Õhtumaa kirik - Западная церковь (Rooma-katoliku kirik ja protestantlikud kirikud (anglikaani kirik, luteri kirik ja teised) - общее название всех неправославных церквей: Римско-католической и протестантских (лютеранские церкви, англиканская церковь и другие)) 
                                                                                       
Õietriod - триодь цветная (õigeusu kiriku raamat, mis sisaldab muutuvate palvete korda Paasast kuni Kõikide pühakute päevani - богослужебная книга православной церкви, содержащая изменяемые молитвословия начиная от дня Пасхи и кончая днем Всех святых)
                                                                                         
Õigeusk - православие (katoliikluse ja protestantismi kõrval üks kristluse kolmest põhivoolust, õigeusulised peavad oma usku kristluse algseks kujuks, algselt tähendas tõe  kinnitamist ja ketserlike väärõpetuste kõrvaleheitmist, hiljem, peale 1054.a. toimunud suurt kirikulõhet ka Idakiriku nimetusena vastandina Läänekirikule - наряду с католичеством и протестантизмом одно из основных направлений в христианстве, православные считают свою веру единственно правильной не отступившей от чистоты и полноты истинной веры, после великого церковного раскола в 1054 г. понятие стало употребляться еще как и название Восточной ц. в противовес Римско-католической)

Õigeusklik "fläšmob" (inglise flash - "välgatus, purse" ja mob - "rahvasumm") - православный флешмоб (англ. flash - "внезапный" и mob - "толпа") (spontaanne tänavaisetegevus ilma meedia osaluseta, näiteks vaimulike laulude laulmine rahvarohketes kohtades, leidis esimest korda aset Moskvas 16.01.2011.a. Kurski raudteejaama "Aatrium" kaubakeskuses -  спонтанное действие (пение православных песен в людском месте) без информационного освещения. Первый флешмоб прошëл 16.01.2011 г. в торговом центре "Атриум" возле Курского вокзала г. Москвы)

Õigeusklik grafitimees - православный граффитист (usklik "kirjamees", kes ammutab ideid Pühakirjast - граффитист в России, использующий в своëм творчестве слова и пейзажи из Священного Писания)

„Õigeusklik“ kohvik – православное кафе (kohvikus on suitsetamine ja alkohoolsete jookide tarbimine keelatud, seintel on maalid ja ikoonid, kõlab õigeusu motiividega muusika, avati Voronežis (Venemaa) aastal 2010 – в зале кроме картин есть и иконы, в кафе запрещено курить и распивать спиртные напитки (даже слабоалкогольные), открылось в Воронеже в 2010 г.)

Õigeusklik teemaja - православная чайная (avati aastal 2010 Venemaal, Stavropoli krais, teemajas pakutakse üle 100 erineva teesordi, raha ei võeta - teejoomine on tasuta - открылась в октябре 2010 г. в Зеленокумске Ставропольского края, в чайной более 100 сортов этого напитка, попить чай здесь можно бесплатно)

"Õigeusklik toode", kaubamärk - "Православный продукт", бренд (Vene Õigeusu Kiriku (Stavropoli piiskopkond) poolt heaks kiidetud tooted nagu piim, juust, või ja muud. Tooted on ökoloogiliselt puhtad, ilma GMOde- ja paksendajateta - продукция (масло, сыр, молоко и другое) благословенная РПЦ (Ставропольская епархия) как экологически чистая продукция, без ГМО и загустителей)
                                                              
Õigeusu kateeder - кафедра православного богословия
                                                                                        
Õigeusu kirik - православная церковь (1054.a. suure kirikulõhe (algas 9. saj. filioque küsimusest) tagajärjel tekkinud nn. Ida Kirik vastandina Lääne Kirikule, mõistet "õigeusk" (algses tähenduses - tõe kinnitamine ja väärõpetuste kõrvalheitmine) hakati kasutama ka Ida Kiriku suhtes,  kirikulõhe põhjustasid lahkarvamused peamiselt kahes küsimuses: üha suurenev Paavsti võim  ja filioque küsimus (paavst Nikolaus I arvas, et Püha Vaim lähtub Isast ja Pojast sõltumatult, aga Konstantinoopoli patriarh Fotius väitis, et ainult Isast) - после великого церковного раскола в 1054 г. (процесс раскола начался в середине 9 в. с вопроса о филиокве) понятие "православие" стало употребляться и в отношении так называемой Восточной Церкви (в противовес Западной или Римско-Католической), камнем преткновения для восточных церквей явились два вопроса: все возрастающая власть Папы Римского и вопрос о филиокве (папа Николай I считал, что Дух Святой исходит сразу и от Отца и от Сына, а константинопольский патриарх Фотий, что только от Отца)                    
                                                                    
Õigeusuline - благоверный (aunimetus, eelneb pühakust vürsti nimele vene õigeusu kirikus - титул русского православного святого из монархов)                                                                  
                      
Õigeusklik - православный 

Õigeusustunud - оправославленный

Õigeusu vanaemadepäev - День православной бабушки (tähistatakse 24. juulil püha apostlitega võrdväärse printsess Olga mälestuspäeval, kes oli Vana-Venemaa ristija Vladimiri vanaema - 24 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги - бабушки Крестителя Руси, которая стала первой из правителей Руси, принявших христианство)
                                                                                       
Õiglane - праведный (ilmalik, kes saavutas pühaduse perekondliku ja ühiskondliku elu tingimustes - мирянин достигший святости живя в миру)                                                                      
                  
Õlilamp - лампада (греч. lampadas - "светильник") (vähese õliga täidetud tahiga anum, õigeusu kiriku traditsiooniline atribuut, mis süüdatakse ikoonide ja pühade säilmete ees, igavese jumaliku valguse sümbol - обязательный атрибут православной церкви в виде небольшого сосуда с фитилем,  наполняется маслом, зажигается перед иконами и мощами, служит образом вечного Света) 
                                                                                       
Õlimägi - Елеонская гора (греч. "гора маслин") (sai oma nime õlipuusalude järgi, asub Jeruusalemmast idas, sellel mäel Jeesus ja jüngrid ööbisid, sellelt mäelt tõusis Jeesus taevasse - одна из Иудейских гор к востоку от Иерусалима, состоит из 3 холмов, первый "Малая Галилея", средний считается местом Вознесения Иисуса и третий "гора Соблазна", где царь Соломон на старости лет стал устраивать капища чужим богам) 
                                                                                       
Õlitamine- елеопомазание (riitus õigeusu kirikus, mille käigus preester kannab koguduse liikme laubale pühitsetud õliga ristikujulise märgi - обряд в православной церкви, при котором священник крестообразно помазует чела прихожан)
                                                                                        
Õlitamise sakrament - таинство елеосвящения (vt. võidmine) 
                                                                                       
Õndsaks kuulutama - причислить к лику блаженных
                                                                                        
Õndsakskuulutamine - причисление к лику блаженных 
                                                                                       
Õnnis - блаженный (vene õigeusu kirikus Kristuse pärast meeletu, katoliku kirikus inimene, kelle elu oli püha ja patuta (selle tõestamiseks uurib tema elukäiku spetsiaalne komisjon) - в русской православной церкви Христа ради юродивые, в католической церкви член церкви объявляется блаженным если по желанию населения, а также местного клира и епископа и  после трехкратного исследования его жизни будет найдено, что его жизнь была непорочной и святой)
                                                                                        
Õnnistama - благословлять, благословить (preester õnnistab tavaliselt käega, püha esemega (rist või ikoon) või pühitsetud vee piserdamisega - священник может благословлять рукой, священным предметом (икона или крест) или окропляя святой водой) 
                                                                                       
Õnnistamine (õnnistus) - благословение (preestri või piiskopi palvehüüd, millega juhatatakse sisse jumalateenistus õigeusu kirikus; usklike õnnistamine ristimärgiga preestri või piiskopi poolt - в православной церкви возглас священника или архиерея, которым начинается богослужение; осенение крестным знамением верующих)
                                                                                         
Õnnistama (hauda) - отпевать, отпеть 
                                                                                       
Õukonnakirik - дворцовая церковь