Kaaba - Кааба (kuubikujuline ehitis, mille suunas moslemid palvetavad ning mis on iga-aastase hadži sihtpunktiks - древнеарабское мусульманское святилище в Мекке, четырëхугольный храм с так называемым "Чëрным камнем")
                                                                                        
Kaana pulm - свадьба в Кане (koht, kus Jeesus tegi oma esimese imeteo - muutis vee veiniks - библейское событие повествующее о первом чуде Иисуса Христа - превращении воды в вино)

Kaanan - Ханаан (евр. Кенаан) (Haami (Noa poeg) poeg, kelle  järgi  nimetati kaananlaste rahvas, elasid Palestiinas enne juutide tulekut - сын Хама (сын Ноя) и предок хананеев - племëн, населявших доизраильскую Палестину (Быт. 10, 15))
                                                                                        
Kaаnon (kreeka kanōn - "reegel, norm") - канон (греч. kanōn - "норма, правило") (1. kristliku kiriku sisekorda, moraali jm. sätestavad määrused; usuõpetuse aluseks olevad tekstid, ametlikult pühaks tunnistatud raamatud; 2. kirikliku liturgilise poeesia üks žanre, keeruline teos, tavaliselt koosneb 9-st osast, esimene ja kõige kuulsam on Kreeta vaga Andrease Suur kaanon - 1. совокупность религиозных и богослужебных правил, касающихся вероучения, обрядов и нравственных основ христианской жизни; свод книг религиозного содержания, признаваемых в христианстве боговдохновенными, содержащими слово Божие; 2. жанр литургической поэзии, сложное произведение состоящее из 9 частей, первый канон - Великий канон св. Андрея Критского)

Kaba - Каба ("püha" rott Põhja-Indias, arvatakse, et ta on üks reinkarnatsiooni astmeid teel Nirvaanasse - священная крыса, почитаемая в Северной Индии, считается одной из возможных форм реинкарнации на пути в Нирвану)
                                                                                                                                                                               
Kabala (heebrea kabbalah - "1. andmine; 2. pärimus") - Каббала (на древнеевр. kabbalah - "предание") (12. sajandil tekkinud juudi usulis-filosoofiline õpetus, Jumala ja maailma vahekorra esoteeriline uurimine - мистическое учение и доктрины, трактующие о таинствах Торы и тайнах мироздания, возникло предположительно до 12 в.)                                                   
                                     
Kabel - часовня (õigeusu maailmas väike ilma altarita ehitis, kus toimetatakse kõik jumalateenistused peale Liturgiat - у православных небольшая церковь, но без алтаря, где проводятся все богослужения за исключением Литургии)
                                                                                        
Kadampa - кадампа (vadžrajaana budismi koolkond, rajati Atiša (982-1054) poolt, keelavad munkadele abielu, suhtuvad väga negatiivselt joovastavate jookide pruukimisse - одна из школ буддизма ваджраяны, исчезла в 14 в., дав начало школе Гелугпа, полный целибат для монахов, крайне негативное отношение к алкоголю)                                                             
                           
Kadariidid (araabia kadar - "ettemääratus") - кадариты (от араб. кадар - "предопределение, воля Божья") (islamiusuliste usuvool, tekkis 8. saj. alguses, k. nimetasid end ise "ainujumaluse ja õigluse meesteks" , arvasid et Jumalale ei saa omistada mingeid ainelisest maailmast võetud omadusi, Jumal ei tohi teha kurja ega jätta tehtud kurjust nuhtlemata - мусульманская секта 8 в., признавали свободу воли у человека и отрицали предопределение, отстаивали догмат о "божественной справедливости", утверждая что ничто дурное не может исходить от Бога)
                                                                                        
Kaddiš - каддиш (juudi palve oma surnute eest - еврейская поминальная молитва)
                                                                                        
Kadripäev - Катеринин день (püha Katariina päev, mida tähistatakse 25. novembril eesti kalendri järgi - наименования дня св. Екатерины согласно эстонского народного календаря, отмечается 25 ноября)
                                                                                        
Kaelarist - нательный крестик 
                                                                                       
Kafaarid (kreeka katharos - "puhas") - кафары (от греч. katharos - "чистый") (dualistlik sekt, tekkis 10. saj. Prantsusmaal - дуалистическая секта во Франции, возникла в 10 в.)                                                                                        
Kagjüü - Кагью (üks Tiibeti budismi peakoolkondadest, tähendab "suuline pärand" ja viitab õpetajalt saadud isiklike õpetuste tähtsusele, tekkis "suure sümboli" (mahamudra) õpetuse põhjal, mida India mahasiddha Tilopa sai otse Vadžhradharalt - одна из самых крупных школ Тибетского буддизма, традиция устной передачи поучений, уделяет особое внимание медитации и непосредственному познанию природы учеником под руководством учителя)
                                                                                        
Kagura ("jumalate rõõm") - кагура ("радость богов") (šintoistlik rituaal, mis koosneb põhiliselt laulust ja tantsust, millega jumalaid appi kutsutakse - священные танцы в японских храмах, исполняемые перед алтарем или на отдельной сцене)
                                                                                        
Kahe loomuse õpetus - учение о двух сущностях в одном лице (õpetus Jeesuse Kristuse kahest loomusest, inimlikust ja jumalikust - учение об отношении божественной и человеческой природы во Христе, две сущности одного лица/ипостаси Сына Божьего)
                                                                                        
Kaitseingel - ангел-хранитель (igal inimesel on oma k., kes kaitseb teda kõlbelise ja füüsilise ohu eest - приставляется к человеку во время крещения, ходатай данного человека перед Богом)
                                                                                        
Kaitsepühak - святой-покровитель
                                                                                        
Kaksikkirik - кальвинисткая двойная церковь (asub Saksamaal Hanaus, on ehitatud religiooni pärast pagendusse sunnitud flaamidele ja valloonidele, hoone koosneb suuremast vallooni ja väiksemast flaami kirikust - находится в Германии в Ханау, построена в начале 17 в. для бежавших от преследований валлонов из Франции и фламандцев из Голландии)  
                                                                                      
Kaksteistpühad - двунадесятые праздники (õigeusu kirikus 12 põhilist kirikupüha pärast Ülestõusmise püha, neist 9 liikumatut  ja 3 liikuvat püha  - 12 главных церковных праздников (после Пасхи) в православной церкви, из них 9 неподвижных и 3 подвижных праздника)
                                                                                        
Kalatšakra (sanskr. "ajaratas") - калачакра (санскр. "колесо времени") (vadžrajaana mütoloogias mikrokosmose samastamine makrokosmosega, inimese samastumine kõiksusega, K. õpetuse järgi on kõik välised nähtused ja protsessid vastastikuses seoses inimese keha ja teadvusega ja seetõttu, muutes ennast, muudab inimene ka maailma - позднейшая из общепринятых доктрин ваджраяны, внутренняя реализация тождества микро- и макрокосмоса понимaемая, как "пробуждение", достигается с помощью сложной психотехники)
                                                                                       
Kali - Кали (üks Šiva hirmuäratavamaid kaasasid - в индуизме женская ипостась бога Шивы, его супруга)
                                                                                        
Kaliif - халиф (калиф) (Muhammadi "asemik", moslemite kogukonna juht - титул верховного главы мусульманской общины) 
                                                                                       
Kalifaat (kaliifiriik) - халифат (калифат) (moslemite teokraatlik riik, mida valitseb kaliif - мусульманская теократия с халифом во главе)                                                                                        

Kalikstiinid - каликстины (vt. kariklased - то же что чашники)

Kalikstuse koodeks - кодекс Каликста (12. saj. käsikiri püha apostel Jaakobuse eluloost, koosneb 5 raamatust, väidetavalt paavst Kalikstus II kaasautorlusel. Käsikirja hoiti Santiago de Compostela katedraalis, kust ta 5. juulil 2011 jäljetult kadus - написан в середине 12 в., возможно при соавторстве папы Каликста II, состоит из 5 книг, посвящëнных апостолу Иакову, хранился в соборе города Сантьяго-де-Компостела, откуда исчез 5 июля 2011 г.)
                                                                                        
Kalki (hobune) - Кальки (лошадь) (viimane (kümnes) Višnu inkarnatsioon maa peal (on veel tulemas) - последний аватар Вишну должен прийти на белом коне с мечом в руках в конце кали-юги, т. е. примерно через 400 000 лет)
                                                                                         
Kalpa - кальпа (budismi mütoloogias ajastu, mis kestab 4 320 000 000 aastat ja mille lõpus universum hävib, põhjus - elavate olendite patud - в будд. космологии период существования вселенной, один "поворот колеса времени" вселенной, в конце каждой  кальпа вселенная разрушается, и все начинается сначала, причины мирового цикла - грехи живых существ) 
                                                                                       
"Kalpa Suutra" - "Кальпа-Сутра" (rituaalide raamat, üks kahest švetambara sekti põhitekstist - древнейший текст джайнского канона Агама, содержит правила поведения монахов и монахинь) 
                                                                                       
Kalpataru puu (sanskr. taru - "puu") - Кальпатару (санскр. taru - "дерево") (soove täitev puu Puttaparthis, mille otsast, kui Sai Baba oli veel poisieas, leidsid tema kaaslased soovitud puuvilju ja maiustusi - древо желаний, также конкретное дерево , растущее в Путтапарти, на котором Сай Баба в его ранние годы материализовал различные плоды и конфеты)
                                                                                        
Kalvinism - кальвинизм (protest. usuvool, rajatud 1536.a. Šveitsis prantsuse teoloog J. Calvini poolt, vastavalt õpetusele on inimese lunastus või lunastamatus Jumaliku ettehoolduse poolt ära määratud - протестантское течение, разработанное французским теологом Ж. Кальвином (1509-1564) в Женеве в 16 в., учение об абсолютном предопределении , ни вера ни дела человека не могут повлиять на судьбу человека после смерти, так как она уже предопределена божественной волей)
                                                                                        
Kalvinistid - кальвинисты (prantsuse teoloog J. Kalvini õpetuse pooldajad - сторонники учения французского теолога Ж. Кальвина)                                                                                        

Kambriteenija - келейник (1. vaimulike isikute teenija, vastutab majapidamise eest;  2. kellias elav inimene - 1. прислужник духовного лица;  2. человек живущий в келье)                                                                                        
Kami - ками (jaapani religioonis kosmose püha vägi, jumalad, vaimud (maised olendid ka) - божества и духи японской религии синто)                                                                                        

Kamilavka (kreeka kamēlos - "kaamel") - камилавка (греч. kamēlos - "верблюд") (õigeusu preestrimüts, ülespoole laieneva silindri kujuline, Bütsantsi ajal tehti kaamelivillast - головной убор православного священника в виде расширяющегося кверху цилиндра, во времена Византии изготовлялся из верблюжьей шерсти)

Kamilliaanid - камиллианцы (rooma-katoliiklik religioosne ordu, nimetati püha Camilluse Lellist (1550-1614), haigete kaitsepühaku järgi. Ordu liikmete sutaanal on punane rist, sümbol mis võis inspireerida Henri Dunanti, kui ta rajas Rahvusvahelise Punase Risti - монашеский орден Римско-католической церкви, основан св. Камиллом де Леллисом (1550-1614) в Риме, считается орденом служителей больных. Красный крест на одеянии камиллианцев послужил прообразом создания Международной организации Красного Креста)
                                                                                         
Kammerkardinal (camerlengo) - кардинал-камерленго (Vatikani kõrge ametiisik, kes juhib linnriigi kinnisvara ja rahandust, sede vacante ajal linnriigi tegelik juht - кардинал, управляющий имуществом и финансами Ватикана, в случае смерти папы Римского временно исполняющий его обязанности)

Kamuflaaž rjassa - камуфляжная ряса (õigeusu kaplanite liturgilised rõivad - богослужебное облачение для православных капелланов)
                                                                                       
Kandma - нести, носить (oma risti kandma - нести свой крест) 
                                                                                         
Kangha - кaнгха (sikhide kamm, mis sümboliseerib talitsetud vaimsust - гребень поддерживающий волосы - обязательный атрибут сикха)                                                                                
        
Kannatus - страдание, мука, мытарство (Jeesuse kannatused - Страсти Христовы)
                                                                                        
Kannatustenädal - Страстная седмица (vt. Suur Nädal - см. Страстная неделя (седмица)) 
                                                                                        
Kanonarh (kreeka kanonarhēs - "laulujuht") - канонарх (греч. kanonarhēs - "правящий пением") (õigeusu kirikuteenija, kes kuulutab välja, mida ja millisel lauluviisil laulma hakatakse,  samuti iga järgmise laulurea, mida koor lauldes kordab - православный  церковнослужитель, возглашающий перед пением глас и каждую последующую строку песнопения, которые после этого поëт хор) 
                                                                                       
Kanoniseerima - канонизировать (isikut pühakuks kuulutama - причислить к лику святых)
                                                                                        
Kanoniseerimine (kanonisatsioon) - канонизация (isiku pühakuks kuulutamine ja tema nime pühakute nimekirja kandmise tseremoonia - процесс причисления к лику святых)                                                                                        
Kanoonik (lad. canonicus) - каноник (лат. canonicus) (toom-kapiitli liige katoliku ja anglikaani kirkus, tulevane piiskop - в англиканской и католической церкви член капитула)                                                                                        
Kanooniline Еvangeelium - каноническое Евангелие (Matteuse Еv., Markuse Еv., Luuka Еv. ja Johannese Еv. - Е. от Матфея, Е. от Марка, Е. от Луки и Е. от Иоанна)                                                                                        
Kanooniline õigus - каноническое право (kiriklike-, tsiviil-, kriminaal-, ja protsessialaste normide kogum; kiriku kanooniliste reeglite kogum - совокупность решений церковных постановлений и постановлений Римских пап)
                                                                                        
Kantor - кантор (хазан) (Jumalateenistuse läbiviija sünagoogis - ведущий молитву в синагоге)
                                                                                        
Kanqa - ханака (moslemite nunnaklooster - в странах Ближнего Востока странноприимный дом с мечетью и кельями)
                                                                                        
Kapadookia isad - отцы Каппадокии (mõiste tähistab kolme suuremat kreeka  keelt kõnelevat kirjameest (Basiliust Kaisareast, Gregoriust Natsiantsist ning Gregoriust Nyssast), kes kõik elasid 4. sajandil Väike-Aasia (tänapäeva Türgi) piirkonnas Kapadookias - великие богословы, отцы церкви (св. В. Великий, его брат св. Гр. Нисский и св. Гр. Назианзин), все трое проживали в 4 в. в Каппадокии , Малая Азия (нынешняя Турция))
                                                                                         
Kapiitel (lad. capitulum) - капитул (лат. capitulum) (roomakatoliku kiriku vaimulike kolleegium; mungaordu liikmete koosolek kloostris - коллегия духовных лиц в Римско-католической церкви; собрание членов монашеского ордена)
                                                                                         
Kapiitlikirik - церковь капитула 
                                                                                       
Kaplan (lad. capellanus) - капеллан (от лат. capellanus) (kaitseväe usuline teenija - священник в армии) 
                                                                                       
Kapporet (juudi - "halastuse iste") - крышка ковчега завета (евр. каппорет - "трон милости") (koht lepingulaeka kaanel, kus istusid keerubid - крышка ковчега из чистого золота, на крышке были установлены 2 золотые фигурки херувимов)
                                                                                        
Kaputsiinide ordu (itaalia cappuccio - "kapuuts") - орден капуцинов (ит. cappuccio - "капюшон) (asutati fransiskaanide ordu haruna Itaalias 1525.a., ordu rõivaks oli pruun teravatipulise kapuutsiga rüü, võitlesid reformatsiooni vastu - ветвь францисканцев, утвержден в 1525 г. в Урбино в Италии, название от остроконечного капюшона, пришитого к рясе из грубого сукна бурого цвета, подчиняются папе Римскому)
                                                                                        
Kara - кара (sikhide terasvõru, mida kantakse randmel ning sümbiliseerib ühtsust jumalaga ja seotust guruga - стальной браслет, обязательный атрибут сикха)                                                                                        
Karaiimid (karaiidid) - караимы (karaismi järglased - последователи караимской веры)
                                                                                        
Karaism - караизм, караимская вера (judaistlik sekt, tekkis keskajal Iraagis; tunnistavad Piiblit, aga mitte Talmudit - движение возникло в раннем Средневековье в Ираке как иудейская секта, почитавшая Библию, но отвергавшая Талмуд) 
                                                                                       
Kardinal - кардинал (paavstist tähtsuselt järgmine ametiisik, paavsti nõuandja - высшее духовное лицо Римско-католической церкви)
                                                                                        
Kariklased - чашники (от calix - "чаша") (mõõdukad hussiidid - умеренное крыло движения гуситов, большинство их требований изложенных в "Пражских компактах" были удовлетворены церковью в 1433 г. на Базельском Соборе)
                                                                                        
Karisma (kreeka chárisma - "arm, jumala arm") - харизма (греч. chárisma - "милость, божественный дар") (vaimuand, mis antakse inimesele Jumala armu läbi - исключительная одаренность, духовный дар от Бога)
                                                                                        
Karjane - пастырь (vt. hingekarjane) 
                                                                                       
"Karjuste põld" - "поле пастухов" (koht, kus inglid teatasid karjustele Kristuse sündimisest - место недалеко от Иерусалима, где ангел объявил пастухам о рождении Иисуса Христа)
                                                                                                        
Karma (sanskr. "kohustus, tegevus") - карма (санскр. "действие, обязанность, деятельность") (põhjuse ja tagajärje seadus, mille järgi meie praeguse hetke kogemused on mineviku tegude ja püüdluste tulemus, tulevik sõltub meie praeguse hetke valikust - действие, причина и следствие, согласно закону кармы каждый человек получает награду или наказание в соответствии со своими благими или недобрыми усилиями или действиями)
                                                                                        
Karmaadid - карматы (ismailiitide järglased, aastal 894 vallutasid mässumeelsed karmaadid Bahreini pealinna, kus loodi sotsiaalse võrdsuse baasil uus riigistruktuur- последователи ранних исмаилитов, в 894 г. организoвaли восстание и захватили главный город Бахрейна, создали государственное образование, где пытались воплотить идеалы социального равенства и справедливости) 
                                                                                       
Karmeliitide ordu - орден кармелитов (tekkis 1155. a. Palestiinas Karmeli mäel asunud erakukoloonia baasil, mungad elasid prohvet Eelija käskude järgi - возник в 12 веке на горе Кармель, куда стали собираться монахи-отшельники жившие по заповедям пророка Илии, община была признана католической церковью в качестве Ордена в нач. 13 в.)                                
                                                        
"Karoliina sõrmus" - "кольцо благословенной Каролины" (Poola teismelised panevad sõrmuse sõrme märgiks, et nad hoiduvad seksist väljaspool abielu, hõbesõrmus on liilia lillekese kujul, katoliklastel on püha Karoliina kõlbelise puhtuse kaitsja - в Польше надевают себе на палец юноши и девушки желающие сохранить целомудрие до брака, кольцо из серебра 925 пробы в виде цветка лилии, у католиков св. Каролина является покровительницей целомудрия)

Karpokradid - карпократы (Karpokratese (II saj. Aleksandria gnostik) järgijad, lubati naistevahetus paarisuhetes - последователи Карпократа, Александрийского гностика II века, считавшего, что душа должна пройти через все ступени греха для перехода в следующий мир)
                                                                                        
Kartid - карты (mari rahva palvevanemad - марийские священники)
                                                                                        
Kartuuslased - картузианцы (картезианцы) (ordu rajati aastal 1084 püha Bruno (1032-1101) poolt, sai nime La Grande Chartreuse'i järgi Prantsuse Alpides, kartuuslased elavad üksinduses ja väga rangete reeglite järgi - члены монашеского ордена Римско-католической церкви, основанного св. Бруно (1032-1101) в 1084 г., название происходит от La Grande Chartreuse (лат. Cartusia) - первой обители ордена, живут уединенно друг от друга, соблюдают безмолвие, монастырь не покидают)                                                                                     
   
Kasel (lad. casula - "keep") - казула (лат. casula - "плащ") (katoliku kiriku piiskopil kõiki teisi rõivaid kattev pealisrõivas, võib sõltuvalt kirikuaasta perioodist või tähistatavast pühast olla valge, punane, roosa, roheline, violetne, must, kuldne või hõbedane - последний элемент литургического облачения католического священника, цвет варьируется в зависимости от праздника)

Kasimir - Казими́р (Кази́меж; 3 октября 1458, Краков — 4 марта 1484, Гродно)  (püha Kasimir sündis 1458. aastal Poola kuningas Kasimir IV ja Austria Elizabethi 14-st lapsest kolmandana. Püha Kasimir suri 23-aastasena 1484. aastal tuberkuloosi. Poola ja Leedu kaitsepühak - литовский княжич и польский королевич, святой покровитель Польши и Литвы. В 1613 году святой Казимир был провозглашён патроном Великого княжества Литовского и с тех пор считается главным покровителем Литвы)
                                                                                        
Kasinus (süütus, puhtus) - воздержание, целомудрие, невиновность (suhete kõlbeline puhtus, mis läbi aegade oli vajalikuks aspektiks noore pere loomisel - строгая нравственность, чистота отношений между девушкой и юношей, во все времена являлись необходимыми условиями для вступления в брак)
                                                                                        
Kašjapa - Кашьяпа (budistlikus mütoloogias Šakjamuni õpilane, pärast Šakjamuni surma juhatas K. esimest budistlikku kirikukogu, kus oletatavasti pandi alus esimestele budistlikele kanoonilistele tekstidele - в будд. мифологии ученик Шакьямуни, после смерти учителя К. председательствовал на первом буддийском соборе, где предположительно были устaновлены канонические тексты буддизма) 
                                                                                       
Kašrut - кашрут (seadustik, mis reguleerib juudi toitlustamistavasid - совокупность еврейских диетарных законов, определяющих правила питания для людей исповедающих иудаизм)
                                                                                        
Kasyapiya ("Kasyapa järglaste kool") - кашьяпия ("школа последователей Кашьяпы") (hinajaana koolkond, asutatud 3. saj. brahmaan Kasjapa poolt,  kuulusid Vibhajyavadinite alla, arvasid, et minevikusündmus, mis veel vilja ei kanna, eksisteerib, kuid ülejäänud minevik mitte - ветвь школы стхавиравада, основанная брахманом Кашьяпой во второй половине 3 в. после  Р.Х., спорный для многих школ вопрос о прошлом решили так: прошлое действие существует пока его плоды находятся в процессе "вызревания" , после "вызревания" прошлое исчезает) 
                                                                                       
Katabasis (katavaasia) (kreeka katabasis - "allatulek") - катавасия (греч. katabasis - "схождение") (1. õigeusu kiriku kirikupühade ja pühapäevade hommikuteenistusel esitatav irmos, katabasise praktika tekkis Bütsantsi ajal ja nägi ette kahe koori mahatulemist kiriku keskele; 2. ikoon, mis kujutab teekonda põrgu sügavustesse - 1. в православной церкви ирмос, исполняемый на утрене в выходные и праздничные дни, название происходит от византийской практики схождения обоих хоров в центре храма для совместного песнопения; 2. изображение схождения в подземный мир на иконе)
                                                                                        
Katafaatiline tee - катафатический путь (tee Jumala tunnetamiseks, tähendab rakendada Jumala suhtes mõningaid positiivseid määratlusi, omistada Talle meie arvates kohaseid predikaate nagu "Kõikvõimas","Kõikjalolev" jne. - один из двух путей познания Бога: путь разумного познания через положительное название атрибутов Бога)                                                      
                                  
Katafaatiline teoloogia - катафатическое богословие (õigeusu teoloogias traditsiooniline Jumalatunnetuse meetod Tema loodu kaudu - традиционный метод познания Творца через Его творения в православном богословии)
                                                                                        
Katakombid (lad. catacumba) - катакомбы (лат. catacumba) (maa-alused hauakambrid, mida rajasid paganad, juudid ja kristlased, kõige tuntumad kristlaste poolt rajatud katakombid on leitud vana Rooma linna ligidal, kokku on ligi 40 -  подземные гробницы, которые сооружали язычники, иудеи и христиане, наиболее известные христианские к. находятся в окрестностях Рима, всего около 40)
                                                                                         
Katakombkirik - катакомбная церковь (kogunimetus õigeusu kiriku vaimulike ja koguduse liikmete kohta, kes aastal 1927 protestiks metropoliit Sergi lojaalsusdeklaratsiooni vastu katkestasid liturgilise osaduse Moskva patriarhaadiga ja läksid põranda alla, siiski juba aastal 1945 taasühines suurem osa katakombkogudusi legaalse kirikuga - собирательное название в отношении части священнослужителей и мирян русской православной церкви которые в 1927 г. обвинив Московский Патриархат в сотрудничестве с Советской властью прервали литургическое общение и перешли на нелегальное положение, в 1945 г. большая часть катакомбных общин вернулась в лоно церкви)                                                     
                                   
Katapetasma (kreeka katapetasma - "eesriie") - катапетасма (греч. katapetasma - "занавес") (õigeusu kirikus altaripoolne vahetekk, asub vahetult Kuninglike Uste ees - в православной церкви занавес, находящийся за царскими вратами со стороны алтаря)
                                                                                        
Katarid - катары (11.-14. sajandil Lääne-Euroopas levinud ketserliku usulise liikumise ehk  katarluse pooldajad - сторонники антиклерикального еретического движения с центром во Франции в 11-14 вв.) 
                                                                                       
Katarlus (kreeka - "puhas") - катарство (греч. "чистый, ясный") (ketserlik liikumine, tekkis 11. saj. Lõuna-Prantsusmaal , õpetuse järgi on kõik materiaalsed objektid patu kütkeis, ei tunnistanud kiriku õpetust pühast Kolmainsusest, Jeesuse inimlikku olemust nad ei uskunud,  katarluse likvideerimiseks asutati 1229 inkvisitsioon, hukati hulk katarite olulisi juhte ning põletati tuleriidal, tulemuseks oli liikumise totaalne hävitamine aastaks 1330 - ересь распространившаяся в Западной Европе в 11-14 вв., в основе учение о Боге любви не сотворившим этого мира и плоти, а только добрые души, отрицали всю церковную иерархию, Римскую церковь называли сатанинской, в 1179 г. катарство было осуждено как ересь, в 1320 г. большинство катарских вожаков были сожжены) 
                                                                                       
Katedraal - кафедральный собор (linna või piiskopkonna peakirik, kus jumalateenistuse läbiviijaks on kõrgeim vaimulik - главный храм города, где совершает богослужение высшее духовное лицо)

"Katedraalide öö" - "Ночь соборов" (korraldatakse aprilli viimase laupäeva hilisõhtul, uksed hoitakse lahti keskööni,  jumalateenistuse kõrval viiakse läbi ka kontserte, näituseid, konverentse ja ekskursioone, projektis osalevad katoliku kiriku katedraalid Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Boliivias - проводится в ночь с субботы на воскресенье в конце апреля, когда многие католические храмы в ряде городов Бельгии, Германии, Франции, Люксембурга и Боливии остаются открытыми до полуночи. Помимо богослужений проводятся выставки, концерты, конференции и спектакли)  
                                                                                       
Kateeder (kreeka kathedra - "iste, tool") - кафедра (греч. kathedra - "сидение") (kirikus  paiknev piiskopitool - сидение в церкви предназначенное для архиерея)                                                                                        
Kateheetiline konfirmatsioon - конфирмация по катехизису (reformatsiooni ajal tekkinud k. käsitlus, mida pooldas M. Luther, selles on kesksel kohal ainuüksi eelnev õpetus - трактовка конфирмации согласно учению М. Лютера, признается важным только процесс катехизации) 
                                                                                       
Katehhees - катехизация (kristluses Ristimise sakramendiks valmistuvatele inimestele suuline õpetus küsimuste ja vastuste varal - у христиан подготовка как правило взрослых людей к таинству Крещения путем бесед и разъяснений текстов молитв, Символа веры и заповедей)
                                                                                        
Katehheet - катехизатор (usuõpetaja, kes selgitab Ristimise sakramendiks valmistuvatele inimestele kristluse põhilised tõed - помощник священника в вопросах подготовки язычников к крещению, а также в деле воцерковления тех, кто решил стать церковным человеком)  
                                                                                      
Katehheetide kool - школа катехизаторов 
                                                                                        
Katekismus (kreeka katēchismos - "õpetus") - катехизис (греч. katēchismos - "наставление") (kristliku usuõpetuse, jumalateenistuse käsiraamat, on mõeldud usuõppijate esmaseks tutvumiseks usuga - изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов, предназначается для начального обучения верующих)                                                                
                        
Katekumeen (katehhumeen) (kreeka katechoumenos - "ogar, meeletu") - катехумен (греч. katechoumenos - "оглашенный, получивший устное наставление") (täiskasvanud inimene, kes pidi ristimiseks katekumenaadiajal õppima koguduse keskel elades ja jumalateenistustel jutlusi kuulates - в древней ц. катехумены получали наставление в виде краткого изложения вероучения , сформулированного в символе вере, который они заучивали наизусть)
                                                                                        
Katekumenaat - катехуменат (täiskasvanute kogudusse võtmiseks ristitavate õpetamise institutsioon, mis sündis 1. sajandi lõpul ja arenes välja 4.-5. sajandil - в древней ц. подготовка взрослых к сознательному принятию Таинства Крещения)
                                                                                        
Katesma (kreeka kathisma - "istuma") - кафизма (греч. kathisma - "сидеть") (üks kahekümnest osast, milleks on jagatud Psalteerium, neid võib kuulata istudes, siit tulebki nimetus - богослужебное деление Псалтыри на 20 частей, во время их чтения разрешается сидеть, отсюда и название)
                                                                                        
Kathakali (malajalami "jutustuse esitlus") - катхакали (на малаяльском "представление рассказа") (Kerala (rajoon lõuna Indias) rituaalne tantsudraama, põhineb "Mahabharata" ja "Ramajana" eepostel - народный театр Южной Индии, возник в глубокой древности, темы для пьес черпает из эпических поэм "Махабхараты" и "Рамаяны")                                            
                                            
Katkematu Psalteeriumi lugemine - неусыпающая Псалтырь (see toimub õigeusu kloostrites, kus mungad loevad Psalteeriumi ööpäevaringselt - непрерывное суточное чтение Псалтыри, обычно в больших православных монстырях)
                                                                                        
Katoliiklane - католик 
                                                                                       
Katoliiklus (katolitsism) (kreeka katholikós - "üleüldine") - католицизм (католичество) (греч. katholikós - "всеобщий, универсальный") (kristluse levinuim usutunnistus, tunnistab paavsti oma vaimuliku peana, ka roomakatoliku kiriku õpetust ja kirikukorraldust, omistab suurt tähtsust pühale pärimusele, pühakute ja reliikviate kultusele, preestritele on ette nähtud tsölibaat, purgatooriumi (puhastustuli) dogma - одно из основных направлений в христианстве (в настоящее время более 1 млрд. прихожан) организация кат. церкви отличается строгой централизацией, глава - папа Римский, источники вероучения - Священное Писание и Священное Предание, имеется догмат о чистилище, предусмотрен строгий целибат для священников) 
                                                                                          
Katoliku kirik - католическая церковь (tekkis ülemaailmse kirikulõhe tagajärjel aastal 1054, mille käigus need kogudused, mis olid koondunud Rooma piiskopi juhatuse alla, moodustasid nn. Lääne-Kiriku - в результате всемирного раскола церкви в 1054 г. образовалась Западная (католическая) церковь, объединившаяся вокруг Римского епископа)       
                                                                                 
Katoliku kirik (Poolas) - костёл (католический храм в Польше) 
                                                                                     
Kattša - каччх (sikhide alussärk, mis sümboliseerib moraalset tugevust - обязательное нижнее белье, как атрибут сикха) 
                                                                                       
Keerubid ("mitme silmaga") - Херувимы ("многоочитые") (teine aste inglite hierarhias (esimene sfäär), tarkuse inglid, tähtede ja taevaste valvurid (näiteks Paradiisivärava) - следующий после Серафимов ангельский чин, ангелы-стражники (охраняют напр. вход в Рай)
                                                                                        
Keerubide laul - Херувимская песня (õigeusu kirikus üks liturgia põhilisi laule - одно из главных песнопений православной литургии)                                                                                        

Kegon - кегон (jaapani budismi kool, õpetab, et kõik maailma olendid jõuavad valgustuseni - одна из японских школ буддизма, утверждает конечное просветление всех существ во вселенной)
                                                                                        
Keisaku - кейсаку (zen-budismis kepp, mida kasutatakse kahel viisil: õpilase õlgade masseerimiseks ja tema karistamiseks tukkumise puhul - "палка предупреждения", закругленная с одного конца и плоская с другого,  выполняет  в дзэн буддизме двойную роль: служит для массажа плеч и для наказания)
                                                                                         
Kellatorn - колокольня (kiriku kõrval ehitis või selle osa, kuhu on riputatud kellad - здание, обычно часть церкви, где развешены один или несколько колоколов)                                                                                        
Kellia (kreeka kellion - "tuba") - келлия (греч. kellion - "комната") (kloostrielaniku eluruum - комната монаха в монастыре)
                                                                                        
Kellioot - келлиот (kelliaelanik, kuuletuja või munk - послушник или монах живущий в келлии вместе сo старцем)

Kellsi raamat - Келлская книга (Iirimaa rahvuslik aare, koostatud 9. saj. alguses iiri munkade poolt, käsikiri on ladinakeelne ning sisaldab Uue Testamendi nelja Evangeeliumit, hoitakse Trinity kolledži raamatukogus (Dublin) - наиболее значительный манускрипт средневекового ирландского искусства, создан в 800 г. ирландскими монахами, состоит из 4 Евангелий (на латинском языке), хранится в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия) 
                                                                                       
Kenotitsism - кенотицизм (kristoloogia haru, mis käsitleb seda, kuidas Kristus "paneb" inimesekssaamisel "kõrvale" teatud jumalikud omadused ning "tühjendab" ennast mõnedest jumalikest omadustest, nagu kõikteadmine ja kõikvõimsus - форма Христологии, рассматривает тот "факт", что Христос при воплощении отказался от некоторых божественных свойств, как например всезнание и всемогущество) 
                                                                                       
Kerjusmunk - странствующий нищий монах (doniniiklased, frantsisklased - доминиканцы, францисканцы)
                                                                                        
Kerügma (kreeka "sõnum, väljakuulutamine") - керигма (греч. "весть, провозглашение") (Rudolf Bultmani (1884-1976) termin, mis osutab Jeesuse Kristuse kohta käivale Uue Testamendi olulisimale sõnumile või kuulutusele - Евангелие, как благая весть, нем. протестантский теолог Р. Бультман (1884-1976) использовал этот термин при разработке своей "керигматической" теологии) 
                                                                                       
Keša - кeс (sikhide lõikamata juuksed, mis demonstreerivad nõustumist jumala tahtega - нетронутые волосы, спрятанные под чалму - обязательный атрибут сикха)                                                                                        
Ketsemani aed - Гефсиманский сад (koht Õlimäe jalamil, kus Jeesus vangistati - сад у подножия Масличной горы, где Спаситель перенес невыразимые душевные страдания в ночь, когда был предан)

Ketsemani kirik (ka "Kõigi Rahvaste Kirik") või "Issanda Agoonia basiilika (lat. Basilica Agoniae Domini) - Гефсиманская церковь, или как ее еще называют «Церковь Всех Наций» или «Базилика Агонии Господней (лат. Basilica Agoniae Domini) (frantsiskaani katoliku kirik Ketsemani aias Ida-Jeruusalemma Õlimäe jalamil. Kirik asub kohas, kus palvetas Jeesus Kristus viimasel õhtul enne vahi alla võtmist. Basiilika ehitati aastatel 1922-1924 12 maailma riigi katoliiklaste rahaga (Argentina, Belgia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Mehhiko, Hispaania ja USA - францисканский католический храм в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы в Восточном Иерусалиме, построенный на том месте, где, согласно преданию, Иисус Христос совершил Моление о чаше (Мк. 14:32-42) в последнюю ночь перед взятием под стражу. Базилика сооружена в 1922 - 1924 годах на деньги католиков из 12 стран мира (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Мексика, Испания и США), в честь чего и получила своё популярное название - «Церковь Всех наций». В честь этих стран церковь имеет 12 куполов)
                                                                                        
Ketserlik - еретический (ketserlik õpetus - еретическое учение)
                                                                                        
Ketserlikkus - еретичество 
                                                                                       
Ketserlus (ka hereesia) - ересь (kiriku õpetusest kõrvalekalduv usukäsitlus - сознательное и преднамеренное уклонение от ясно выраженного и формулированного догмата веры христианской)
                                                                                        
Ketser - еретик (õigest usust taganeja - приверженец ереси) 
                                                                                       
Ketuba - кетуба ( juudi traditsiooniline abieluleping mehe ja naise vahel - брачное свидетельство у евреев)
                                                                                        
Kidduš - киддуш ( juutidel veini ja leiva õnnistamine enne söögikorra algust - благодарственная бенедикция за освященные и дарованные Богом Израилю дни субботы и праздников, совершается над бокалом вина перед трапезой)

Kii rist - Кийский крест (suur reliikvia, mis valmistati Onega (Kii) Ristikloostri jaoks 17. sajandil patriarh Nikoni käsul. Tänapäeval asub rist Moskvas Krapivnikis asuvas püha Sergiuse Radoneži kirikus - большой мощевик, который был изготовлен для Онежского (Кийского) Крестного монастыря в XVII веке по заказу патриарха Никона. В святыне были частички мощей 300 угодников Божиих. Крест находился в монастыре до его закрытия в 1920-х, а затем был перевезен в антирелигиозный музей на Соловках. Сейчас крест пребывает в столичном храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках)
                                                                                       
Kihelkond - приход 
                                                                                       
Kihelkonnakirik - приходская церковь 
                                                                                       
Kihlus - обручение (laulatusele eelnev jumalateenistus, mille käigus pruut ja peigmees lubavad üksteist armastada ja hoida  elu lõpuni - богослужение предшествующее венчанию, при котором жених и невеста обещают перед Богом хранить свою любовь)
                                                                                        
Kiliasm (chiliasm, millenarianism) (kreeka chiliós - "tuhat") - хилиазм (от греч. сhiliós - "тысяча") (religioosne usk Kristuse taastulekusse ja tuhandeaastasse rahuriiki, kus toimib jumalik valitsemine maa peal - учение о наступлении на земле тысячелетнего царства Христова)
                                                                                        
Kippa - кипа (ortodoksi juutide sümboolne peakate, tähistamaks pidevat ühendust Jumalaga - традиционный еврейский головной убор)                                                                                    
    
Kirg - страсть (inimese patune harjumus, mille pealt elavad kurjad vaimud - пагубная привычка человека, всячески поддерживаемая бесами; peamised kired: kõhuorjus - чревообъядение, liiderlikkus - прелюбодеяние, rahaahnus - сребролюбие, viha - гнев, meeleheide - уныние, auahnus - тщеславие, uhkus - гордость; oma kirgede ori olema - быть рабом своих страстей)

Kiriarhaalne Kirik - кириархальная (буквально «господствующая» от греческого κύριο — "господин") Церковь (Церковь-Мать) (domineeriv autokefaalne Kirik, mille koosseisus asub autonoomne Kirik, eksarhaat või piiskopkond - автокефальная Церковь, которая является для новообразованной автономной Церкви «материнской» структурой)
                                                                                        
Kirik (eesti sõna k. lähtub kreeka s. kyriakos - "Issandale kuuluv, Issanda määratud") - церковь (греч. экклезия - "собрание, общество созванных") (1. kristlaste kogukond teatud struktuuriga; 2. kõik elavad ja surnud kristlased; 3. sõnasõnalisemas tahenduses - Jumala pühakoda - понятие ц. имеет двоякое значение: во-первых, как видимое собрание учеников Христовых для поклонения Богу и во-вторых для обозначения всего народа Божия на земле и на небе, также в буквальном смысле храм Божий;  väike kirik - церквушка, peakirik v. suur kirik - собор) 
                                                                                       
Kirikhärra - пастор (kirikuõpetaja)
                                                                                        
Kirikisand - пастор (kirikuõpetaja)
                                                                                        
Kirikla - дом приходского священника (pastoraat, kirikuõpetaja elamu)
                                                                                        
Kiriklane - клерикал, сторонник церкви (klerikaal, kirikumeelne isik) 
                                                                                       
Kiriklik - церковный, религиозный 
                                                                                       
Kiriklik kombetalitus - церковный обряд 
                                                                                       
Kiriklikult - по церковным обрядам         
                                                                               
Kiriklik ööpäev - сутки церковные (algab õhtul - начинаются с вечера)
                                                                                        
Kiriksand - пастор (vt. Kirikisand)

Kirik-takso - церковь-такси (auto, mis sõidab Saksamaal Esseni tänavatel ringi väikese protestandi "kabeli" kujul; autos on väike altar ja orel, samuti raamatud ja küünlad. Taksojuhi kõrval on ka pastor ja orelimängija - разъезжает по улицам германского Эссена, автомобиль напоминает маленькую протестантскую часовню, где имеется свой алтарь и орган. Помимо водителя в церкви-такси всегда находятся пастор и музыкант) 
                                                                                        
Kirikuaed - ограда вокруг церкви, погост, кладбище 
                                                                                       
Kirikuamet - причт (kõik ühe pühakoja juures teenivad isikud - состав лиц при одной церкви, согласно положенному ей штату) 
                                                                                       
Kirikubuum - бум воцеркoвления 
                                                                                       
Kirikudoktor - доктор церкви (pühak, kelle autoriteet kirikliku õpetuse alal on tunnistatud eriti kõrgeks - святой, чей авторитет в вопросах христианского учения ценится особенно высоко) 
                                                                                       
Kiriku eeskoda - притвор (kirikuhoone läänepoolne osa, mis oli vanasti avatud paganatele, eksiõpetajatele ja teistele, kes soovisid kuulata Jumala sõna - западная часть храма, в прежние времена предназначалась для раскольников, еретиков и всех других желающих услышать слово Божие ) 
                                                                                       
Kirikuga ühendamine - воцерковление (vastristitud inimese Kiriku liikmeks arvamise talitus, laiemas mõttes kirkusse tagasipöördumine - в узком смысле обряд причисления новокрещенного к членам церкви, в более широком смысле "превращение из христианина номинального в христианина реального" иеромонах Нектарий (Морозов))                                                                                        
Kiriku hierarhia (kreeka hierarchia: hieros - "püha" ja arcē - "võim") - церковная иерархия (греч. hierarchia: hieros - "священный" и arcē - "власть") (kiriku ordineeritud juhtide korrastatud astmestik - в православной церкви от низшей ступени - диаконы до высшей - патриарх и Священный Синод) 
                                                                                       
Kirikuinimene - церковник
                                                                                         
Kirikuisa - церковник, церковный деятель, отец церкви (почëтное название великого подвижника или богослова)
                                                                                        
Kirikukogu - Церковный Собор (ametlik kiriku esindajate kokkutulek eesmärgiga töötada välja usuõpetuslikke, liturgilisi ja distsiplinaarseid norme; rooma-kat. k. - piiskopide, prelaatide ja k. doktorite kokkutulek; protestandi k. - pastorite ja valitsuse esindajate kokkutulek - съезд высшего духовенства христианской церкви для решения вопросов вероучения, церковного управления и дисциплины, в римско-кат. ц. - собор епископов, прелатов и докторов, в протест. ц. - собор пасторов и представителей правительства)                
                                                                        
Kirikukoormis - подать на содержание церкви

Kirikukõrts - корчма при церкви
                                                                                        
Kirikuküünal - церковная свеча (uskliku inimese väike vabatahtlik ohver Jumalale ja Tema pühakojale - небольшая добровольная жертва Богу и Его храму со стороны верующего)
                                                                                     
Kirikukalender - святцы (месяцеслов) (kristlikus kirikus pühade ja pühakute nimekirjad raamatu kujul vastavalt tähistamise või mälestamise kuupäevadele - в православной церкви список святых и праздников в календарном порядке) 
                                                                                       
Kirikus käima - ходить в церковь
                                                                                        
Kiriku kellalööja - пономарь 
                                                                                      
Kirikukonvent - церковный конвент (17. sajandi lõpust 1919. aastani luteri kiriku haldusorgan Eesti- ja Liivimaal - управляющий орган лютеранской церкви Эстонии и Ливонии с конца 17 в. и до 1919 г.)
                                                                                        
Kirikukoor - церковный хор, клир (реже клирос)
                                                                                        
Kirikukroonika - церковная летопись
                                                                                        
Kirikukroonlühter - паникадило (õigeusu kiriku suur lühter, kaunistatud mitmete küünalde ja õlilampidega - в православном храме центральная люстра со множеством свечей и лампад)

Kirikukõrts - корчма вблизи церкви

Kikrikulaul (vaimulik laul) - песнопение (в церкви) 
                                                                                        
Kirikuleib (prosfora) - просфора
                                                                                        
Kirikuline - посещающий ц., пребывающий в ц. 

Kirikulipp - хоругвь (Õigeusu kiriku püha lipp Jeesuse Kristuse või Neitsi Maarja ja pühakute kujutisega - священное знамя православной церкви с образом Спасителя или Божией Матери и святых)
                                                                                       
Kirikulõhe (suur k.) - великий церковный раскол, схизма (1054.a. ülemaailmne kirik lõhestas Ida Õigeusu- ja Lääne Rooma-Katoliku Kirikuks - официально датой раскола вселенской православной церкви на Православную церковь (Восточные церкви) и Римско-Католическую церковь (Западные церкви) принято считать 1054 г.)   
                                                                                                                                                                                
Kirikumeelsus - церковность, преданность церкви
                                                                                        
Kirikumees - церковный деятель, духовное лицо 
                                                                                       
Kirikumõis - церковное имение, пасторат (kirikule kuulunud mõis)
                                                                                       
Kirikuraamat - ц. книга, требник, метрическая книга 
                                                                                       
Kiriku sisselöömine - благовест (kirikukella löömine, kutsub kristlasi palvele - удары колокола, созывающие христиан на молитву в храм)                                                                                        

Kirikupea - глава церкви 
                                                                                       
Kirikupäevad - церковные дни (luteri kirikus pikaajaline traditsioon, toimub iga nelja aasta tagant, kirikupäevade põhirõhk on asetatud laulupeole, suursündmuste hulka kuuluvad ka kiriku noortepäevad, misjoniüritused, lasteüritused ja konverentsid - традиционные для лютеранской церкви Эстонии церковные дни, проводятся каждые 4 года, помимо молебна и чтения Библии, там проводятся также дни молодежи, праздник песни, мероприятия для детей и миссионерская деятельность)
                                                                                       
Kirikupüha - церковный праздник 
                                                                                       
Kirikuregister - церковный регистр (sünni-, abielu- ja surmameetrika ning andmed leeriskäijate kohta -  книги записей о рождении, крещении, бракосочетаниях, смерти и похоронах)
                                                                                        
Kirikuriistad - церковная утварь (jumalateenistusel kasutatavad pühad anumad, hõbedast või kullast kalliskividega kaetud esemed ja rõivad - священные сосуды, предметы и одежды, часто изготовленные из серебра, золота и драгоценных камней)
                                                                                        
Kirikurüü - облачение (vaimulike või munkade rõivad - одежды клира и монашества)
                                                                                        
Kirikuskäja - человек посещающий церковь 
                                                                                       
Kirikuslaavi keel - церковнославянский язык (loodi 9. sajandil pühade apostlisarnaste Kirillose ja Methodiuse poolt, kirikuslaavi tähestik koosneb slaavi ja kreeka tähtedest - создан, как богослужебный язык славянских народов в 9 в. свв. равноапостольными Кириллом и Мефодием, азбука церковнославянского языка состоит из славянских и греческих букв)

Kiriku sotsiaalhotell - церковная социальная гостиница (mõne kiriku juures ajutine turvakodu kriisis olevatele rasedatele naistele. 2020 aasta alguses oli neid kokku 73 üle kogu Venemaa - приют для временного проживания беременных женщин в кризисной ситуации. Таких гостиниц в начале 2020 года было в России 73)
                                                                                         
Kirikuteener - церковник, церковнослужитель (vaimuliku pühitsuse madalama astme isik - лицо низшей ступени церковного причта)                                                                                        

Kirikutrepp - паперть 
                                                                                       
Kirikutruu - благочестивый (человек)
                                                                                        
Kiriku-uuendus - обновленчество (liikumine tekkis vene õigeusu kirikus pärast oktoobrirevolutsiooni, liikumise liidrid väitsid, et tahavad õigeusku rahvale lähemale tuua, aga tegelikult tegutsesid enamlaste kontrolli all, rahvas ei toetanud neid ja teise maailmasõja lõpuks oli liikumine võidetud - движение возникшее в русской православной церкви после революции 1917 г., с целью сближения православия с "революционным народом", движение не получило широкой поддержки народных масс и после войны прекратило свое существование)
                                                                                        
Kirikuvalitsus - правление церкви (esindab Kirikut kõigis õigussuhetes - уполномочено решать любые правовые вопросы церкви)                                                                                        

Kirikuvanem - церковный староста
                                                                                        
Kirikuvanne - анафема, отлучение от церкви (karistus kiriku liikmele (vt. anateem) - наказание члена церкви в виде исключения из церкви ) (vande alla panema - предать анафеме, отлучить от церкви)
                                                                                         
Kirikuvastane - 1. антицерковный, антиклерикальный; 2. антиклерикал, противник церкви 
                                                                                       
Kirikuvastasus - антиклерикализм
                                                                                        
Kirikuõigus - церковное право (õigeusu kiriku elu reguleerivad õiguslikud normid - нормы, регулирующие внутреннюю жизнь православной церкви и еë взаимоотношений с государством) 
                                                                                       
Kirikuõpetaja (pastor) (lad. pastor - "karjane") - пастор (лат. pastor - "пастух") (protestantlike koguduste vaimulik - священник в протестантской церкви)                                                         
                               
Kirmask (saksa kirmes - "templipüha") - кирмаш (нем. kirmes - "храмовый праздник") (suur rahvapidu, mida peetakse Setumaal pärast Templipühasid - народные гулянья у народности сету, проводятся после храмового праздника)
                                                                                        
Kirpan - кирпан (sikhide terasest pistoda, mis sümboliseerib valmisolekut kaitsta tõde - меч, спрятанный под одеждой - обязательный атрибут сикха)                                                         
                               
Kirtan - киртан (sikhide religioossed hümnid - религиозные гимны сикхов)
                                                                                        
Kitoon (kreeka chitōn - "rõivad") - хитон (греч. chitōn - "одежда") (jämedast kangast mungasärk - власяница из грубой ткани, носимая монахами)                                                                         
               
Kiusatus - соблазн, искушение
                                                                                        
Kiusumõte - помысел 
                                                                                       
Kivitahvlid - каменные скрижали (tahvlid, kuhu olid graaveritud 10 käsku  ja üle antud Moosesele Jumala poolt Siinai mäel - 2 каменные скрижали данные Моисею на горе Cинай, с выгравированными на них перстом Божиим 10 заповедей)
                                                                                        
Khalsa - хальса (sikhide kogudus - община сикхов)
                                                                                        
Khanda ("kaheteraline mõõk") - кханда ("обоюдоострый меч") (khalsa (sikhide kogudus) sümbol - символизирует 4 столпа сикхской веры)                                                                                 
       
Khatib - хатиб (jutlustaja mošees - проповедник в мечети) 
                                                                                       
Khutba - хутба (jutlus mošees - проповедь в мечети)
                                                                                        
Klarissiinide ordu (klarissid) - клариссы (nunnaordu, mille asutas Püha F. Assisi õpetuse järgija Püha Clara - женский монашеский орден, основанный святой Кларой, тесно связан с францисканцами) 
                                                                                       
Klausuur (lad. claustrum - "suletud koht", hiljem klooster) - клаутр (лат. claustrum - "закрытое место", позднее монастырь) (kloostri osa, kus asuvad kõige olulisemad ruumid - внутренние помещения монастыря)
                                                                                        
Kleerik (kreeka "tublisti, kõvasti, palju") - клерик (греч. "много") (katoliku kiriku vaimulik - духовное лицо католической церкви) 
                                                                                       
Kleerus (kreeka klēros - "liisk") - клир (греч. klērus - "жребий")(vaimulikkond - духовенство) 
                                                                                       
Klerikaal (lad. clericalis - "kiriklik") - клерикал (лат. clericalis - "церковный") (kirikuvõimu pooldaja, kiriku ühiskondliku mõju ja legaalsete privileegide pooldaja - сторонник клерикализма, член клерикальной партии)
                                                                                        
Klerikalism (lad. clericalis - "kiriklik") - клерикализм (лат. clericalis - "церковный") (poliitikas kiriku juhtivat osa taotlev ideoloogia - направление, ставящее целью усиление влияния церкви и духовенства в политической и культурной жизни) 
                                                                                       
Kliiros (kreeka "maatükk, mis oli saadud liisku heitmisel") - клирос (греч. "часть земли, доставшаяся по жребию) (koht õigeusu kirikus, kus asuvad lugejad ja lauljad - место в православном храме, где находятся певчие и чтецы) 
                                                                                        
Klobuk (türgi-tatari kalpak - "müts") - клобук (от тюркского kalpak - "шапка") (õigeuskliku munga kuplikujuline peakate - головной убор у православных монахов в виде расширяющегося кверху цилиндра) 
                                                                                       
Klooster (lad. claustrum "suletud paik") - монастырь (лат. сlaustrum - "закрытое место") (kiriku, refektooriumi, raamatukogu, elukambrite ja muude majandushoonete kompleks,  kus elavad mungad ja nunnad - комплекс  состоящий из церкви (церквей), жилых помещений и хозяйственных построек, где проживают согласно своего устава и распорядка дня монахи или монахини) 
                                                                                        
Kloostri abikirik - монастырское подворье (kiriku ja abihoonete elamukompleks, ette nähtud linnades palverändurite vastuvõtuks ning maakohtades majapidamiseesmärgil - жилой комплекс состоящий из церкви и подсобных помещений, в городах служит для приема странствующих, а в сëлах используется в хозяйственных целях)                                                                                        
Kloostrikirik - церковь при монастыре  
                                                                                      
Kloostriülem - глава монастыря (vt. iguumen)  
                                                                                      
Koan - коан (hoolikalt välja töötatud mõttetu mõistatus, mida kasutatakse zen-budismis loogika ja arutluse piiratuse selgitamiseks - одна из двух важнейших практик в дзэн-буддизме, помогающая достичь "пробуждения", коан содержит элемент парадоксальности и решить его рац. способом невозможно, он должен полностью завладеть сознанием ученика и после предельного ментального напряжения наступает внезапный прорыв и смысл коана становится понятным)
                                                                                         
Kodakirik - камерная церковь (kirik, mille pealööv ja külglöövid asetsevad ühise katuse all - церковь, в которой главный и продольный нефы сходятся под одной крышей)                                                                                        
Kodešim ("Pühadus") - Кодешим ("Святыни") (juudi Mišna määrus pühaduse kohta - отдел Мишна содержащий 11 трактатов о святых дарах)                                                                               
         
Kogudus - паства, приход

Kogulik Kirik - Соборная Церковь (греч. katholikus - "кафолическая", лат. католическая) (kreeka katholikus - "katoliiklik") (ülemaailmne, kõikide rahvaste kirik, vaatamata soole, rahvusele või elukohale - слав. слово, означающее Вселенская, всеобщая, обнимающая всех верных, независимо от пола, нации и страны) 
                                                                                       
Kogulikkus - соборность (mõiste, mille töötas 19. sajandil välja vene filosoof A. Homjakov, õigeusu põhiprintsiip, mille alusel kristlasi ühendab armastus Jumala ja üksteise vastu, seejuures iga inimese isiklik vabadus säilib puutumatuna - термин, разработанный в 19-м в. русским философом А. Хомяковым, означает принцип добровольного объединения верующих на основе любви к Богу и друг другу при сохранении личной свободы каждого из них) 
                                                                                       
Kogumaapealne kirik - Вселенская Церковь (ühtne ja jagamatu kirik, Kristuse müstiline keha, empiirilises mõistes koosneb autokefaalsetest kirikutest - целостная и единая церковь, как мистическое тело Христа, в эмпирическом аспекте состоящая из отдельных самостоятельных церквей) 
                                                                                       
Koguöine jumalateenistus - всенощная служба 
                                                                                       
Kohen - кoгeн (preester, teenija juudi Templis - священник, служитель еврейского  Храма)

"Kohtumine Noa laevaga"  - "Встреча с ковчегом" (Ameerika Ühendriikides Kentuckys avati 2016 aastal Noa laeva kujuline muuseum, kus eksponeeritakse kreatsionismi ja piibliga seonduvat. 155 meetri pikkuse ja kaheksakorrruselise kõrguse Noa laeva ehitamine läks maksma100 miljonit dollarit - тематический парк в штате Кентукки (США), создателем которого явился креацианист Джимми Хэм, открылся в 2016 г. Основной экспозицией является деревянная копия Ноева ковчега, судно высотой с 8-этажный дом, длиной 155 метров и шириной 26 метров)

"Kohvipaavst" - "кофейный папа" (paavst Clemens VIII (1536-1605), tänu kellele sai kohvijoomine Euroopa kultuuri lahutamatuks osaks, veel 17.saj. suhtuti kohvisse väga skeptiliselt, arvates, et see on saatana leiutis, aga paavstile jook maitses - nii saigi kohv Euroopas "rohelise tule" -  папа Климент VIII (1536-1605) известен тем, что дал "зелëный свет" употреблению кофе в Европе, поскольку в 17 в. кофе (широко употребляемое в арабских странах) считалось напитком дьявола и в Европе было малоизвестно)
                                                                                       
Koinobiitlus (kreeka koinhrioz - "ühiselu") - киновитство (киновия) (греч. koinhrioz - "общая жизнь") (munkluse vorm, mille rajajaks sai Pachomius Suur (292-346), mungad elasid ja tegutsesid koos, kloostrid olid ümbritsetud kõrge müüriga - общежительная форма монашества, основатель Пахомий Великий (292-346) живший в Верхнем Египте)                                                                                        
Kokka šinto - кокка синто (Jaapani riiklik religioon 1868.-1946. aastatel - hoolitses selle eest, et templid ja rituaalid teeniksid valitsuse eesmärke - официальная религия Японии с 1868 по 1946 г.) 
                                                                                       
"Kolbapäev" - "день черепов" (tähistatakse Boliivias 8. novembril, sel päeval mälestatakse peredes surnuid, kaunistades nende kolpasid lilledega, süüdatakse küünlaid ja "kostitatakse" kokalehtedega, pakutakse ka alkohoolseid jooke ja sigareid - традиционный оккультный праздник в Боливии, в этот день 8 ноября в семьях украшают черепа умерших родственников цветами, свечами и головными уборами, преподносятся дары в виде листьев коки, напитков и сигар)
                                                                                        
Kolgata (heebrea  gulgōlet - "pealuu") - Колгота (Голгофа) (евр. gulgōlet - "череп") (Jeruusalemmas paiknev mägi, mille peal löödi risti Jeesus Kristus - согласно Нового Завета место распятия Иисуса Христа, расположено в районе пригородных садов и могил, к северо-западу от Иерусалима, за городской стеной)                                                                                        

Kolmainu Jumala püha - День Святой Троицы (vt. Nelipühad)
                                                                                        
Kolmainsus - Святая Троица (лат. Trinitas) (kristliku usu keskne müsteerium, on üksainus Jumal kolmes üheauväärses isikus - Isa ja Poeg ja Püha Vaim - в христианстве Бог, сущность которого едина, но бытие которого есть личностное отношение трех ипостасей: Отца - безначального Первоначала, Сына - Логоса (воплотившего в Иисусе Христе) и Духа святого - "животворящего" начала)
                                                                                         
Kolmainus - Св. Троица (vt. Kolmainsus)
                                                                                        
Kolmekuningapäev - Праздник трех королей-волхвов (tähistatakse 6. jaanuaril katoliku ja luteri kirikutes, mil Matteuse Evangeeliumi (Mt. 2.1-12) järgi kolm Idamaa  tarka Melсhior, Сaspar ja Balthasar leidsid Kristuse taevas süttinud tähe järgi ja tõid vastsündinud Jeesusele kingiks kulda, viirukit ja mürri - христианский праздник отмечаемый в Западной церкви 06.01, посвящается событию описываемому в Евангелии от Матфея (Мтф. 2.1-12), когда языческие мудрецы-волхвы определили по новой яркой звезде место рождения Мессии,  пришли поклониться Младенцу и принесли в дар золото, ладан и смирну)
                                                                                        
Kolmkordpüha - трисвятое (palve "Püha Jumal, Püha vägev, püha Surematu heida armu meie peale", võeti kasutusele Halkedoni IV Kogumaapealsel кirikukogul aastal 451 - молитва "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас", принята в употребление на 4-м Вселенском соборе в Халкидоне в 451 г.)                                                                                     
   
Kolm tarka - три мудреца (Caspar, Melchior ja Balthasar - kolm Idamaa tarka, kes legendi järgi leidsid Jeesuse taevas süttinud tähe järgi, tegelikult arvatakse, et need nimetähed on lühend väljendist "Christus mansionem benedicat" (Kristus õnnistab seda maja) - согласно Евангелию от Матфея три восточных мудреца Гаспар, Мельхиор и Валтасар следуя новой, яркой звезде в небе нашли место рождения Божьего Сына-Мессии, комбинацию первых букв их имен связывают с лат. выражением "Christus mansionem benedicat" (Да благословит Христос этот дом!))
                                                                                        
Komvoslogion (kreeka komvos - "sõlm" ja logion - "ütlus") - комвологион (греч. komvos - "узел" и logion - "изречение") (100 sõlmega villane palvenöör abipalvete lugemiseks, kasutusel kreeka kirikus - чëтки, применяемые в греческой церкви)
                                                                                        
Kondak (kreeka kontakion - "majake") - кондак (греч. kontakion - "домик") (õigeusu kirikus lühike palvesalm, ikose ettevalmistus - краткое молитвенное песнопение в православной церкви, предшествует икосу)
                                                                                       
Konfessioon (lad. confessio - "usutunnistus") - конфессия (лат. сonfessio - "вероисповедание") (usutunnistus; samuti kristlik usuline grupp, millel on oma organisatsioon ja teatud ühine usutõdede kogum - вероисповедание; также религиозные общины (церкви), связанные общностью вероучения)
                                                                                        
Konfirmeerima - конфирмовать (vt. konfirmatsioon)
                                                                                         
Konfirmatsioon (ladina confirmatio - "kinnitamine") (leeriõnnistus) - конфирмация (на лат. confirmatio - "утверждение") (usu kinnitus lääne kirikus - у католиков и протестантов обряд приëма в церковную общину подростков достигших определëнного возраста) 
                                                                                       
Konfutsianism (Kong Fuzi tee) - конфуцианизм (põhineb Konfutsiuse (551-479 eKr.) õpetust sisaldavatel "Vestlustel" ja viiel klassikalisel teosel, pani suurt rõhku õppimisele ja moraali harimisele õigete tavade kaudu - учение Конфуция, включающее в себя совокупность духовных и социальных норм, его целью является создание общественного порядка, основанного на этике и культуре личности) 
                                                                                       
Konfutsius - Конфуций (Кун-Фу-Цзы) (551-479 eKr., Hiina suur õpetlane, tema tekstid olid Hiinas hariduse aluseks, Hani dünastia ajal (206-221) moodustus tema õpetustest poliitilis-religioosne süsteem - 551-479 до P.X., великий китайский мыслитель, духовный наставник миллионов людей в Китае, Японии, Корее и др. странах)                                                             
                           
Kong - келья (kloostris - в монастыре) 
                                                                                       
Kongregatsioon - конгрегация (Rooma kuuria osakond; ordutaoline kiriklikult kinnitatud põhikirja järgi elav roomakatoliku vennaskond - религиозные организации, руководимые монашескими орденами; центральные управленческие учреждения Римской Курии)
                                                                                        
Kongregatsionalism - конгрегационализм (protestantlik usuvool, kalvinismi mõõdukas vorm, tekkis Inglismaal u. 1580.a., rõhutab üksikkoguduste täielikku autonoomiat - разновидность кальвинизма, возник в конце 16 в., группы создавались в основном в Англии, основным вероучительным документом к. является Савойская декларация 1658 г., являющаяся модификацией кальвинистского Вестминстерского исповедания)
                                                                                        
Kongregatsionalistid - конгрегационалисты (mõõdukad kalvinistid - умеренные кальвинисты) 
                                                                                       
Konklaav - конклав (paavsti valimiseks kogunev kardinalide kogu; välisilmast rangelt eraldatud ruumid, kus valitakse paavsti - собрание кардиналов, закрытое помещение в котором собираются кардиналы для избрания папы Римского)
                                                                                         
Konkordaat (lad. concordatum - "kokkulepe") - конкордат (лат. concordatum - "соглашение") (paavsti ja mõni riigi vahel sõlmitud leping kiriku ja riigi vahekorra reguleerimiseks - договор между папой Римским и каким-либо государством, регулирующий правовое положение кат. церкви в данном государстве и его отношения с папским престолом)

Konkordans (ladina "kooskõla") - Симфония, или Конкорданс (лат. "созвучие, согласие") (Pühakirja kõikide sarnaste sõnade (tähestikulises järjekorras) kogumik koos nende asukohaviidetega - собрание в алфавитном порядке всех одинаковых слов, встречающихся в Священном Писании, с указанием места, где они находятся)                                   
                                                     
Konkordiavormel - Формула согласия (Usutunnistus, mille teksti sisu aastal 1577 toetas enamik luterlikke vürstiriike - основное Вероисповедание абсолютного большинства лютеранских королевств и княжеств принятое в 1577 г.)
                                                                                         
Konsignatsioon (ladina consignare - "märkima") - консигнация (лат. consignare - "отметить, запечатать") (algkristluse ajal ristimise täiendav talitus - конфирмация в раннехристианской ц., примерно до начала 3 в.)
                                                                                        
Konsistoorium (lad. consistorium - "nõupidamine") - консистория (лат. consistorium - "место собрания") (kardinalide kogu roomakatolikus kirikus; ka kiriku kollegiaalne ja kohtuorgan; luteri kiriku valitsus; tseremoonia, mille käigus vannutatakse ametisse uued kardinalid - церемония возведения в кардинальское достоинство; особое совещание при папе Римском; руководящий орган поместной общины в протестантской церкви) 
                                                                                       
Konstantinoopoli Õigeusu Kirik - Константинопольская Православная Церковь (autokefaalne kirik, mida juhib patriarh, pärimuse järgi asutas kiriku apostel Andrei, pärast seda kui püha imperaator Konstantin Suur asutas aastal 330 Konstantinoopoli kui impeeriumi uue pealinna, aastal 381 kuulutati kohalik piiskopikateeder ault teiseks pärast Rooma kateedrit, pärast Lääne kirikute lõplikku eraldumist  aastal 1054 Ida kirikutest algasid ristisõjad, mis lõppesid aastal 1204 Konstantinoopoli enda vallutamisega, aastal 1453 vallutati Konstantinoopol türklaste poolt, aastal 1823 saavutas Kreeka sõltumatuse Osmanite riigist, mille tagajärjel K. kaotas peaaegu kogu usklikkonna, praegusel ajal asub tema jurisdiktsioonis ka Athose mägi, Soome autonoomne kirik ja mõned Eesti kogudused -  автокефальная церковь, управляемая патриархатом, по преданию была основана ап. Андреем Первозванным, после основания св. имп. Константином Великим г. Константинополя в 330 г. как новой столицы, в 381 г. на Втором Вселенском Соборе местная кафедра получила статус второй по чести после Римской, с 1054 г. после разделения на Западную и Восточную церкви начались крестовые походы латинян закончившиеся в 1204 г. захватом и разграблением Константинополя, в 1453 г. Константинополь был захвачен турками, после независимости Греции в 1829 г. Константинополь потерял значительную часть паствы, в настоящее время в юрисдикции К. находятся св. гора Афон, Финляндская автономная церковь и некоторые православные приходы Эстонии)                                                   
                                       
Konsubstantsiatsioon - консубстанция (luterlik mõiste, millega tähistatakse teooriat Kristuse ihu ja vere reaalsest kohalolust, mille kohaselt armulaualine võtab koos armulaualeiva ja -veini olemusega vastu Kristuse ihu ja verd - лютеранское учение о Вечере Господней согласно которому Тело и Кровь Христа присутствуют в хлебе и вине, но сами в хлеб и вино не превращаются) 
                                                                                       
Konventuaalid - конвектуалы (frantsisklaste ordu haru, püüdsid saada tugevaks katolikus kirikus suurt politilist võimu omavaks orduks, ordu kinnitati ametlikult  aastal 1517 paavst Leo X poolt - ответвление ордена францисканцев, стремились к политической власти, орден официально утвердил папа Римский Лев X в 1517 г.)                                                                             
           
Kooripealne - хо'ры ((lahtine) rõdu (kirikus) - балкон для певчих в церкви)
                                                                                        
Koodeks gigas (Saatana piibel) (ladina codex gigas - "tohutu suur raamat") - Кодекс гигас (библия дьявола) (лат. codex gigas - "огромная книга") (unikaalne keskaegne käsikiri,  loodi 12.-13. saj. Tšehhimaal, käsikirjaline raamat on 1 meeter pikk ja 50 cm. lai, koosneb 312 pärgamentleheküljest ja kaalub 75 kg., pärgamentkoodeksi valmimiseks kulus 160 eeslinahka, legendi järgi sai käsikirjaga hakkama üks benediktiini munk arvatavasti Saatana isiklikul kaasabil - уникальный средневековый манускрипт, был написан монахом-бенедиктинцем (очевидно при содействии самого Сатаны) в Чехии на рубеже 12-13 веков, для этого потребовалось 160 ослиных шкур, размер манускрипта 1 метр на 50 см., состоит из 312 пергаментных страниц и весит 75 кг.)

Kopimi - копимий (kopimismi kiriku pooldaja - член церкви копимизма)

Kopimismi kirik (ingl. copy me - "kopeeri mind") - церковь копимизма (от англ. copy me - "копируй меня") (registreeriti ametlikult Rootsis aastal 2012 failivahetuste religiooni staatuses. Kiriku asutaja on filosoofiatudeng Isaak Gerson, sakraalsümbolid: CTRL+C ja CTRL+V, arvavad, et informatsiooni vaba kopeerimine ja selle levitamine on võrdne religioosse teenimisega - файлообменная религия, получившая официальное признание в Швеции в январе 2012 г., считают, что копиактинг (распространение информации через её копирование) равноценен религиозной службе. Основал церковь 19-летний студент философии Исаак Герсон, священными символами являются комбинации клавиш CTRL+C и CTRL+V)
                                                                                        
Koraal - хорал (kirikulaul - род религиозных песнопений)
                                                                                        
Koraan (ar. qr - "lugema, õppima") - Коран (араб. qr - "учиться, читать") (islami pühakiri - главная священная книга мусульман) 
                                                                                       
Košitsu šinto - коситцу синто (jaapani šinto, mis piirdub keisriga seotud rituaalidega - императорский синтоизм) 
                                                                                       
Košer - кошер (кашрут) (juudi rituaalselt puhas toit - пища разрешенная к употреблению по еврейскому религиозному обычаю; законы о пище)                                                                                        
Kraliky õed - сестры-монахини Кралик (kongregatsioon asutati 19. sajandil Tšehhimaal, oma aja pühendavad õed palvetamisele ja ligimeste teenimisele, tegelevad sotsiaalabi ja heategevusega - названия данной религиозной организации происходит по месту нахождения первого монастыря, основанного в 19 в. в Чехии, сëстры посвящают свою жизнь молитвам и заботе о ближних)
                                                                                        
Kreatsionism (lad. creatio - "loomine") - креационизм (от лат. creatio - "создание, сотворение") (õpetus sellest, et maailmaruum on loodud ranges vastavuses Piiblis kirjeldatud loomispäevadega - ненаучная концепция, трактующая многообразие форм органического мира, как результат сотворения их Богом, отрицает изменение видов и их эволюцию)
                                                                                        
Kreeka Õigeusu Kirik - Греческая (Элладская) Православная Церковь (autokefaalne kirik, mida juhib peapiiskop, säilitab oma riigi staatuse, kuigi aastal 1975 vastavalt uuele põhiseadusele on kirik  administratiivselt eraldatud riigist, esimesed kristlikud kogudused asutas apostel Paulus - автокефальная православная церковь, имеет государственный статус, хотя согласно конституции 1975 г. и отделена от государства,  первые христианские общины основал еще апостол Павел)
                                                                                        
Kreeka õigeusk - греческое православие (suure kirikulõhe käigus tekkinud ristiusu suund, mis levis peamiselt Balkanil - образовалось в 7 в. в результате примирения эллинизма и православия восточного христианства, важным толчком послужил также церковный кризис 8-9 вв., вызванный иконоборческим движением сотрясавшим всю Византийскую империю)
                                                                                        
Kreeta vaga märter Andreas - преподобномученик Андрей Критский ((712 või 726) sündis Damaskuses, oli tumm 7 eluaastani, uue liturgilise vormi kaanoni looja, üks tuntumaid on Suur kaanon, mida loetakse (lugemine meenutab leelutamist) Suure Paastu esimesel nädalal - (712 или 726) родился в Дамаске, до 7 лет был нем, стал основателем новой литургической формы - канона, наиболее известным является Великий покаянный канон, читаемый Великим постом)

"Krista"  - "Христа" (Kristust kujutava naisfiguuriga krutsifiks. Krutsifiks paigaldati 2016. aastal New Yorgi püha evangelist Johannese katedraalis. Krutsifiksi lõi kunstnik Edwina Sandys - распятие с женской фигурой, изображающий Христа, было установлено в 2016 г. в епископальном соборе св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Распятие было создано художницей Эдвиной Сэндис) 
                                                                                            
Kristianiseerumine - христианизация (maarahva kristianiseerumine - христианизация народа)

"Kristlaste holokaust" - "Холокост христиан" (kristlaste vastane genotsiid, mis leidis aset Ottomani impeeriumis aastatel 1913-14 kreeklaste tagakiusamisel, ja aastal 1915 armeenlaste ja assüürlaste tagakiusamisel Suures Armeenias. Kokku hukatuid: kreeklasi - üle 1.5 mln., armeenlasi - 1 mln., assüürlasi - 750 tuhat - геноцид против христиан времëн Османской империи, начался с преследования греков в 1913-14 гг. и в 1915 г. армян и ассирийцев Великой Армении. Всего за эти годы погибло более чем 1,5 млн. армян, 1 млн. греков и 750 тыс. ассирийцев)
                                                                                        
"Kristlik teadus" - "Христианская наука" (sai alguse 1870-ndatel ameeriklase Mary Eddy eestvedamisel, kes õpetas, et haiguste ravimiseks piisab usust ja tugev kristlane ei tohiks kasutada traditsioonilise meditsiini abi - христианская секта возникшая в 70-е гг. 19 в., основательницей является американка Мэри Эдди, в своем вероучении секта опирается на принцип чудесного исцеления от болезни путем веры, призывают отказаться от научной медицины и лечить болезни лишь одной духовной верой)                                                       
                                 
Kristlike vendade ühing - сообщество Христианских братьев (asutatud Edmund Rice'i poolt, esimene iiri meeste ordu, mis kinnitati Rooma aukirjaga, 200 aasta jooksul mängisid väga tähtsat rolli iiri alg- ja keskhariduse süsteemis - первый мужской орден Ирландии получивший одобрительную грамоту из Рима, основал преподобный Эдмунд Райс в 1820 г., более 200 лет занимали доминирующую позицию в школьном образовании ирландских детей)
                                                                                        
Kristlikud voorused - христианские добродетели
                                                                                        
Kristofoobia - христофобия (pime hirm kristlaste suhtes - страх в отношении  всего христианского)
                                                                                        
Kristoloogia - христология (kristliku teoloogia osa, mis käsitleb Jeesuse Kristuse olemust ning eriti küsimust Tema jumaliku ning inimliku loomuse omavahelisest seosest - православное учение о личности Господа Иисуса Христа)
                                                                                        
Kristosoof - христософ (kristosoofia järglane - приверженец идеи христософии)
                                                                                        
Kristosoofia (kreeka Christos - "Kristus" ja Sophia - "tarkus") - христософия (греч. Christos - "Христос" и   Sophia - "мудрость") (okultne lähenemine kristlusele - оккультная трактовка христианства, София (как совокупность Божиих вечных замыслов и идеальная первооснова мира) воспринимая лучи Логоса (Христа) становится Христософией или Логосом в мире)
                                                                                         
Kristus (kreeka Christos, heebrea Mashiah - "messias, võitu") - Христос (греч. Christos, евр. Mashiah - "мессия, помазанник") (Püha Kolmainuse teine isik, Jumala Poeg ja Jumal, kristluse rajaja - второе лицо (ипостась) Святой Троицы, Сын-Бог, основатель христианства) 
                                                                                       
Kristuse-ealine (33 aaastat vana) - разг. в возрасте Христа (33 г.) 
                                                                                      
Kristuse Ihu ja Vere suurpüha (lad. Corpus Christi - "Kristuse Ihu") - праздник Пресвятых Тела и Крови Господня (лат. Corpus Christi - "Тело Христово") (pühitsetakse Rooma-Katoliku Kirikus pühapäeval, mis järgneb Püha Kolmainu pühale, 13. saj. algul nähti augustiini nunna Juliana nägemustes ära vajadus  Püha Euharistia erilises pühitsemises, aastal 1264 seadis paavst Urbanus IV püha sisse, aga aastal 1311 kinnitati püha paavst Johannes XXII poolt - отмечается в Римско-католической церкви в воскресенье после дня Святой Троицы, начало празднику положили видения блаженной Юлианы, монахини ордена августинов, жившей в первой половине 13 в., в 1264 г. папа Урбан IV постановляет необходимость празднования, а в 1311 г. праздник окончательно утверждает папа Иоанн XXII)
                                                                                        
Kristusekirik (Christchurch) - Собор Христа (Dublini keskaegne katedraal, mis rajati umbes aastal 1030 veel Norra (kuningas Sitric Siidihabe) viikingite ajal Iirimaal - главный кафедральный собор Дублина, основан в 1030 г. королем викингов Ситригом Силкенбергом)
                                                                                         
Kristuse kogudus - церковь Христа (sai alguse 1970-tel Kip McKeani eestvedamisel, kes alustas uue liikumise Bostoni linna kogudusena, aga aastal 1993  nimetati liikumine International Church of Christ liikumiseks või lihtsalt Kristuse koguduseks, liikumisel on omapärane õpetus jüngerlusest, mis sõna otsesmõttes kontrollib inimeste elu, arvavad et inimene saab päästetud alles siis, kui ta on ristitud (mitte ainult usu läbi) - протестантская деноминация возникшая в 1979 г. в Бостоне при содействии пастора Кипа МакКини,  характерной чертой секты является "наставничество", при которой каждое слово"наставника" становится законом для "ученика", считают что спасение человека возможно только через акт крещения)
                                                                                         
Kristuse pärast meeletu - юродство ("Христа ради") (askeetlik eluviis, mis seisneb kõikide üldtunnistatud elunormide hülgamises ja hullumeelse kuju enda peale võtmises, oli eriti levinud Venemaal 15.-17. sajаndil - духовно-аскетический подвиг ставший национальным феноменом Руси 15-17 вв., заключался в отказе от общепринятых норм и принятии на себя образа безумца)
                                                                                        
Kristuse Sündimise paast - Рождественский пост (algab 40 päeva enne Kristuse Sündimise püha, lubatud on süüa kala - начинается за 40 дней до Рождества Христова, пост не строгий разрешается рыба) 
                                                                                       
Kristuse Sündimise püha - Рождество Христово (kristlik püha (25. detsember (7. jaanuar)), mis on pühendatud Issanda Jeesuse Kristuse maa peale sündimisele - христианский праздник отмечаемый 25 декабря католиками и протестантами и 7 января православными и посвящëнный рождению на земле Господа Иисуса Христа)                                                                
                        
Kristusesünnitaja - Христородица (ülempreester Nestoriuse väärõpetuse termin, kes õpetas, et neitsi Maarja sünnitas lihtsalt inimese, kellega Jumal hiljem ühines - из лжеучения архиепископа Нестория, который учил, что Дева Мария родила простого человека, с которым позже соединился Бог)
                                                                                        
Kristuse teine tulemine - второе пришествие Христа (sündmus, mida ootavad kõik kristlased aegade lõpuks, mil maa peale tuleb Issand Jeesus Kristus selleks, et hävitada antikristuse võim, tuua kõik inimesed Hirmsa Kohtu ette ja luua uus vaimulik maailm - ожидаемое христианами событие в конце времëн, когда Господь Иисус Христос явится на землю для того чтобы уничтожить антихриста, судить живых и мëртвых людей и создать новый духовный мир)
                                                                                        
Kristuse Ülestõusmine - Воскресение Христово (vt. Ülestõusmise püha)
                                                                                        
Kristusteadvus - Христосознание
                                                                                        
Krišna ("tume","must") - Кришна  (древнеинд. krsna - "черный, темный") (Ardžuna sõjavankrijuht, Jadava hõimust pärit prints, peetakse ka jumal Višnu üheks kehastuseks - в индийской мифологии аватара Вишну (в традиционном списке аватар занимает восьмое место), его образ вмещает различные мифологические и даже исторические прототипы)
                                                                                        
Krišnaism - кришнаизм (višnuismi iseseisev usuvool, kummardatakse jumal Krišnat, kes  on väidetavalt jumal Višnu järjekordne taaskehastus, peamiseks õpetusallikaks on teos "Bhagavadgita", liikumise kaasaegne vorm tekkis XVI saj., asutajaks Sri Caitanya Mahaprabhu - самостоятельное направление в вишнуизме, в основе лежит поклонение Кришнe, являющегося личностным воплощением бога Вишну, основным вероучительным источником является "Бхагавадгита", в современной его форме был создан Чайтаньей Махапрабху в XVI в.)
                                                                                        
Krišnaiidid - кришнаиты (jumal Krišna austajad, samuti vaišnaavid (sansk. "Višnule kuuluvad") - почитатели Кришны, также вайшнавы (санскр."относящиеся к Вишну"))

Krjašenid (ristitud tatarlased) - кряшены (крещёные татары) (õigeusklikud Volga-tatarlased, tänapäeval on neid umbes 25 000 - этноконфессиональная группа в составе татар волжского и уральского регионов , исповедуют православие, живут в основном в Татарстане) 
                                                                                        
Krutsifiks (lad. crucifixio - "ristil kannatav, piinlev") - круцификс (распятие) (лат. сrucifixio - "распинающийся на кресте" ) (kristlastel ristilöödud Kristuse kuju - у христиан фигура распятого Христа) 

Krõžma - крыжма  (poola sõnast "крыж" - rist, lumivalge kangas (rätik) ristitud beebi vastuvõtmiseks - от польского слова “крыж” означает “крест”, белоснежная ткань для принятия крещаемого младенца из купели)
                                                                                       
Krüpt (kreeka kryptē - "peidupaik") - крипт (греч. kryptē - "тайник") (maa all asetsev kirikuruum, kasutatakse reliikviate hoidmiseks - подземное сводчатое помещение, распологается под алтарем храма, служит для погребения и экспонирования мощей святых)
                                                                                        
Ktisgiidid - ктисгиты (piiskop Julianuse (527.a.) pooldajate sekt, arvasid et Kristuse ihu on küll igavene (kõdunematu), aga siiski oli loodud - секта юлианистов (5 век), считавших что тело Христово нетленно, но было создано)

"Krestnaja Slava" (sõnadest "Ristimine" ja "Ülistama") - "Крестная Слава" (от слов "Крещение" и "Прославлять") (perekaitsja pühaku mälestamispäev Serbias (alates aastast 1018) - традиция празднования дня памяти святого покровителя семьи в Сербии, известна с 1085 г., в России аналогом являются именины)
                                                                                        
Ksenia, Peterburi õnnis - Ксения Петербургская, блаженная (Vene Õigeusu Kiriku pühak (1719(30)-1803), pärast mehe surma võttis enda peale Kristuse pärast meeletu vägitöö, tal oli läbinägemise ja inimeste tervendamise anne,  kuulutati pühakuks aastal 1988 - святая Русской Православной Церкви (1719(30)-1803), после смерти мужа приняла на себя подвиг юродства ради Христа, обладала даром прозорливости и исцеления людей, прославлена в лике святых в 1988 г.)
                                                                                        
Kšitigarbha (sanskr. "maa üsk") - кшитигарбха (санскр. "лоно земли") (mahajaana mütoloogias bodhisattva, tema eriliseks missiooniks on narakas (põrgus) asuvate olendite vabastamine, peale selle peetakse K. rändurite, laste ja sõdalaste kaitsjaks - в будд. миф. махаяны бодхисаттва, спаситель грешников, a также защитник детей, воинов и путников)          
                                                                              
Ksjonds - ксёндз (katoliku vaimulik Poolas - польский католический священник)
                                                                                        
Kubbe - куббе (kaameli seljas kantav moslemite iidne pühamu (punasest nahast kupliga telk) - у древних мусульман святилище переносимое на спине верблюда, выглядело в виде палатки или шатра из красной кожи) 
                                                                                       
Kukol (ladina cucullus - "kapuuts") - куколь (лат. cucullus - "капюшон") (õigeusu kiriku skeemamunga musta värvi teravatipuline rõivas - в русской православной церкви облачение монаха великой схимы, обычно чëрного цвета и с заострëнным капюшоном) 
                                                                                       
Кulitš - кулич (suur ümmargune magus lihavõttesai - приготовляемая к  Пасхе очень сладкая сдоба)
                                                                                        
Kultuur-luterlane - "культурный лютеранин" (mitte-konfessionaalne luterlane - не конфессиональный лютеранин)

Kuningas Jaakobi Piibel - Библия короля Иакова (inglise kuninga poolt "autoriseeritud" Piibli kolmas väljaanne (1604-1611), mille tõlke kallal töötas 47 tõlki - "авторизованный" королëм Англии перевод Библии (1604-1611), перевод осуществили 47 переводчиков из англиканской церкви)
                                                                                        
Kuninglikud uksed - Царские Врата (õigeusu kirikus uksepooled, mis viivad altariruumi ja altari juurde - центральные двери иконостаса в православной церкви, вход только для священнослужителей)

"Kunstnike tuhkakolmapäev" - "пепельная среда художников" (korraldatakse Kölni linna (Saksamaa) kirikutes Suure Paastu esimesel kolmapäeval, Kiriku ja tänapäeva kunsti tegijate omavaheliste suhete arendamiseks - проводится в некоторых диоцезах Германии в начале Великого поста, с целью поддержания конструктивного диалога между Церковью и деятелями современного искусства) 
                                                                                        
Kupat tzdaka - купат цедака ( heategevuse rahakassa juudi majas - специальная копилка для благотворительных целей в еврейском доме)                                                                                       
Kuppel - купол (õigeusu kiriku kuppel sümboliseerib Jeesust Kristust kui nähtamatut kirikupead - купол православной церкви, символизирует собой невидимого главу церкви Иисуса Христа)
                                                                                        
Kuramus - чертовщина, чëрт 
                                                                                       
Kurask - чëрт 
                                                                                       
Kurat - чëрт 
                                                                                       
Kurkulla - куркулла (hinajaana koolkonna kool, arenes Sammitiyast (eraldus Vatsiputriyast) - школа традиционного буддизма выросшая из Самматия (отделилась от школы Ватсипутрия); также одна из богинь в ламаизме) 

Kustumatu õlilamp - неугасимая лампада (õlilamp ikooni või pühaku säilmete ees, mida hoitakse kogu aeg põlevana - лампада иконой или мощами святого, в которой поддерживается непрерывное горение)
                                                                                       
"Kuuepäevatöö" (kreeka "hexaemeron") - Шестоднев (греч. "hexaemeron") (kristliku kirjanduse eksegeetilis-apologeetiline teos, kus vastavalt kristlikule kosmoloogiale kirjeldatakse maailma kuut  loomispäeva, kõige kuulsam "Kuuepäevatöö" kuulub Basileos Suurele, aga Venemaal Afanassi Kolmogorskile (16 saj.) -   христианские экзегетически-апологитеческие сочинения, посвященные толкованию библейского рассказа о шести днях творения мира Богом, самый известный "Шестоднев" принадлежит Василию Великому, в 16 в. автором русского "Шестоднева" был Афанасий Холмогорский)
                                                                                         
Kuupäevade Mineia - Минеи месячные  (õigeusu kirikus üks raamatutest, mis puudutab avalikke pühakojateenistusi - одна из книг общего богослужения в православной церкви)                                                                                        
Kuuria (lad. Curia Romana) - Римская курия (лат. Curia Romana) (paavsti õukond; kiriku keskvalitsuse ametkondade koondnimetus - центральный орган власти, с помощью которого папа Римский осуществляет управление Римско-католической церковью)
                                                                                        
Kveekerlus (inglise quakers - "värisevad") - квакеризм, квакерство (англ. quakers - "трясущиеся"") (radikaalne protestantlik usulahk, asut. 1652.a. G. Foxi poolt Inglismaal, vaimulikke ega kiriklikke organisatsioone pole, väga kriitilised igasuguse vägivalla suhtes - радикальное направление в протестантизме, основано 1652 г. в Англии Дж. Фоксом, выступают против всякого рода насилия и войн)
                                                                                        
Kveekerid - квакеры (radikaalsed protestandid, G. Foxi järglased, tuntud patsifistid - последователи радикального протестантского движения основанного Дж. Фоксом в 1652 г. в Англии, известные пацифисты)
                                                                                        
Kvietism (lad. quietus - "vaikne,rahulik") - квиетизм (от лат. quietus - "спокойный, безмятежный") (religioosne õpetus katolitsismis, tekkis 17. sajandil, propageerib täielikku alistumist "Jumala tahtele" ja olema ükskõikne oma "pääsemise" suhtes - религиозное учение возникшее в конце 17 в. в католицизме, проповедует безусловное подчинение "божественной воле" доходящее до безразличия к собственному "спасению") 
                                                                                       
Kõigekõrgem Aujärg - Престол Всевышнего
                                                                                        
Kõigepüham Jumalasünnitaja - Пресвятая Богородица (vt. Jumalaema)
                                                                                        
Kõdunemata säilmed - нетленные мощи

Kõlbelis-religioosne õpetus -  религиозно-нравственное учение
                                                                                       
Kõlvatus (liiderdamine) - блуд (развращение) ("Põgenege kõlvatuse eest! Mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu! Kuid kes hoorab, see patustab iseenese ihu vastu." Pauluse esimene kiri korintlastele 6-18 - "Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела" 1Кор. 6-18)                                                                                         
"Kõrbekogudus"- пустынная община (kinnine ühistegev kooskond, elasid täiesti eraldatuna maailmast - замкнутая мужская коммуна по типу христианских монастырей в удаленной от мира местности) 
                                                                                       
Kõrbeisad - отцы-пустынники 
                                                                                       
Kõrgaltar - высокий алтарь (peaaltar katoliku kirikus - главный алтарь католического храма) 
                                                                                       
Kõrgem aujärjepaik - Горний престол (õigeusu kirikus kõrgem koht altari idaosas, millele on seatud troon teenivale ülemhingekarjasele - трон служащего архиерея в восточной части алтаря православной церкви)
                                                                                        
Kõrgeim Mina (Ülim Mina) - Я Есмь (kehas viibiv Kõrgeim Isiksus, hävimatu ja kadumatu -  центр нашей идентичности, неразрывно связанный с Богом, а через него и со всем мирозданием)
                                                                                        
Kõrgestipühitsetud - высокопреосвященнейший (õigeusu kirikus kõrgema astme vaimuliku autiitel (näit. metropoliit) - почетный титул священника высшего ранга (напр. метрополит) в православной церкви) 
                                                                                        
Kõrvalaltar - придел (õigeusu kirikus peaaltarile lisaks olev altar, selleks et teenida mitut Liturgiat ühe päeva jooksul ühes kirikus - в православной церкви дополнительный к главному алтарь, для проведения нескольких литургий в один день в одном храме) 
                                                                                       
Käteta Tehtud Päästja - Нерукотворëнный Спас (Jeesuse palge kujutis, mis olevat tekkinud salapärasel viisil, selle kohta on Lääne ja Ida kirikutes erinevad versioonid - изображение Христа, считающееся нерукотворным, несмотря на разные версии происхождения в Западной и Восточной церквях)
                                                                                        
Kätised - поручи (õigeusklike vaimulike teenistusrõivaste osa, mida tõmmatakse randmekohas varrukate peale - часть облачения православного духовенства, предназначенная для стягивания рукавов у запястья)
                                                                                        
Käärkamber - ризница (koori kõrval asuv kirikuruum, mis on ette nähtud vaimulikele ümberriietumiseks ja jumalateenistuseks valmistumisel, seal hoitakse tarvilikke rõivaid, raamatuid ja muid kirikuteenistuse esemeid - отдельная комната вне алтаря, где хранятся облачения священников и церковная утварь, служит также для переодевания священника в храме)
                                                                                        
Köster - кистер (кюстер) (pastori abistaja jumalateenistusel, kihelkonna laste poolkutseline õpetaja - у протестантов смотритель церковных зданий, у которого хранятся ключи и священные сосуды, местами соединяется с должностью школьного учителя, псаломщик в православной церкви, дьячок в римско-кат. ц.)                                                                                       
Külakirik - сельская церковь
                                                                                        
Külvimaarjapäev - Успение (Jumalasünnitaja Uinumise püha eesti rahvakalendri järgi - одно из названий праздника Успения Пресвятой Богородицы в эстонском народном календаре)

Künniesmaspäev – «Пахотный Понедельник» (esimene esmaspäev peale Jumalailmumise püha, tähistatakse Põhja- ja Ida-Inglismaal künnimaa harimise hooaja sümboolse alguse puhul, sel päeval käisid vanasti põllumehed oma põllutööriistu õnnistamas, aastal 2010 õnnistas briti preester David Parrot sel päeval...sülearvuteid ja nutitelefone – первый понедельник после Богоявления (Эпифании), отмечаемый на севере и востоке Англии как символическое начало пахоты, в 2010 г. британский священник Дэвид Пэррот совершил в этот день чин благословения...ноутбуков и смартфонов)
                                                                                       
Küprose Õigeusu Kirik - Кипрская Православная Церковь (autokefaalne kirik, mida juhib peapiiskop, kiriku asutasid aastal 47 pKr. püha Paulus ja püha Barnabas, aastal 1571 okupeeriti Küpros türklaste poolt,  aastal 1947 sai Küprose kirik taas iseseisvaks - автокефальная церковь, управляемая архиепископом, основана в 47 г. свв. Павлом и Варнавой, в 1571 г. Кипр оккупировали турки, в 1947 г. вновь получила независимость)
                                                                                        
Küreene Siimon - Симон Киринейский (araablane, kes kandis Jeesuse risti, oli lihtne põllutööline - иудей-язычник помогший Иисусу Христу донести крест до Голгофы)                                                                                        
Küünlapäev - Сретение Господне (15. veebruaril õigeusu kirikus, 02. veebruaril läänekirikus) Kristuse esimene Templisse viimine (40 päeva pärast sündi), vt. Issanda Templisseviimise püha - в православной церкви отмечается 15 февраля, подробнее см. Issanda Templisseviimise püha) 
                                                                                       
Kyoho šinto - кёха синто (jaapani shinto sektantlik usuvool - сектантский синтоизм)