliku mütoloogia ja filosoofilis-religioosse mõtlemise keskseid mõisteid, budistlikes tekstides loetletakse tavaliselt kuut paramitat: heldus ehk annetamine (dana), kõlblus (šila), kannatlikkus (kšanti), tarmukus (virya), mõtlus (dhyana) ja mõistmine (prajna) - к 6 совершенствам должен придти адепт, чтобы достичь состояния бодхисаттвы: милостыня (дана), обеты (шила), терпение (кшанти), старание (вирья), медитация (кхьяна), мудрость (праджня))                       
                                                                 
Paroket - парохет (riie, mis eraldas Kodeš Kodašimi Templi peahoonest - завеса, которая отделяла Кодеш Кодашим (Святая Святых) от основного помещения Храма)                                                                                        
Parousia (kreeka "tulemine, saabumine") - пароусиа (греч. "приход, пришествие") (Jeesuse teine tulek - второе пришествие Христа)                                                                                        

Parjušan - парьюшана (kõige tähtsam švetambara sekti iga-aastane festival - главный священный праздник в джайнизме)
                                                                                        
Parsid - парсы ("tulekummardajad", Pärsia muistse rahvusliku usundi poolehoidjad, usulise tagakiusamise tagajärjel muhameedlaste poolt asusid parsid (Zarathustra järelkäijad) 7.-10. saj. ususallivamasse Indiasse ja Pakistani, surnute kehad antakse traditsiooniliselt nokkimiseks raisakotkadele  - религиозная община зороастрийцев в Западной Индии и Пакистане, потомки выходцев из Ирана переселившихся в 7-10 веках после завоевания страны арабами, материальное преуспевание считается религиозной добродетелью, мëртвые тела, чтобы не осквернять священные стихии отдают на расклëвывание грифам) 
                                                                                       
Paršvanatha - Паршванатха (23. tirthankara, elas umbes 800 aastat eKr. ja on džainistide kõige populaarsem kultusobjekt - 23-й по счету тиртханкара, предшественник Вардхамана, последнего из великих учителей джайнизма, жил в 8 веке до Р.Х.)
                                                                                        
Parvati - Парвати (Šiva kõige tagasihoidlikum, konservatiivsem ja leebem kaasa - жена бога Шива, мать Ганеши)
                                                                                        
Pasha - пасха (vene lihavõttemagustoit kohupiimast - специальное сладкое блюдо приготавливаемое на Пасху, основным компонентом является творог)                                                    
                                    
Passio (lad. "kannatus") - пассия (лат. passio - "страдание") (Kristuse ja kristlike märtrite kannatuste kirjeldus - обряд чтения Евангелия о страстях Господних)                                                                                        
Pastor (lad. pastor - "karjane, hingekarjane") - пастор (лат. pastor - "пастух, пастырь") (protestandi k. preester - священник протестантской ц.)                                                                            
            
Patareenid (tuleneb sõnast Patarija, Milaano linnaosa 10. saj.) - патарены (от миланского квартала Патария)(dualistlik sekt, tekkis 10. saj. Dalmaatsias - дуалистическая секта в Далмации в 10 в.) 
                                                                                       
Pateen - патена (armulauataldrik, kasutatakse Rooma-Katoliku kirikus - блюдо используемое при причащении в Римско-кат. церкви)                                                                                        

Patriarh (kreeka - "rajaja, esivanem") - патриарх (греч. "родоначальник") (kohaliku õigeusu kiriku kõrgeim vaimulik, valitakse Kirikukogul, tiitel kinnitati Kalchedoni Kirikukogul aastal 451, Venemaal alates aastast 1589 - глава поместной православной церкви, избирается собором, титул утверждëн Халкидонским Собором 451 г., в России с 1589 г. )                           
                                                             
Patripassionism (lad. pater - "isa" ja passio - "kannatus") - патрипассианство (лат. pater - "отец" и passio - "страдание") (modalistlik monarhianism (savelliaanlus) - модалистическое монархианство (савеллианство)) 
                                                                                       
Patristika (lad. pater - "isa") - патристика (лат. pater - "отец") (kirikuisade ajajärk kristlikus teoloogias ja filosoofias, ka teadus, mis uurib kirikuisade aega - совокупность философско-теологических учений, разработанных отцами церкви во 2-8 вв., разъясняющих и защищающих христианские догматы)
                                                                                        
Patristiline periood (lad. pater - "isa") - патристический период (лат. pater - "отец") (periood, mis jääb Uue Testamendi viimase kirjutise lõpetamise ja Chalkedoni kirikukogu vahele (100-451 pKr.) - время между завершением новозаветных писаний (ок. 100 г.) и определяющим Халкидонским собором (451 г.))                                                                                        

Patristlikud kirjamehed - патристические отцы, патристические "писатели" (patristilise perioodi teoloogid - богословы, отцы церкви патристического периода)                                                                                        
Patrona Hungarica - патрона Хунгарика (Neitsi Maarja Ungaris - Дева Мария как покровительница Венгрии)
                                                                                        
Patt - грех (pattude andeksandmine - прощение/отпущение грехов; oma pattusid pihtima - исповедоваться/исповедаться в грехах; pattu kahetsema - каяться/по~ в грехах)                                                                                        
Patukahetsus - покаяние (vt. piht) 
                                                                                       
Patukahetsuskaanon - покаянный канон (õigeusu kirikus loetakse armulauas osajatele ja pattu kahetsevatele inimestele - в православной церкви читается как правило к причастию) 
                                                                                       
Patukott - греховодник
                                                                                         
Patune - грешный (p. mõte - грешная мысль, p. inimene - грешный человек) 
                                                                                       
Patustaja - грешник
                                                                                        
Patustama - грешить, согрешить (südametunnistuse vastu p. - грешить против совести)
                                                                                        
Pauliaanid - павликане (павликиане) (7.-9. saj. hereetikud, lõid 9. saj. Väike-Aasias oma riigi ja alustasid relvastatud võitlust keisrivõimu vastu, purustati aastal 878 Bütsansi sõjaväe poolt - еретики 7-9 вв., создали в сер. 9 в. в Малой Азии свое государство и начали вооруженную борьбу против Византии, в 878 г. были разгромлены)                                                     
                                   
Pauliaanlus (paulikiaanlus) - павликанство (павликианство) (kristlik hereetiline liikumine, tekkis 7. saj. Armeenias Süüria piiskopi Konstantin Samosatski eestvedamisel, õpetus baseerub apostel Pauluse vääriti mõistetud kirjade alusel, ei tunnistanud Vana Testamenti, Jumalaema, kiriku sakramente, ikoonide austamist, ei pidanud paastu - христианская ересь раннего средневековья, основана в Армении в г. Кивоссе Константином из Самосат (Сирия), основано на неправильно понятом учении ап. Павла, распространилось без письменной традиции в малоинтеллектуальной простонародной среде, отрицали Ветхий Завет и учение о Богородице, непризнавали таинства, иконы, посты, культовые сооружения)
                                                                                         
Peainglid - архангелы (nende teenistus hõlmab kosmilist tasandit ning nad vastutavad ka Maa peal töötavate inglite ja kaitseinglite eest - несут людям послания Бога и командуют легионом Божьих Ангелов в непрестанной битве с "сынами тьмы") 
                                                                                       
Peapiiskop - архиепископ
                                                                                        
Pearabi  - главный раввин

Peemot - Бегемот (Eenoki apokrüüfilises raamatus isase kiskja nimi (emane on Leviaatan); kassi nimi Bulgakovi romaanis "Meister ja Margarita" - имя мужского чудовища (женское - Левиафан) в апокрифической книге Еноха, имя говорящего кота в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита") 
                                                                                       
Püha Peetrus - Св. Пëтр (apostlite juht ja esimene paavst - за свою пламенную ревность в служении Господу удостоился занимать первое место среди 12 апостолов Иисуса Христа и быть, как бы представительным лицом всей христианской Церкви) 
                                                                                       
Peetruse penn - "грош Святого Петра" (maks paavsti toetuseks, mida kogutakse kõigis katoliiklikes riikides - денежный взнос для Римско-католической ц., как одна из составляющих бюджета Ватикана)
                                                                                        
Pelagism (pelagiaanlus) - пелагианство (munk Pelagiuse (360-418) nime järgi, teoloogiline moraaliõpetus sellest, kuidas inimesed on võimelised oma lunastust pälvima, märgatavat rõhku pannakse inimese tegudele, ühtlasi aga vähendatakse jumaliku armu osatähtsust, tunnistati 3-l Kirikukogul (431.a.) ketserluseks - учение христианского монаха Пелагия (около 360-после 418), ставившего спасение человека в зависимость от его собственных нравственно-аскетических усилий, осуждено как ересь на 3-м Вселенском соборе (431))
                                                                                        
Peleriin - пелерина (krae juurest algav ja poolde käsivarde ulatuv katoliku preestri õlakeep - предмет облачения кат. священника)
                                                                                        
Peltsebul (süüria "sõnniku isand") - Веельзевул (на сир. "господин навоза") (kaananlaste jumal, keda peeti kurjade vaimude peameheks, saatana nimi Piiblis (Mt. 10:25, 12:24-27 - одно из имен сатаны в Библии, Мтф. 10:25, 12:24-27, главный бес по представлениям канонитов)

Pendipäev - день памяти Св. Бенедикта Нурсийского (benediktiini ordu alusepanija Benedictus Nursiast mälestuspäev (23.03.547.a) - основатель первого в Европе монастырского ордена, святой католической и православной церквей)

Penemuje - Пенемуэ (Eenoki apokrüüfilises raamatus ingel, kes õpetas inimestele kirjaoskust - ангел в апокрифической книге Еноха, который "научил людей письму чернилами и употреблению бумаги...")

Peresopnitsa Evangeelium - Пересопницкое Евангелие (rikkalikult kaunistatud käsikiri (pärgamentürik) 482 leheküljel formaadis 380*240 mm., kaal - 9.3 kg., pärgamentraamat kirjutati vanaukraina keeles aastatel 1556-1561 Peresopnitsa kloostris, mis asus tänapäeva Rovenska oblastis, sellele Evangeeliumile tuginedes tõotavad alates aastast 1991 kõik oma riiki truult teenivad Ukraina presidendid - украшенная цветными заставками и миниатюрами рукопись весом 9.3 кг., состоит из 482 листов высококачественного пергамента форматом 380*240 мм., первая книга, написанная на староукраинском языке, была создана в 1556-1561 годах в Пересопницком монастыре на территории нынешней Ровенской области, на Пересопницком Евангелии принимают присягу президенты Украины, начиная с 1991 г.)

Peret raviv Missa - "оздоровляющая" семью месса (katoliku maailmas arenev Missa, mis pakub ravi (lunastust kurjade vaimude mõjust) raskustes olevatele peredele, lähtudes eeldusest, et vanemate kurjad vaimud ilmtingimata asuvad hiljem "elama" ka nende lastes - католическая месса для семей, страдающих от той или иной дисгармонии. Проводится для избавления семьи от того или иного враждебного ей духа (духов), которые якобы передаются через грехи родителей их детям)
                                                                                        
Perichoresis - перихорезис (kolmainuõpetusega seotud mõiste, mille peamine mõte seisneb selles, et kõik kolm Kolmainu persooni on vastastikku üksteise olust nii haaratud, et ükski neist pole teiste tegevusest isoleeritud või lahutatud - общение лиц Пресвятой Троицы, Которые согласно cв. Иоанну Дамаскину "соединяются не сливаясь, но совокупно друг с другом сопребывая и друг друга проникая без всякого смешения и слития") 
                                                                                       
Personaalprelaatur - персональная прелатура (katoliku kiriku kanoonilises õiguses hierarhiline struktuur , millele on usaldatud teatud kindlad pastoraalsed tegevused, allutatud piiskoppide kongregatsioonile - организация имеющая определенную юрисдикцию в иерархической структуре кат. церкви, подчиняется конгрегации епископов)                                            
                                            
Pešarim - пешарим (Qumrani koguduse ainulaadsed Piibli tõlgendused ja kommentaarid - библейские комментарии Кумранской секты)                                                                                   
     
Petlemm - Вифлеем (Jeesuse sünnikoht - отечественный город Давидов и место рождения славного потомка Давидова, Христа Спасителя, находится в 2 часах пути от Иерусалима) 
                                                 
Phaneropita (Phanurius-Cake) - the custom of baking the cake as a thanks-offering to Saint Phanurius to recover things that have been lost
                                      
Phibioniidid (juudi evion - "vaene") - фибиониты (эбиониты) (евр. евион - "бедный") (algkristlik gnostiline sekt, arvasid et Kristus sarnaneb prohvet Moosesega, laste sünnitamist pidasid kuriteoks,  praktiseeriti rituaalset seksi ja seemne ("Kristuse ihu" sümbol) suhuvõtmist - раннехристианская иудеохристианская секта, смесь христианского учение с иудаизмом и гностицизмом, считали Христа не богом, а пророком, деторождение считали грехом, практиковали ритуальный секс с целью поглощения спермы, как "тела Христа")

Piaristid (ladina Schola pia - "vaga kool") - орден пиаристов (лат. Schola pia - "набожная школа") (katoliku kiriku vanim õpetusordu, asutati aastal 1617 püha Joosep Calasanctiuse poolt, pakutatakse noortele tasuta õpetust, ordu saadeti laiali aastal 1646 seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu, kuigi taastati juba aastal 1669 - учреждëн в 1617 г. св. Иосифом Каласанским, распущен в 1646 г. после серии сексуальных скандалов, восстановлен в 1669 г., в 2010 г. в ордене числилось 1372 монаха в 225 монастырях, занимаются обучением и воспитанием молодëжи) 
                                                                                        
Pietism (lad. pietas -" vagadus") - пиетизм (лат. pietas - "благочестие") (usuvool, mis sai alguse Saksamaal 17. saj. lõpus, liikumise pooldajad ei jäänud rahule luteri kiriku süveneva konservatiivsusega ja taotlesid usu sügavamat sisemist tunnetamist - мистическое учение в ортодоксальном лютеранстве, появившееся в конце 17 в. в Германии как ответная реакция на догматизацию протестантской ц., основателем является Ф. Шпенер (1635-1705)) 
                                                                                       
Pietist - пиетист (пиэтист) (pietismi pooldaja - сторонник пиетизма)
                                                                                        
Pietistlik - пиетистический (pietismile omane - свойственный пиетизму, пиетисту, характерный для них) 
                                                                                       
Piibel (kreeka biblia - "raamatud, kirjarullid") - Библия (греч. biblia - "книги") kristlaste Püha Raamat, kirjanduslik koguteos, mille on kirja pannud Jumala poolt inspireeritud autorid, P. koosneb kahest osast: Vanast Testamendist, mis sisaldab 39 raamatut ja Uuest Testamendist, mis koosneb 27 raamatust, praeguseks on kogu Piibel või selle üksikud osad tõlgitud rohkem kui 2400 keelde, Piibel on olnud läbi aegade maailma populaarseim raamat - священная книга христиан, состоит из Ветхого Завета (39 книг) и Нового Завета (27 книг), переведена на более чем 2400 языков и является самой популярной книгой в мире)
                                                                                        
Piibellik - библейская/ий/ое

«Piibel orjadele»  - «Библия для рабов»   (välja antud 1807. aastal, et õpetada orjadele Jumala Sõna. Selles mustanahalistele orjadele mõeldud Pühakirjas antakse ainult pool Uuest Testamendist ja mitte rohkem kui 10 protsenti Vanast Testamendist ning toimetajad pidasid Piibli kõiki teisi raamatuid aafriklaste meeltele kahjulikuks - выпущена в 1807 году для обучения рабов Закону Божьему. В этом адаптированном варианте Священного Писания для рабов приводится лишь половина Нового Завета, и не более 10 процентов Ветхого Завета, а все остальные книги редакторы сочли вредными для умов африканцев)  
                                                                                        
Piiblilegend - библейское предание 
                                                                                       
Piibliring - кружок по изучению Библии

"Piiblirobot" - "Робот Библии" (ühekäeline robot, mille ülesanneks on Pühakirja ümberkirjutamine, paikneb Trieri (Saksamaa) katedraali ees. Robot kirjutab ööpäevaringselt, kasutades kalligraafia meetodit -  однорукий робот, каллиграфически переписывающий текст Святого Писания, установлен перед Кафедральным собором в Трире (Германия), "трудится" день и ночь)

"Piibli vastuse mees"  - "Человек библейских ответов"  (Ameerika raadiotegelane ja evangeelse sõnumi edastaja Hank Hanegraaf. 9. aprill 2017 ühines oma perega Salvimise sakramendi kaudu kreeka õigeusuga - американский евангелический апологет Хэнк Ханеграафф. 9 апреля 2017 года присоединился со своей семьей к греческому православию через таинство Миропомазания)
                                                                                       
Piiskop (kreeka episkopos - "ülevaataja") - епископ (episkopos - "надзиратель") (kristliku kiriku kõrgvaimulik - священнослужитель высшей (третьей) степени в церковной иерархии)
                                                                                        
Piiskopkond (kreeka "provints, piirkond") - епархия (епископство) (от греч. "провинция, область") (piiskopi võimu piirkond, diötsees - церковно-административная территориальная единица во главе с епископом)
                                                                                         
Piiskopiamet - епископат (apostlitelt päritud vaimulikkonna kõrgeim aste, piiskopid nagu kõrgeimad valitsejad vastutavad koguduse vaimse ja materiaalse käekäigu eest - в православии: высшее духовенство; в кат. церкви: система церковного управления через епископов)
                                                                                        
Piiskopikateeder - епископская кафедра (piiskopile ette nähtud, kistlikus pühakojas asuv autool - почëтное кресло в христианском храме, предназначенное для епископа)                                                                                        
Piiskopikirik - епископская церковь 
                                                                                       
Piiskopilinnus - епископское городище (piiskopkonna residents - резиденция епископа) 
                                                                                       
Piiskoplik - епископский, епископальный
                                                                                        
Piiskopisau - посох (жезл) епископа (nagu karjasekepp, mis sümboliseerib karja (kirikurahva) kaitsmist ja juhtimist - знак архипастырской власти епископа над церковным народом)
                                                                                        
Pihiisa - исповедник, духовник 
                                                                                       
Pihikamber (pihitool)- кабинка для исповеди (исповедальня, конфессионал) (katoliku kirikus kabiin üksikpihi kuulamiseks - в католической церкви деревянная кабинка с перегородкой и решëтчатым окном для приëма частной исповеди)
                                                                                        
Pihilkäija - исповедник, человек бывающий на исповеди, ходящий на исповедь
                                                                                        
Pihisaladus - тайна исповеди 
                                                                                       
Pihitool (pihikamber) -  исповедальня, конфессионал (лат.  sedes confessionalis)
                                                                                      
Piht - исповедь (kiriku sakrament, mil preester annab (temale antud meelevallaga) meile andeks patud, mis me oleme üles tunnistanud ja nüüd kahetseme - цер. таинство, в котором исповедующийся в своих грехах получает прощение их от самого Бога, хотя видимым образом отпущение грехов дает священник) (pihil käima - бывать/быть на исповеди; pihile võtma - исповедовать/исповедать)
                                                                                        
Pihtija - исповедник, исповедующийся 
                                                                                       
Pihtimata patt - неисповеданный грех 
                                                                                       
Pihtkond - паства

Pileolus - Пилеолус (лат. Pileolus, от pileus - шляпа, колпак, также итал. Zucchetto) (preestri valge müts, rooma-katoliku ja anglikaani kirikute vaimulike traditsiooniline peakate - шапочка священника, папский дзуккетто)

Pilkama - глумиться (издеваться, насмешничать) (Jumal ei lase ennast pilgata - Господь поругаем не бывает)

Pimm-pamm-pomm - динь-дан-дон (annab edasi hrl. kiriku- v. tornikellade vaheldumisi kostvat kõrgemat ja madalamat kumedat heli - перезвон (поочерёдные последовательные удары от большого колокола к самому малому))
                                                                                      
Piscina (lad. piscina sõnast piscis - "kala") - писцина (лат. рiscina, от piscis - "рыба") (keskaegses kirikus püha kätepesemise anum - в средневековой церкви сосуд с водой для омовения рук)
                                                                                        
p. Kr. (pärast Kristuse sündimist) - после Р.Х. (после Рождества Христова)
                                                                                        
Püha märterpiiskop Platon - св. епископ мученик Платон (eesti piiskop Platon, ilmaliku nimega Paul Kulbush sündis 13. juulil 1869.a. Kõpus Pärnumaal, lõpetas Peterburi Vaimuliku Akadeemia 1894.a. kandidaadi kraadiga, 1917.a. nõustus preester Paul vastu võtma piiskopikoha Eesti Õigeusu Kirikus, 2. jaanuaril 1919.a. õhtul vangistati oma kodu lähedal enamlaste poolt, 14. jaanuaril 1919.a. hukati Tartu Krediidikassa keldris, 2000.a. kanoniseeriti piiskop Platon Vene Õigeusu Kiriku poolt pühakuks, sama aasta oktoobris kuulutas piiskop Platoni pühakuks ka Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat - эстонский епископ Платон (Кульбуш) родился вблизи г. Пярну 13.07.1869 г., закончив Петербургскую Духовную Академию стал первым эстонским епископом Рижской епархии, зверски замучен красногвардейцами 14.01.1919 г. в Тарту в подвале Дворянского кредитного банка, в августе 2000 г. причислен к лику святых Русской Православной Церковью, чуть позже святого повторно канонизировал Константинопольский Патриархат)

"Platseebo" (ladina "heameelt tegema") - "Плацебо" (лат. "я буду угоден") (katoliku kirikus õhtuse hingepalvuse esimene laul -  первое песнопение заупокойной вечерни в католической церкви)
                                                                                         
Pneumaatikud (kreeka "vaimsed") - пневматики (греч. "духовные") (messaliaanide sekt - одна из сект мессалиан)

Polguvaimulik -  полковой священник (главный организатор духовного, нравственного и патриотического воспитания военнослужащих русской царской армии)
                                                                                      
Polieleion (poli - "palju" ja elei - "arm") - полиелейный (поли - "много" и елей - "милость") (teenitakse suurtel pühadel, mil lauldakse psalmid 134 ja 135 Jumala armu ülistamiseks - полиелейная служба совершается в дни праздников с исполнением полиелейных псалмов 134-го и 135-го, прославляющих милость Божию) 

 «Poliitiliselt korrektne» Piibel - «Политкорректная» Библия (nii palju kui tekstisisu lubab kustutati sealt sõna "Iisrael", asendades selle sõnaga "meie". Kadusid ka sellised sõnad nagu: patt, arm, halastus ja liit. Taani Piibliseltsi väljaanne, aasta 2020 - издания датского Библейского общества 2020 года, насколько это возможно, в ней стерли слово «Израиль», заменив его на «мы». Также исчезли такие выражения, как: грех, благодать, милость и союз)                                                                    
                  
"Politseipiibel" - "Библия полицейского" (anti välja Austraalias aastal 2009 "Austraalia Piibelliku seltsi" poolt, ette nähtud kõigile politseiametnikele, oma eksemplaari saab iga Politseikooli lõpetaja - выпущена Библейским обществом Австралии в 2009 г. для офицеров полиции, будет вручаться каждому выпускнику полицейской академии)

Poluvernikud (pooleusulised) - полуверники (полуверцы) (XVI-XVII sajandil Moskva Venemaalt pagened venelaste eestistunud järeltulijad: nad käisid juba luteri kirikus, kuid lõid risti ette, austasid ikoone ning pidasid mõningaid kirikupühasid - раскольники бежавшие из России в 17-18 вв. в Эстонию, приняли лютеранскую веру но продолжали и православные традиции)
                                                                                        
Polüteism (kreeka pol - "suurearvuline, mahukas" ja theós - "Jumal") - политеизм (от греч. pol - "многочисленный, обширный" и theós - "Бог") (usk paljude jumalate olemasolusse - многобожие, вера во многих богов) 
                                                                                       
Pomoorid (Pomorje elanikud Venemaal) - поморцы (даниловцы) (Pomorje vanausulised, tekkis 1695.a. endise djaki Daniila Vikulini eestvedamisel, täiesti sõltumatud Vene kirikust, liturgiat ei peeta, vaimulikkond puudub, tegutsevad aktiivselt Venemaal, Leedus  ja Lätis - одно из движений старообрядцев, вышли из беспоповцев, первую общину основал в 1695 г. на реке Выге бывший дьяк Данила Викулин, требуют полного разрыва с Русской православной ц., литургии нет, священничества не признают, имеют 3 отдельных республиканских центра в России, Литве и Латвии)
                                                                                        
Pontifeks (lad. pontifex, pons - "sild" ja facio - "loomine") - понтифик (лат. pontifex, pons - "мост" и facio - "создание") (Vana-Rooma ülempreester; Rooma paavst - римский папа; верховный языческий жрец в Древнем Риме)
                                                                                        
Pontifikaat - понтификат (paavstiamet ja paavstiaeg - период правления папы Римского)
                                                                                        
Pontius Pilatus - Понтий Пилат (Rooma asevalitseja, Juuda prokuraator aastatel 26-36 pKr., kes juudi ülemkihi tungival nõudel laskis Jeesuse hukata ristilöömise läbi - римский правитель Иудеи с 26 по 36 годы после Р.Х., под давлением синедриона приговорил к распятию Иисуса Христа, в 36 г. был отстранен от должности и отправлен в Рим, дальнейшая судьба неизвестна)

Poola Kristuse kuju - польская статуя Христа (maailma kõrgeim Jeesus Kristuse kuju, mis avati 22.11.2010.a. Poola lääneosas Swiebodzinis. Kuju ise on 33 meetri kõrgune, mis sümboliseerib Kristuse eluaastaid, aga peas olev kroon lisab kõrgusele veel 3 meetrit - самая высокая в мире статуя Иисуса Христа, открытие произошло 21.11.2010 г. в польском городе Свебодзине на западе страны. Высота самой статуи - 33 метра, что символизирует число лет, прожитых Христом на Земле, высота короны 3 метра, всего вместе с пьедесталом 51 метр)
                                                                                        
Postliberalism - постлиберализм (teoloogiline liikumine, eriti seostatud Duke'i ülikooli ning Yale'i teoloogolise kooliga 1980-ndatel aastatel, mis kritiseeris liberaalset inimese kogemuse usaldamist ning rõhutas uuesti kontrolli ja mõju tähtsust, mida kogukondlik traditsioon teoloogia üle omab - течение в христианском богословии после 1980 г., связанное в первую очередь с Йельской богословской школой, посл. основывает свои богословские построения на возвращении к религиозным традициям , чьи ценности ориентированы на внутреннюю жизнь человека)
                                                                                        
Pradžnja (sanskr. "tarkus, mõistmine") - праджня (санскр. "мудрость, понимание") (budade, bodhisattvate, idamite ja teiste mütoloogiliste kujude naisvaste vadžrajaanas - в буддийской мифологии ваджраяны женское соответствие будд, бодхисаттв и идамов) 
                                                                                       
Praost (saksa propst, lad. praepositus - "vanem") - пробст (нем. propst от латин. praepositus - "старшина") (luteri kiriku preester, kes juhib praostkonda - старший пастор у лютеран)                                                                                        
Praostkond - пробство (luteri kiriku administratiivne piirkond - церковно-административная единица лютеранской церкви) 
                                                                                       
Praana (sanskr. "eluhingus") - прана (санскр. "дыхание жизни") (hinduismis elujõud inimihus - в индуизме восходящая жизненная сила в человеке, связующее звено между телом и душой) 
                                                                                       
Prajnaptivadin (sanskr. "need, kes õpetavad nominaalsust") - праджняптивада (санскр. "те, которые проповедуют учение о номинальном") (hinajaana koolkond, tekkis aastal 250 eKr., arenes Gokulikas, arvasid, et kõik asjad on puhtalt lingvistilise konventsiooni produktid ja ilma tegeliku eksistentsita - одна из 18 раннебудд. школ, возникла в 250 г. до Р.Х., утверждали, что дхармы этого и другого мира - суть чистые названия) 
                                                                                       
Pratimokša - пратимокша (budistliku kloostrikorra reeglid (kogumik) - свод правил поведения буддийских монахов)
                                                                                        
Pratjekabuda (sanskr. "buda iseenda jaoks") - пратьека-будда (санскр. "отдельный будда") (budistlikus mütoloogias isik, kes on jõudnud nirvaanasse, kuid ei kuuluta dharmat - мудрец достигший личного просветления сам,  без последователей и безразличный к страданиям др. людей) 
                                                                                       
Predestinatsioon (ladina praedestinatio või praedeterminatio)  - предопределение (inimese saatuse ettemääratus Jumala tahtest - предварительная заданность жизни человека, исходя из воли Бога)

Preester - священник

"Preestri läbipõlemine" - "пастырское выгорание" (olukord, kui preestril tekib väsimus ja apaatia kirikutoimetuste vastu, kahtlused oma ameti valiku õigsuses - состояние, когда священнослужитель теряет мотивацию к несению пастырского служения, состояние хронической усталости и апатии, сопровождающееся сомнениями в наличии пастырского призвания и правильности выбора священнослужения как профессии и образа жизни)                                                    
                                    
Preetad (sanskr. preta - "lahkunu") - преты (санскр. "почивший, усопший") (budistlikus mütoloogias olendid, kes ei suuda rahuldada oma ihasid, preetadena sünnivad need, kes eelmises elus olid ahned, kadedad, julmad, täitmatud - в будд. мифологии духи умерших людей, страдают от постоянного чувства голода и жажды)                                                            
                            
Prelaat (lad. praelatus - "esile toodud") - прелат (лат. praelatus - "вынесенные вперëд") (rooma-kat. kiriku prelatuuri ülemkarjane - высокопоставленное духовное лицо в католической и некоторых протестантских церквях)
                                                                                        
Prelatuur - прелатура (ilmikutest ja preestritest koosnev struktuur katoliku kirikus, kes üheskoos täidavad pastoraalset ja apostoolset ülesannet - структура внутри католической церкви, оказывающая духовную поддержку, занимaющаяся апостолатом и помогающая выполнять различные проповеднические функции во служениe церкви, в 1982 г. была создана первая и единственная на сегодняшний день личная п. папы Римского "Opus Dei")
                                                                                        
Premonstraatlased - премонстранцы (ordu tekkis Prémontrés Põhja-Prantsusmaal kristluse uuendamise ajastul paavst Gregorius VII (1073-1085) poolt läbiviiduna, elasid püha Augustinuse eeskuju järgi - монашеский орден, возникший во времена правления папы Римского Григория VII (1073-1085), название произошло от местечка  Prémontrés в северной Франции, члены ордена следовали образу жизни блаженного Августина) 
                                                                                       
Presbüter (vanakreeka presbyteros - "vanem") - пресвитер (древнегреч. prebyteros - "старейшина") (varakristlikus kirikus koguduse vanem, protestantidel koguduse juhatuse liige - старейшина в древней церкви управлявший её делами, у протестантов избираемый из мирян руководитель общины) 
                                                                                       
Presbüterlus (vanakreeka presbyteros - "vanem") - пресвитерианство (древнегреч. presbyteros - "старший") (kalvinismi baasil tekkinud usulahk Inglismaal ja Šotimaal, asut. 1560.a. tuntud Reformatsiooni tegija John Knoxi poolt, tunnistatakse 2 sakramenti: ristimine ja armulaud, tunnistavad vaba tahte olemasolu - форма кальвинизма, возникло в 1560 г. после принятия шотландским парламентом Шотландского исповедания подготовленного известным деятелем Реформации Дж. Ноксом (1513-1572), признают два таинства: крещение и причащение, допускают наличие свободной воли) 
                                                                                        
Presbüterlased - пресвитериане (kalvinistid, šoti reformaator John Knoxi järglased - кальвинисты, последователи шотландского реформатора Дж. Нокса)                                                
                                        
Priilased - свободники, "свободно верующие" (duhhobooridest õigeusklik sekt, tekkis 19. saj. teisel poolel, võitlesid väga originaalselt luksuse vastu: süütasid maju ja loobusid kehakatetest -  православная секта возникшая после раскола с духоборцами во второй половине 19 в., оригинальным образoм боролись с роскошью: раздевались догола и сжигали дома) 
                                                                                       
Prohvet - пророк (Jumala sõnumi edastaja - человек, избираемый Богом для передачи Его (Бога) воли народу) 
                                                                                       
Prohvetid - Пророки (juudi Piibli teine osa - вторая книга еврейской Библии) 
                                                                                       
Prohvetlus - пророчество (Jumala tahte (sõnumi) edastamine prohveti poolt - предсказание воли Бога пророком) 
                                                                                       
Proselütism - прозелитизм (usklike aktiivne ja järjekindel enda poole võitmine - стремление, старание обратить кого-либо в свою веру, в свои убеждения)                                                
                                        
Proselüüt - прозелит (hiljuti mõne usundi või õpetuse pooldajaks hakanu - новокрещенный, новообращенный в какую-либо веру)                                                                                        

Protestantlus (protestantism) (lad. protestans - "avalikult tõestav") - протестантизм (протестанство) (лат. protestans - "публично доказывающий") (reformatsioonist (16. saj.) lähtunud kristlikud  kirikud, laiemalt kõik katolikku ja õigeusku mittekuuluvad kristlikud ühendused - одно из основных направлений христианства, возникшее в 16 в. в результате раскола с католицизмом, включает в себя многие направления, церкви и секты, упрощена церковная иерархия, нет монашества, нет культа Богородицы, святых, ангелов, икон)
                                                                                         
Protestant - протестант (protestantluse pooldaja - представитель той или иной христианской церкви не являющейся католической или православной)                                                        

Protestantistlik - протестантский 
                                
Protoevangeelium - протоевангелие (apokrüüfiline (kreeka apokryphos - "salajane") evangeelium - то же что апокрифическое (греч. apokryphos - "тайный, секретный") евангелие) 
                                                                                       
Protsessiteoloogia -  теология процесса (процесс-теология) (selle originaalse idee autoriks on inglise matemaatik ja filosoof Alfred North Whitehead (1861-1947),  aga edasi arendasid ameeriklastest filosoof Charles Hartshorne (1897-2000) ja metodist John Cobb, rõhutades Jumala ühtsust maailmaga ja arvates, et Jumal on maailmaprotsessiga lahutamatult seotud ja tõepoolest kannatab - автором идеи является английский математик и философ А. Уайтхед (1861-1947), существенный вклад в развитие внесли американские протестанты Ч. Хартшорн (1897-2000) и Дж. Кобб, считали, что Бог постоянно воплощает самого себя в своëм непрерывном творении мира)                                              
                                           
Provintsivaimulikud (maavaimulikud) - провинциальное священство 
                                                                                        
Pudgalavadin (sanskr. pudgala - "isiksus") - пудгалавада (санскр. pudgala - "личность") (hinajaana koolkond, tekkis Sthavira grupi lahknemisel umbes 3. saj. algul eKr., ei nõustunud budistliku filosoofia algtõega isiksuse nägemisest pettekujutlusena ja väitsid, et isiksusest midagi ehtsamat pole olemas - ветвь школы стхавиравада, сторонники учителя Ватсипутры, школа возникла в начале 3 в. до Р.Х. и просуществовала до 9 в. после Р.Х.,  считали что личность существует как сознающая самость (пудгала))                                          
                                              
Pudža - пуджа (hindude ja džainistide jumalateenistus - индуистская религиозная практика почитания богов, тоже в джайнизме)                                                                                        

Pudžari - пуджари (džainausu templi teenija - храмовый служащий джайнисткого храма)
                                                                                        
"Puhas Maa" - секта "Чистой Земли" (Jaapani suurim budistlik sekt, põhidoktriiniks on buda Amitabha päästev vägi - самая многочисленная японская буддистская секта, основанная Хоненом (1133-1212), в центре поклонения небесный будда Амитабха)

Puhastustuli - очистительный огонь (katoliku kiriku õpetuse kohaselt inimese hinge surmajärgne seisund ja paik, milles enne viimset kohtumõistmist toimub hinge lõplik puhastamine - согласно учению католической церкви души всех людей, как праведных, так и неправедных, после своего выхода из тела проходят через очистительный огонь)

Puhkama minna, Jumalas - отойти ко Господу 
                                                                                       
Puhtreligioosselt - чисто религиозно, чисто по-религиозному
                                                                                        
Puritaanid (lad.  purus - "puhas") - пуритане (на лат. purus - "чистый") (radikaalselt reformeeritud range elukorraldusega protestantlik suund, kalvinismi järglased Inglismaal ja Hollandis - приверженцы "очищенной" религии, прежде всего английские реформаторы 16 и 17 вв., стремившиеся очистить богослужение от следов католической обрядности, основателями считаются швейцарские реформаторы Цвингли и Кальвин)
                                                                                        
Purgatoorium (puhastustuli) - чистилище (katolitsismis paik,  kus lunastamata pattudega surnute hinged kannavad karistust enne paradiisi pääsemist - промежуточная инстанция между раем и адом, где души грешников пребывают в очищающем огне согласно учению Римско-кат. церкви)
                                                                                        
Purvasaila (sanskr. "idamäe kool") - пурвашайла ("школа восточной горы") (hinajaana koolkond, arenes Caitivast 2. saj. eKr.,  lagunes 7. saj. pKr. - школа ветви махасангхика, возникла во 2 в. до Р.Х., распалась к 7 в. после Р.Х., в оппозиции тхераваде придерживалась доктрины сарвастивады о промежуточном состоянии при процессе реинкарнации)
                                                                                        
Puttaparthi  - Путтапарти (India küla, kus sündis avataara Sathya Sai Baba - деревня в Индии (примерно 190 км. от Бангалора), в которой родился и живет аватар Кали Юги Сатья Сай Баба)

Puutetundlikud ikoonid vaegnägijatele - тактильные иконы для слабовидящих (unikaalse puidunikerdustehnikaga spetsiaalselt valmistatud ikoonid nägemispuudega inimestele - иконы, сделанные в уникальной технике деревянной резьбы специально для людей с проблемами зрения)
                                                                                                                                                                              
Põhjalased - севериане (mõõdukad monofüsiidid, arvasid, et Kristusel enne ülestõusmist oli ajalik ihu, oma vaenlaste käest said nime - "ajaliku kummardajad" - умеренные монофизиты, считали что плоть Христа до воскресения была тленной , поэтому противники называли их тленнопоклонниками)                                                                                        

Põhja-Ameerika Anglikaani kirik - Англиканская церковь Северной Америки (sajad konservatiivsed kogudused eraldusid Ameerika Ühendriikide Episkopaalsest kirikust ja asutasid oma kiriku, ametlikult kinnitati 22.06.2009.a., lõhe põhjuseks on emakiriku liigselt liberaalne poliitika tähtsate doktriinide suhtes, nagu näiteks naisisikute ja mittetraditsioonilise orientatsiooniga meeste piiskopiks pühitsemine - создана 22 июня 2009 г. в результате откола сотни консервативных приходов от Епископальной церкви США проводящей либеральную политику, в частности, рукоположение во епископы женщин и гомосексуалистов)

Põrgu - ад (“ад” (греч. κολασε — мука) от глагола κολαζο - “наказывать”), преисподняя (põrgu on ette valmistatud eeskätt kuradile ja tema inglitele. Inimese jaoks on see Jumala poolt mahajäetuse seisund, Loojast võõrandumine - ад отождествляется с вечным огнем, который приготовлен не для человека, а для диавола и его ангелов. Для человека это состояние богооставленности, отчуждённости твари от своего Творца)

Põrgupiinad - муки ада
                                                                                        
Pärimus - предание (kiriku pärimus - предание церкви) 
                                                                                       
Pärispatt - первородный грех 
                                                                                       
Päästearmee - Армия спасения (asutati aastal 1865 inglise metodistist pastori William Boothi poolt, ülesehitus sõjaväe printsiipidel: univormi kandmine, noore "sõduri" vandetõotus ja nii edasi, aksepteerivad kristluse põhilisi veendumusi, kuigi ristimise ja armulaua sakramendid puuduvad - основана в 1865 г. британским пастором-методистом Уильямом Брутом, основная цель деноминации - проповедь Евангелия и помощь нуждающимся, характерен "военный стиль": простые верующие - "солдаты", лидеры - "полковники" и т.д., носят военную форму, не признают необходимыми таинства крещения и причастия)

Päästja (vanasaksi keeles „Heliand) - «Спаситель» (с древнесаксонского Ге́лианд (Heliand)) (6000-realine skaldi luuleteos, oli tellitud keiser Ludwig Vaga poolt 830. aastal. Teos koostati selleks, et viikingitel oleks kergem omaks võtta Piibli sõnumit (näiteks Jeesus on esitletud võimsa sõdalasena - значительный памятник духовной поэзии германцев. Поэма написана на англо-саксонском языке в 830 году предположительно по поручению Людовика Благочестивого)
                                                                                        
Püha Albertus Magnus (Albert Suur) - св. Альберт Великий (1193?-1280, väljapaistev saksa filosoof ja skolastik, Kiriku Doktor - (1193?-1280), немецкий философ, выдающийся представитель средневековой схоластики, признан Католической церковью Учителем церкви)
                                                                                        
Püha Aleksander Neeva - cв. Александр Невский (Venemaa õigeusuline vürst, 1220-1263, Püha Aleksandri auks on pühitsetud Tallinnas Toompeal asuv vene õigeusu kаtedraal - благоверный русский князь, 1220-1263, одержал две решающие для русского княжества победы: в 1240 г. в Невской битве со шведами и в 1242 г. в Ледовом побоище на Чудском озере с тевтонскими рыцарями, в честь святого князя освящен Таллиннский кафедральный собор)
                                                                                        
Püha Alfonsa - cв. Альфонса (India esimene katoliiklik pühak (1910-1946), esmakordselt India ajaloos pühendati kristlasest pühakule münt, mis anti välja 23.08.2009.a. pühak Alfonsa kujuga - первая индийская католическая святая (1910-1946), 23.08.2009 в еë честь впервые выпущена монета посвященная католической святой)                                                              
                           
Püha Anna - cв. Анна (Neitsi Maarja ema, Kanada kaitsepühak - мать Девы Марии, покровитель Канады) 
                                                                                       
Püha Aristobulus - cв. Аристовул (Britannia apostel - брат cв. Варнавы, также апостола от 70-и, проповедовал с апостолом Павлов, отправившим его с проповедью в Британию, где он и умер)
                                                                                        
Püha Basilius Suur - cв. Василий Великий (330-379, Kaisarea peapiiskop, Kiriku Doktor - 330-379, архиепископ Кесарийский, один из великих отцов и учителей христианской церкви)
                                                                                        
Püha Benedictus - cв. Бенедикт (u. 480-547, Lääne munkluse isa, Euroopa kaitsepühak - 480-547, покровитель всей Европы, основатель первого монашеского ордена на Западе)

"Püha doktor" - "святой доктор" (Fjodor Gaas (1780-1873), sünd. Saksamaal, töötas 50 aastat vanglaarstina Venemaal, 2011.a. septembris alustati Moskvas F. Gaasi õndsakssaamise protsessi - Фëдор Петрович Гааз (1780-1853), родился в Германии, полвека прослужил тюремным доктором в России, в сент. 2011 г. в Москве состоялось торжественное открытие беатификации доктора Ф. Гааза)
                                                                                        
Pühadus - святость 
                                                                                       
(Tema) Pühadus - Его Святейшество (õigeusu kiriku patriarhi, Rooma paavsti ning dalai-laama autiitel - титул патриарха православной церкви, папы Римского, а также далай-ламы)
                                                                                        
Püha Gregorius Suur - cв. Григорий Великий (Двоеслов) (u. 540-604 pKr., kirikuisa ja paavst, esimene munk, kes paavstiks sai, Puhastustule teooria autor - 540-604 гг., римский папа, ввел правило безбрачия для духовенства, развил концепцию Чистилища. Составил на латинском языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, этот чин был принят всей Православной Церковью)
                                                                                        
Pühak - святой, святая (pühakute elulood - жития святых; pühakuks kuulutama (arvama pühakute hulka) - причислять/причислить к лику святых)                                                                       
                 
Püha Jeanne d'Arc - cв. Жанна д'Арк (1412-1431, üks Prantsusmaa kaitsepühakuid, kuulutati pühakuks aastal 1920 katoliku kiriku poolt, saadud ilmutuste põhjal olevat ta pidanud ajama inglasi Prantsusmaalt välja, mis tõepoolest osutuski võimalikuks kui prantsuse väeüksused lõid inglasi mitmes lahingus Jeanne d'Arci juhatusel; aastal 1430 langes ta burgundlaste kätte, teda süüdistati ketserluses ja põletati tuleriidal - 1412-1431, национальная героиня Франция, в 1920 г. причислена католической церковью к лику святых, в 13 лет будучи простой деревенской девушкой услышала впервые голос архангела Михаила и св. Екатерины Александрийской, которые возвестили ей о еë роли в изгнании захватчиков (англичан) из королевства, в 1429 г. после назначения Жанны главнокомандующим войсками французы одержали ряд побед над англичанами, однако в 1430 г. в результате предательства Жанна попала а руки бургундцев, которые продали еë англичанам, в 1431 г. еë обвинили в ереси и сожгли на костре)                                                                
                        
Püha Johannes - cв. Иоанн (evangelist, lihtne kalur, Jeesuse lemmikjünger, Piibli viimase osa "Johannese Ilmutus" autor - апостол и евангелист, любимый ученик Иисуса, был простым рыбаком, помимо Евангелия написал также Откровение или Апокалипсис)
                                                                                        
Püha Johannes Jumalasõnaõpetaja - святой Иоанн Богослов (vt. Püha Johannes - см. Св. Иоанн)
                                                                                        
Püha Johannes Chrysostomus (kreeka "kuldsuu") - cв. Иоанн Златоуст (347-407, Kiriku Doktor,väljapaistev oraator, Konstantinoopoli linna ja jutlustajate kaitsepühak - 347-407, один из трех Вселенских святителей и учителей христианства, за редкий дар Боговдохновенного слова получил от паствы наименование"златоуст")                                                                         
                
Püha Katariina - cв. Екатерина (neitsist märter, keisri abieluettepanekule vastas, et ta on abielus Kristusega, selle eest ta piinati (tõmmati piinarattale) ja hukati 310.a. pKr., Katariina säilmed asuvad Siinai mäel - мученица, отличалась светлым умом, учëностью и красотой, согласно легенде во сне была обручена с самим Иисусом Христом, казнена в 304 г., мощи находятся в монастыре на горе Синай)
                                                                                        
Püha Kyrillos ja püha Methodius - cвв. Кирилл и Мефодий (862.a. koostasid slaavi aabitsa ja tõlkisid slaavi keelde Evangeeliumi - греческие миссионеры-братья, создавшие в 862 г. славянскую письменность)
                                                                                        
Pühakirjaprintsiip (lad. sola scriptura - "ainult Pühakirjast") - принцип Святого Писания (лат. sola scriptura - "истина только в Писании") (reformeeritud teoloogidega seostatud teooria, mille kohaselt kiriku praktikad ja uskumused peaksid olema rajatud Pühakirjale - учение Реформации о Священном Писании и Предании, "...единственным правилом и путеводной нитью ...являются пророческие и апостольские писания Ветхого и Нового Завета...противны Евангелию и учению о вере во Христа все человеческие постановления и предания...")
                                                                                        
Pühad (kasupüüdmatud) Kosmas ja Damianos - св. бессребреники Косма и Дамиан (umbes 4. saj., vennad Väike-Aasiast, ravisid inimesi terveks rännates ühest linnast teisse, tasu ei võtnud, ravisid ka loomi, kes käisid pühakute järel vahel karjakaupa, üks tervenenud kaamel pärast pühakute surma aitas inimesi vendade matmise küsimuses (olevat öelnud neile inimese häälega mida peaks tegema) - не позднее 4 в., родные братья из района Малой Азии, исцеляли больных переходя из города в город и не беря при этом никакой платы, лечили также больных животных, которые потом повсюду за ними ходили, празднование святых 1 ноября)
                                                                                        
Pühakoda - святилище, святыня, храм
                                                                                        
Pühaku pale - лик святого

Pühakute elulookogumik - патерик (сборник изречений святых отцов подвижников или рассказов о них)                                                                                        
                                                                                       
Pühakutepäev - день Всех Святых (sel päeval (01. novembril) austatakse Rooma-kat. kirikus korraga kõiki pühakuid - последний крупный праздник римско-католического литургического года) 
                                                                                       
Püha Luukas (evangelist) - cв. Лука (Luukas oli arst ja apostel, Pauluse kaaslane, kuulus 70 jüngri hulka, tuntud ka kui esimene ikoonimaalija - апостол и евангелист, был врачом из просвещëнной среды, сопровождал апостола Павла до самой его смерти, написал книгу Деяния святых апостолов)
                                                                                        
Püha Laatsarus - cв. Лазарь (Jeesuse Kristuse sõber, keda Ta äratas surnuist, valitses Küprose piiskopina aastatel 47-65 AD - согласно Нового Завета близкий друг Иисуса, которого Спаситель воскресил из мëртвых, возглавлял Кипрскую церковь с 47 по 65 гг. после Р.Х.)
                                                                                        
Püha Maa - Святая Земля (Iisraelimaa - земля Израиль)
                                                                                        
Püha Maarja - Пресвятая Мария (vt. Jumalaema) 
                                                                                       
Püha Maarja Magdaleena - cв. Мария Магдалена (Kristuse ustav järgija, oli esimene, kellele ilmus ülestõusnud Jeesus - бывши женщиной легкого поведения стала неизменной спутницей и соратницей Иисуса Христа, первой удостоилась чести увидеть воскресшего Господа) 
                                                                                       
Püha Martin - cв. Мартин (u. 316-400, esimene kristlik patsifist, Prantsusmaa kaitsepühak - 316-400, покровитель Франции и гурманов, к дню святого (11.11) созревает новое вино и зажаривается гусь)
                                                                                        
Pühamast püham paik - Святая Святых (Jeruusalemma teise templi kamber, kus hoiti lepingulaegast - у древних евреев самая священная часть Иерусалимского храма, в которой хранились "Заповеди" Моисея) 
                                                                                      
Püha Matteus - cв. Матфей (evangelist, kirjutas oma evangeeliumi 8 aastat pärast Kristuse taevasse minemist, Matteus oli maksukoguja ja üks kaheteistkümnest apostlist - апостол и евангелист, был мытарем, то есть сборщиком податей для Рима, мученически погиб в Эфиопии) 
                                                                                       
Püha Maximilian Kolbe ("heategevuse märter") - cв. Максимилиан Кольбе (poola munk, kes palus end võtta Gajowniczeki (vang, keda natsid valisid välja hukkamiseks) asemel, tema ja veel üheksa inimest lukustati keldrisse nälga surema, kahe nädala pärast oli ta keldris ainus, kes oli veel elus ja ta hukati karboolhappesüstiga, paavst Johannes Paulus II kanoniseeris Maximilian Kolbe 1982. aastal, mees, kelle koha ta oli võtnud, elas kuni 1995. aastani - польский монах (орден францисканцев), в июле 1941 г. находясь в концлагере Освенцим добровольно вызвался в бункер смерти, чтобы спасти одного из заключëнных, 14 августа (оставаясь последним из группы смертников) был убит уколом фенола, канонизирован в 1982 г. папой Иоанном Павлом II, человек, которого он спас дожил до 1995 года) 
                                                                                       
Pühamu - святилище, храм 
                                                                                       
Püha Nikolaus (Nikolaus Imetegija) - cвятой Николай (Николай Чудотворец) (sündis aastal 280 Patara linnas Väike-Aasia Lüükia maakonnas, suri 6. detsembril 345.a., Myrra peapiiskop, Venemaa, meremeeste ja laste kaitsepühak, temast on saanud alguse jõuluvana traditsioon - род. в 280 г.,  архиепископ Мир Ликийских (современная Турция), великий чудотворец, был известен делами милосердия, что и способствовало рождению в народах разных стран образа доброго дедушки Мороза (Санта-Клауса), самый почитаемый святой в России, отошел ко Господу в 345 г.)
                                                                                         
Püha Olav - св. Олаф (995-1030, Norra kaitsepühak, kuningas (aastatel 1015-1028) ja apostel - viis läbi Norra ristiusustamise protsessi, kuulutati pühakuks aastal 1031 - 995-1030, креститель и просветитель норвежцев, король Норвегии с 1015 по 1028 гг., причислен к лику святых в 1164 г. папой Александром III (в самой Норвегии прославление состоялось значительно раньше - в 1031 г.))
                                                                                         
Püha Patrick - cв. Патрик (Iirimaa ja Nigeeria kaitsepühak, oletetavasti sündis Walesis, täpset kuupäeva ei ole teada, pani aluse kristluse levitamisele Iirimaal, suri arvatavasti 17. märtsil 461. aastal - точное место и время его рождения неизвестны, прибыл в Ирландию в 432 г., с этого года началось обращение ирланцев в христианскую веру, покровитель Ирландии и Нигерии, место и время кончины неизвестны, день cв. Патрика отмечается 17 марта (?461 г.))
                                                                                        
Püha Patricku katedraal - Собор Святого Патрика (suurim gooti kirik Iirimaal, asutati aastal 1192, katedraali kõige kuulsam dekaan oli kirjanik Jonathan Swift (1667-1745) - самый большой собор Ирландии (имеет статус кафедрального собора), основан в 1192 г., одним из его деканов был знаменитый писатель Джонатан Свифт (1667-1745))                             
                                                           
Püha Paulus - cв. Павл (paganate apostel, kristlaste tulihingelisest tagakiusajast Saulusest sai väljapaistev misjonär Paulus - первоверховный апостол, имел права римского гражданина, из ярого гонителя христиан стал непревзойдëнным миссионером) 
                                                                                       
Püha Peetrus (kreeka petra - "kalju") - cв. Пëтр (греч. petra - "скала") (Jeesuse apostlite juht ja esimene paavst - первоверховный апостол христианской церкви, пребывание ап. Петра в Риме послужило исходным пунктом для развития идеи папства) 
                                                                                       
Püha Peetruse kirik - собор Святого Петра (katoliku usu tähtsaim kirik, mis ehitati aastatel 324-349 Constantinus  Suure käsul - главный храм католиков, построенный по распоряжению cв. Константина, Римского императора в 324-349 гг.) 
                                                                                       
Püha Piby - cвятая Piby (rastafaride Piibel - Библия Раста) 
                                                                                       
Püha Risti Ülendamispüha - Крестовоздвижение (Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня) (14. septembril 320.a. leidis keisrinna Helena Kristuse risti ja Jeruusalemma piiskop pani selle rahvale vaatamiseks välja, siit levis selle tähtpäeva pühitsemine, kinnitati paavst Sergius I poolt, katoliku kirikus tähistatakse 14. septembril, õigeusu kirikus aga 27.09 - 14 сентября 320 г. по приказу императрицы Елены в Иерусалиме был разрыт холм на котором находилось языческое капище, под ним и был найден Крест Господен, множество людей стеклось, чтобы поклониться реликвии, с этого дня и берет свое начало данный праздник, отмечается 14 сент. в Римско-кат. церкви, 27.09 в православной церкви)
                                                                                        
Püha Ristija Johannes - cв. Иоанн Креститель (Messia (Jeesus Kristus) tuleku kuulutaja (eelkäija), Kristuse emapoolne sugulane, sündis 6 kuud enne Kristust, Johannesel oli kaamelikarvadest kuub ja niuete ümber nahkvöö, aga toiduks olid talle rohutirtsud ja metsmesi - Пророк, Предтеча и Креститель Иисуса Христа, родился у престарелых родителей, пользовaлся огромной популярностью в народе, когда ему исполнилось 30 лет направился к реке Иордан и начал проповедовать о скором приходе Спасителя, был усечëн мечом по приказу Ирода Антипы по настоянию его незаконной жены Иродиады)
                                                                                         
Pühasenurk - молитвенный угол  
                                                                                      
Püha Sinod - Священный Синод (aastatel 1721-1917 Vene Õigeusu Kiriku kõrgeim võimuorgan - высший орган власти Русской Православной Церкви с 1721 г. по 1917 г.)                                                                                        
Püha Stefanos - cв. Стефан (esimene kristlik märter, suri u. 35 pKr. - первый христианский мученик, умер ок. 35 г.) 
                                                                                       
Püha Tool (Püha Aujärg) - Святой Престол (Папский Престол) (Paavsti ja Rooma kuuria üldine nimetus - общее название папы Римского и Римской курии)                                                                                        
Püha Toomas (uskmatu) - cв. Фома (неверующий) (Jeesuse jünger, kes kahtles, et Jeesus on surnuist üles tõusnud, jutlustas Indias - один из 12 апостолов, при воскресении Иисуса Христа выразил свое недоверие и сомнение, проповедовал в Индии) 
                                                                                       
Püha Valentinus (Valentin) - cв. Валентин (armunute kaitsepühak, suri märtrisurma 14.02. 270.a. paiku, pühaku säilmed asuvad karmeliitide kirikus Dublinis - священник, проповедник христианства, защитник всех влюбленных, умер смертью мученика 14.02. 269-270 гг., мощи святого находятся в церкви кармелитского ордена г. Дублина, a по утверждению испанских католиков в в одной из церквей Мадрида) 
                                                                                       
Pühitsema - праздновать, постригать, освящать  (mungaks, nunnaks p. - постригать, постричь в монахи/в монахини; vett p. - святить воду)                                                                                        
Pühitsemine - празднование; пострижение в монахи/в монахини; освящение