Laama - лама (Tiibeti vaimne õpetaja - тибетский духовный наставник)
                                                                                        
Laatsaristid (vintsentlased) - лазаристы (викентиане) (said nime Pariisi kiriku Saint-Lazare'i järgi, Misjonikongregatsiooni liikmed, rajajaks püha Vincent de Paul (1581-1660), tegelevad peamiselt vaestele jutlustamisega, panevad erilist rõhku haridusele - католическая мужская монашеская конгрегация, основана св. Винсентом де Полем 17 апреля 1625 г. в Париже, в 1632 г. им был передан монастырь св. Лазаря, главной задачей миссии является повышение образования среди клира)                                                                                        

Laatsaruse laupäev - Лазарева суббота (Õigeusu kirikus Suure Paastu laupäev enne Palmipuude püha, meenutatakse, kuidas Jeesus Kristus äratas surnuist üles juba neli päeva hauas olnud Laatsaruse - в субботу 6-й недели Великого поста церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил умершего Лазаря (по проишествии 4 дней))

Laevakaplan - корабельный священник (флотский капеллан)

Lahkusuline - сектантский

Lakšmi (sanskr. "õnnemärk") - Лакшми (санскр. "добрый знак, удача") (Višnu abikaasa, õnne ja edu jumalanna - богиня счастья и красоты, олицетворение творческой силы Вишну)
                                           
Lamaism - ламаизм (Tiibeti budism, kasutab tantrismi kõrval hinajaana ja mahajaana tehnikaid, alguse sai suure tantristliku müstiku Padmasambhava saabumisega Tiibetisse 774.a., kes sulatas tantristliku budismi kokku kohaliku böni usundiga,  usutakse teatud laamade reinkarnatsioonidesse, laama on kõrgeim munk - одна из форм буддизма, распространенная преимущественно в Тибете и Монголии, в Тибет буддизм пришел в 8 в. и представлял собой смесь традиций хинаяны и махаяны, тесно переплетенные с тантризмом, вобрал в себя также элементы местной религии бон, сложившаяся система верований была реформирована в 1042 г. учителем из Индии Атиша и продолжена тибетским монахам Цзонхава (1358-1419), в 1641 г. верховный лама этой школы получает всю полноту власти в Тибете)
                                                                                         
Lambethi konverents - Ламбетские конференции (iga 5 aasta tagant toimuv kõigi anglikaani piiskoppide suurkohtumine - высший орган у англикан, проводятся раз в 5 лет в дворце епископа Лондонского)
                                                                                        
Langar - лангар (sikhide ühine einestamine olenemata kastikuuluvusest - общая трапеза у сикхов, за которой собирались все желающие вне зависимости от касты, возраста, пола и религиозной принадлежности)
                                                                                        
Lao-zi - Лао-цзы (taoismi rajaja, arvatakse et ta sündis VI sajandi lõpul (viimaste andmete järgi 4.-3. eKr.), kirjutas raamatu "Daodejing" (kulgemisest ja kulgemise väest)- автор др.-кит. трактата "Дао Дэ Цзин" ("Канон пути и благодати") канонического сочинения даосизма)

Larung Gar - Ларунг Гар (budistlik akadeemia, väidetavalt maailma suurim tiibeti budismi õppekeskus maailmas. Asub Tiibeti idaosas Sertari maakonnas. Tegu on mägedel laiuvate väikeste puithoonetega, kus elab tuhandeid munki ja nunni (üle 40 000) - буддисткая академия, основа в 1980 году в необитаемой долине ламой Ньингма. Один из крупнейших центров тибетского буддизма в мире, в котором проживает более 40 000 монахов и монахинь)
                                                                                        
Lateraani basiilika (rikka Lateraanide perekonna järgi) - Латеранский собор св. Иоанна (по имени знатного семейства Латеранов) (katoliku maailma kõige tähtsam basiilika, Rooma paavstiks pühitsemise kirik, Rooma piiskopi kateedri asukoht - первый собор в Риме, построен св. Константином в VI в., место нахождения кафедры римского епископа и папского трона)
                                                                                        
Lauakirik - литургия (armulauaga jumalateenistus - богослужение с проведением таинства причастия)
                                                                                        
Laulatama - обвенчать
                                                                                        
Laulatus - венчание (jumalateenistus, mille käigus toimetatakse аbielu sakramenti, viiakse läbi pärast kihlust, ei tehta paastu ajal ega paastupäevade eel - богослужение во время которого совершается таинство брака, проводится после обручения, в православной церкви венчание не совершается во время постов, в день предшествующий постному и в такие недели как сырная, пасхальная и святки) 
                                                                                       
Lauluraamatud - Обиход  (õigeusukirikus üks raamatutest, mis puudutavad avalikke pühakojateenistusi - одна из книг общего богослужения в православной церкви)                                                                                        
La Trinité klooster - Ла Тринити монастырь (asub Fécampis Prantsusmaal ja on kuulsa benedektiini-nimelise likööri sünnikohaks, mille 27 rohust koosneva retsepti olevat üks munk 1510.a. leiutanud - находится в местечке Fécamp, Франция, где в 1510 г. местный монах изобрел знаменитый ликер "Бенедектин", состоящий из 27 различных трав)                                              
                                          
Püha Laurence O'Toole - Св. Лоуренс О'Туул (Dublini peapiiskop aastatel 1162-1179, kanoniseeriti aastal 1225, Dublini linna patroon - покровитель города Дублина, главный епископ города в 1162-1179 гг., канонизирован папой Римским в 1225 г.) 
                                                                                       
Leinalöögid - похоронный звон 
                                                                                       
Leelutama - петь на распев в церкви 
                                                                                       
Leelutus - пение на распев
                                                                                        
Leer (saksa lehre - "õpetamine") - инструктаж перед конфирмацией (нем. lehre - "обучение") (selle all mõistetakse aega leerikooli tuleku ja leeriõnnistuse vahel, leerikooli, iseseisvat õpetaja poolt suunatud õppimist, kui ka leeriõnnistust - включает в себя период между началом посещения классов конфирмации и непосредственно самой конфирмацией)                                                                                       
Leeris käima - посещение классов перед конфирмацией
                                                                                        
Leerikool - классы конфирмации (konfirmatsiooniõpetus - классы конфирмации подготавливающие конфирмантов к таинству подтверждения веры)                                                                                       
Leerilaps - конфирмант
                                                                                        
Leeriõnnistus - конфирмация (konfirmatsiooni paralleeltähendus - то же что конфирмация)
                                                                                        
Lemek - Ламех (Piibli andmeil oli tema esimene inimene, kes prohvetlikult ennustas (Noa kohta) - согласно Библии произнес первое пророчество (о своем сыне Ное))                                                                                        
"Lendav munk" - "летающий монах" из Купертино (Püha Joosep Copertinost (1603-1663) leviteeris nii tihti, et saigi selle eest vastava hüüdnime, kokku on kirja pandud 70 tema leviteerimisjuhtumit, 1767. aastal kanoniseeris Joosepi paavst Clemens XIII - св. Иосиф из Купертино (1603-1663), родился на юге Италии, совершил более 70 левитаций, причислен к лику святых в 1767 г.) 
                                                                                       
Lennujaama palvetuba - молитвенная комната в аэропорту (esimesed palvetoad tekkisid üle 40 aasta tagasi, nüüd on neid maailmas kokku 180 , Tallinnas aastast 2009, palvetada võivad kõik - lennujaama töötajatest tavareisijani, samuti puudub konfessioonalne kalduvus - первые такие комнаты появились более 40 лет назад, сейчас их более 180 в 130 стран мира, в Таллинне с 2009 г., вход открыт для представителей всех религий)
                                                                                         
Lepingulaegas - Ковчег Завета (kast, kus hoiti kivitahvleid, Iisraeli suurim rahvuslik ja religioosne reliikvia, kadus ajaloo lehekülgedelt Babüloonia vangipõlve ajal - продолговатый, украшенный золотом ящик, в котором хранились скрижали Моисеевы, был сделан из дерева ситтим, бесследно исчез во время Вавилонского плена)

"Leeprapreester" - священник прокажëнных (Belgia preester Josef De Veuster (1840-1889), läks vabatahtlikult Molokai saarele (Hawai lähedal) leeprahaigete juurde elama, pidas haigusele vastu 12 aastat, kanoniseeriti Roomas aastal 2009 -  бельгийский священник  Josef De Veuster (1840-1889), добровольно отправился на остров Молокай (Гавайи) куда ссылались прокаженные, прожил среди них 12 лет, канонизирован католической церковью в 2009 г.)

Liberalism (ladina liberalis – «vaba») – либерализм (лат. liberalis – «свободный») (filosoofiline või ideoloogiline suund, mis absolutiseerib inimese piiramatut valikuvabadust ja ei arvesta inimeste sõltuvusega Jumala poolt seatud  tingimustest ja piirangutest, tuntumateks loomuõiguse teoreetikuteks, kelle ideid on kasutanud liberalistid, on John Locke ja Thomas Jefferson. Majanduslikule liberalismile pani aluse 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse majandusteadlane Adam Smith - система взглядов, согласно которым социальная гармония и прогресс человечества достижимы лишь на базе частной собственности путём обеспечения абсолютной свободы индивида в экономике и во всех других сферах человеческой деятельности, основоположниками либерализма являются английский философ Джон Локк (1632 - 1704) и шотландский экономист Адам Смит (1723 - 1790), сформулировавшие идейно-политическую платформу либерализма, опиравшуюся на теорию естественного права и общественного договора, подчеркивавшую особую значимость для прогресса общества и благополучия народа личных свобод граждан, частной собственности и невмешательства государства в жизнь гражданское общества)

Liberaalne protestantlus - либеральное протестанство (liikumine, mida seostatakse eelkõige 19. sajandi Saksamaaga ja mis rõhutas järjepidevust religiooni ja kultuuri vahel - общее название протестантских церквей не придерживающихся взглядов ортодоксального протестантизма)
                                                                                        
Lidet - Лидет (Jõulud Etioopias, tähistatakse 7. jaanuaril - Рождество в Эфиопии, отмечается 7 января)
                                                                                        
Lihasöömise lõpu laupäev - суббота мясопустная (õigeusu kiriku kalendri järgi nädal enne  Suurt Paastu, lihasöömise viimane päev - за неделю до Великого поста, по традиции православной церкви последний день употребления мяса)
                                                                                        
Lihavõtted - Пасха (vt. Ülestõusmispüha)

Lihavõttejänes - пасхальный кролик
                                                                                        
Liigendikoon (kaasaskantav) - складень (kokkupandav ikoon, mis koosneb kahest, kolmest või enamast osast - складная икона из двух, трех или нескольких частей)                                                                                        
Liila (sanskr. "mäng, lõbu") - лила (санскр. "красота, деяние") (avataara jumalike imede ootamatu avaldumine, jumalik mäng - божественная игра или забава бога, спонтанное проявление чудес аватара)
                                                                                        
Lilat ul-qadr (araabia "saatuse öö") - лейлат аль-Кадр (араб. "ночь предопределения") (öö (9. kuu 27. päeval), mil Jumal esimest korda saatis prohvet Muhammadile ilmutuse - ночь (27-й день Рамадана), когда пророк Мухаммед получил первое откровение от Бога)
                                                                                        
Linga - лингам (fallose sümbol hinduismis - символ Шивы и его плодородия, почитается в виде каменного столба, изображающего мужской половой орган)                                                                                        
Linnakirik - приходской храм в городе 
                                                                                        
Liturgia (kreeka leitourgia - "inimeste tegu") - литургия (греч. leitourgia - "общее дело") (armulauaga jumalateenistuse läbiviimise kord kristlikus kirikus, teenitakse hommikuti, Õigeusu kirikus eristatakse kolme tähtsamat liturgiat: Basileios Suure liturgia, Johannes Kuldsuu ning Ennepühitsetud Andide liturgia, Rooma-katoliku liturgia või missa pärineb 16. sajandist, uuendati II Vatikani kirikukogul (1962-1965), protestantidel on liturgia või jumalateenistus lihtsustatud ja võtnud rohkem sõnalise vormi - главное христианское богослужение, на котором совершается Таинство  Евхаристии, служится обычно каждое утро, в православии различают 3 основные литургии: л. Василия Великого, Иоанна Златоуста и л. Преждеосвященных даров, у католиков служится месса, принятая в 16 в. в Тренто и обновленная на втором Ватиканском соборе, в протест. церкви литургия имеет форму упрощëнного богослужения)
                                                                                        
Lohanid ( sanskriti sõna "arhat" hiinakeelne transkriptsioon) - лохани (кит. транскрипция от санскр. "архат") (Buddha 18 jüngrit, kes olid saavutanud valgustuse Buddha ajal - 16 мифологических и легендарных деятелей буддизма достигших просветления при жизни Будды, впоследствии были дополнены ещë 2 деятелями китайского буддизма 5-го и 6-го вв. после Р.Х.)
                                                                                        
Lojalistide ordu - орден оранжистов (asut. 1795.a., Iirimaa suurim protestantlik ordu, võiduparaad korraldatakse igal aastal 12. juulil, millega tähistatakse troonipärija William III võitu Boyne lahingus oma katoliiklasest  äia kuningas James II üle - самый крупный протестантский орден в Ирландии, создан в 1795 г., каждый год 12 июля проводят марш-парад посвященный победе протестантского принца Вильяма Оранского над католическим королем Джеймсом (Яковым) Вторым в 1690 г.)                                                                                   
     
Loka (sansk. "universum") - Лока-пуруша (санскр. "мир, космический человек") (džainausu mungad pühendavad loka olemuse mõistmisele palju tähelepanu, keskaja lõpus hakati lokat kujutama inimkeha kujul - неканоническая концепция джайнов, согласно которой мир имеет форму человеческого тела)                                                                                        

Lokapala (sanskr. "maailma kaitsja") - локапала (санскр. "страж мира") (üldbudistlikus mütoloogias ilmakaarte neli valitsejat - в буддийской мифологии божества-хранители  стран света)
                                                                                        
Lokottaravadin (sanskr. "transtsendentne") - локоттаравада (санскр. "трансценденты") (hinajaana koolkond, ülistasid bodhisttavat Buddhaga sarnase üleloomuliku kontseptsiooni tõttu, sekt mängis suurt rolli mahajaana kujunemisel - школа ветви махасангхика, подчеркивали трансцендентность и сверхъестественность Будды, были очень близки к будущей махаяне)
                                                                                        
Lollardid (ing. lollard - "(palvet) pomisev") - лолларды (от анг. lollard - "бормочущий (молитвы)") (rahvajutlustajad, katoliku kiriku vastane talurahvaliikumine Inglismaal ja teistes Lääne-Euroopa riikides, alguse sai aastal 1300 Antverpenis, nõudsid sotsiaalset võrdsust, astusid katoliku kiriku privileegide vastu - народные проповедники, участники антикатолического крестьянско-плебейского движения в Англии и др. странах Зап. Евр., впервые появились в Антверпене в 1300 гг., отвергали привилегии кат. церкви и резко критиковали несправедливость феодального строя) 
                                                                                       
Longinus - Лонгинус (rooma sajapealik, kes "torkas piigiga Tema (Jeesus) küljesse" (Johannese 19:34) ning legendi järgi kogus haavast valgunud verd karpi ja peitis Mantuasse (Põhja-Itaalia) - римский сотник, который "копьëм пронзил Ему рëбра" (Еванг. от Иоанна 19:34), согласно легенде  исцелился от слепоты на один глаз от стëкшей с локтя Иисуса крови, также тайком собрал небольшое еë количество и спрятал в городке Мантуя (Северная Италия))
                                                                                        
Looja - Творец (Jumal kui maailma Looja - Бог как Создатель мира)
                                                                                        
Loomine - творение, создание (maailma loomine 6 päevaga: "Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö..." 1. Moosese 2.2.) - творение мира за 6 дней: "И совершил Бог к седьмому дню дела свои, ..." Бытие, 2.2.) 
                                                                                       
Lota - лота (messingist almusekauss, ainus vara, mida sadhu tohib omada - миска для подаяний из латуни, единственный предмет которым может обладать сиддх)

Lulav (juudi לוּלָב - "võrse") - лулав (евр. לוּלָב - "молодая ветвь") (alles avanemata lehtedega palmioks, mis sümboliseerib koos teiste okstega (mürdioks, pajuoks ja tsitrusvili) Iisraeli rahva mitmekesisust, kasutatakse Sukkoti ajal - нераскрытый пальмовый побег, необходимый для ритуала во время празднования еврейского Суккот, наряду с  другими растениями (верба, мирт и этрог) символизирует разнообразие еврейского народа)
                                                                                         
Lunastaja (Jeesus Kristus) - Спаситель (Иисус Христос)
                                                                                        
Lunastajakirik - Cпас (на старослав. "Спаситель") (Lunastaja auks ehitatud kirik - 1. Спас - эпитет Иисуса Христа; 2. церковь во имени Иисуса Христа)                                                            
                            
Lunastama (patte)- искупать грехи 
                                                                                       
Lunastusõpetus - учение о спасении (näiteks kristlus - например, христианство)

Luteriseerunud venelased - русские проживавшие на территории Лифляндии и Эстляндии и перенявшие лютеранские обычаи (Liivimaa vene rahvusest elanikud, kes võtsid ajapikku üle luterluse)
                                                                                        
Luterlane - лютеранин, лютеранец (luterluse järgija - верующий лютеранской конфессии)
                                                                                        
Luterlik - лютеранский
                                                                                        
Luteri kirik - лютеранская церковь 
                                                           ,                            
Luterlus - лютеранство (protestantistlik usutunnistus, lähtunud M. Lutheri usupuhastusest 16. saj., peamised ideed on kirja pandud Väikeses Katekismuses (1529) ning Augsburgi Usutunnistuses (1530), ei tunnista paavsti võimu ega Jumalaema austamist - основное и наиболее крупное течение протестантизма, названо по имени основателя Мартина Лютера (1483-1546), датой основания л. считается 31.10.1517 г., когда М. Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге доску с 95 тезисами , в которых католицизм подвергся суровой критике, двумя общепринятыми таинствами в л. являются крещение и причащение, не признают икон, отвергается возможность заступничества святых перед Богом)
                                                                                        
Lutsifer (lad. Lucifer - "hommikutäht") - Люцифер (лат. Lucifer - "утренняя звезда") (langenud ingel kristlastel, saatan - в христианской традиции падший ангел, дьявол, сатана)                                                                                        
Lutsiferiaanid - люциферисты (lutsiferianismi järglased - сторонники люциферима, поклоняющиеся Люциферу)
                                                                                        
Lutsiferianism - люциферизм (nö "härrasrahva" elitaarne satanism, lutsiferiaanliku doktriini saladustesse pühendatud teenivad Luciferi, kui "valguse" ja "tõe" toojat, "head" jumalat, nende eesmärgiks on uue maailmakorra ehk Luciferi impeeriumi ehitamine terves maailmas - антихристианское учение типа элитного сатанизма, почитают Люцифера как "носителя света", великодушного учителя, основные принципы учения - знание выше веры, сила превыше слабости, дерзость превыше жертвенности, человек имеет право на любые действия) 
                                                                                       
Lõhnavaik - миро (vt. Mürr)
                                                                                        
Läänemüür (nutumüür) - Стена Плача (Западная Стена) (ainus järele jäänud osa Juudi templist, mis hävitati roomlaste poolt aasta 70 peale Kr., kõige püham paik juudi maailmas - единственная, оставшаяся часть Иудейского храма, разрушенного римлянами в 70 г. после Р.Х., священнейшее место для иудеев)