Аватар (санскр. "тот, кто нисходит") - аvataara (sanskr. "allalaskunu") (воплощение бога на земле в какой-либо форме, проявление божества в человеческой природе - jumalainimene, inimesena sündinud Jumal)
                                                                                        
Айодхье - Ayodhya (место рождения легендарного бога Рамы - Rama sünnikoht (linn)) 
                                           
Арджуна (санскр. "белый, чистый") - Ardžuna (sanskr. "valge,hele") (ученик Кришны, которому последний открыл истину человеческого существования в священной беседе перед битвой - Krišna õpilane, kellele Krišna avaldas tõe inimolemise kohta vahetult enne lahingut praeguse Delhi lähedal)                                                                                        
                                          
Арияварта ("место жительства арийцев") - аryavarta ("aarialaste elukoht") (название древней Индии - India iidne nimi)

Арья Самадж - Ayra Samaj ( религиозно-реформаторское движение Северной Индии, основанное в 1875 г. Д. Сарасвати (1824-1883) - hindu reformistlik usuvool Põhja-Indias, asutatud aastal 1875 braahman Dayananda Sarasvati poolt)
                                                                                       
Асуры (санскр. а-сура - "не боги") - аsurad (sanskr. asura - "mittejumal") (персонажи индийской мифологии, вначале обитавшие на небесах и равные богам, а потом из-за постоянных конфликтов с богами низвергнутые на более низкие уровни одна из причин раздоров - миф. дерево Читтапатали, корни которого находятся во владениях А., а ветви с созревающими плодами - во владениях богов - budistlikus mütoloogias olendid, kes moodustavad ühe kuuest sansaara sfäärist, a. peavad jumalatega raevukaid lahinguid, kuigi jäävad alati kaotajateks, tüliõunaks asurate ja jumalate vahel on müütiline puu Tshittapatali, mille juured asuvad asurate valdustes, viljad aga küpsevad taevavõlvil)                            
                                                                                                                                                  
Ашрам (санск.) - аašram (sanskr.) (священная обитель, монастырь или хижина аскетов в Индии - Indias püha klooster või askeetide elupaik)

Ахимса (ненасилие) (санскр. ahimsā - "невреждение") - аhimsa (vägivallatus) (sansk. ahimsā - "mittekahjustamine") (первая добродетель индийской философии - üks hindu religiooni ja filosoofia põhialuseid)

Бассейн Махамахам - Mahamahami bassein  (водный резервуар на площади в 6.2 акров, где по вере тамилов скрещиваются святые реки Индии, находится в штате Тамилнад, сюда стекаются сотни тысяч паломников для избавление от грехов (через омовение водой) - 6.2 aakri suurune veereservuaar, millesse väidetavalt voolavad India kõige pühamad jõed, asub Tamil Nadu osariigis. Siia tulevad sajad tuhanded palverändurid oma pattude lunastamiseks (veega "maha pesemiseks"))   
                                                                                       
Брахма, Брама - Brahma (первый из трех главных богов индуистской Троицы, Создатель, бог в аспекте Творца Вселенной - hinduismis üks Jumala kolmikaspektist, Looja, B. sõiduvahendiks on luik)

Брахмалока (санскр. "мир Брахмы) - brahmaloka (sanskr. "Brahma maailm") (в древнеиндийской мифологии верхний рай или седьмое небо, в в индуистской миф. обитель                                                                                       
Брахман - braahman (1. в индуизме космическое духовное начало, безличный абсолют, лежащий в основе всего существующего  2. член высшей жреческой касты - 1. kõrgeima vaimulikekasti liige Indias  2. ülim ja kõrgeim tegelikkus, vedaanta's kõiksuse hing)

Брахманизм - brahmanism  (вторая стадия (1-е тысяч. до Р.Х.) формирования индуизма, развившаяся в результате приспособления к ведической религии индоарийских племен, присуща строговая обрядовая регламентация жизни - vana India (umbes 1 000 a. eKr.) preestrikeskne ohverdamisreligioon)                                                                                   
       
Брахмы, туда попадают люди-смертные которые при жизни отличались исключительной праведностью и за это им удалось избавиться от бесконечной цепи рождений - сансары - budistlikus mütoloogias kõrgemad devalokad, mis moodustavad kaks sfääri sansaaras - "kujude sfääri" ja "kujudeta sfääri", esimese juurde kuulub 16 erinevat taevast, teine koosneb neljast taevast ja seda peetakse esimesest kõrgemaks, brahmalokasse pääsevad inimesed, kes on suubunud sügavasse mõtlusesse (dhyana))                                                          
                                                                                                                  
Бриндаван - Brindavan (город Кришны, находится на главной дороге соединяющей Агру с Дели - hindu Jeruusalemm, Krišna lapsepõlveaegne kodukoht Jamuna jõe kaldal praeguse Mathura linna lähikonnas, mis jääb Delhist sadakond kilomeetrit lõuna-kagu suunas)

Бхагавад Гита (санскр. "Божественная песнь") - Bhagavadgita (sanskr. Bhagavati laul) (является одним из самых почитаемых священных писаний освещающим философские основы всего индуизма, написана в поэтической форме в виде диалога между Кришной и Арджуной перед началом великой битвы , входит как часть в шестую книгу эпоса Махабхарата - B. kujunemise algus langeb ilmselt I aastatuhande keskpaika, autoriks on pärimuse järgi tark Vjasa, B. õpetus on pandud Krišna suhu, kes annab nõuanded sõdalasele Ardžunale ja neis võetakse kokku hindude arusaam inimese kohustustest ning suhetest jumala ja ühiskonnaga)
                                                                                        
Бхагаван (санскр. "благословенный, священный") - bhagavan (sanskr. "õnnelik, õnnis") (Бог, Господь, Владыка - Jumal, Issand, Isand)

Бхагти-йога - bhakti-jooga ( йога религиозного пути, активного постижения бога, известным представителем является Свами Вивекананда - üks jooga neljast põhiliigist, armastuse tee, inimeses oleva jumalikkuse otsimine,  tuntumaid bhakti-jooga harrastajaid oli indialane Swami Vivakananda)
                                                                                        
Бхаджаны (санскр. "преданное, духовное песнопение") - bhadžanid (sanskr. "palvelaul") (поиск единства через воспевание славы Бога, духовные религиозные песнопения в Индии - Indias jumalate kiituseks lauldavad laulud, pühendumuslikud laulud)
                                                                                        
Бхарат натьям - bharata-natyam (ритуальный храмовый танец в Индии, в конце 19 и начале 20 вв. пришел в упадок, но затем возродился в светском танце, танец связан с культом Шивы, может продолжаться до 4 часов - India rituaalne templitants, tantsul on iidsed juured, see olevat inimestele saadetud Šiva enda poolt, võib kesta kuni 4 t.)                      
                                                                  
Бхакта - bhakta (преданный слуга Бога в кришнаизме - Krišnaismis Jumalat armastav inimene, pühendunu)
                                                                                        
Бхакти (санскр. "преданность, любовь к Богу") - bhakti (sanskr. "ustavus Jumalale") (религиозное течение в индуизме в 12-16 вв., провозглашавшее равенство людей - pühendumuslik Jumalale suunatud armastus)

Валмики, Вальмики (санскр. vaalmiika - "муравей") - Vaalmiiki (sanskr. vaalmiika - "sipelgas") (автор эпоса "Рамаяна" - Raama elu kajastava "Raamajana" eepose koostaja)                                                                                        
Варанаси - Varanasi (город в Северной Индии, на реке Ганг, центр религиозного паломничества индуистов и буддистов - kõige tähtsam ja püham palverännakute sihtpunkt Indias)
                                                                                        
Варуна ("вседержитель") - Varuna ("kõikehõlmav") (в древнеиндийской мифологии ведического периода бог небесных сил, в послеведийскую эпоху бог связанный с космическими водами, хранитель истины и справедливости - Veedade ajastul taevajumal, eeposte ajastul veejumal)
                                                                                        
Веданта - Vedaanta ("венец Вед", итог ведической мысли Вед, Упанишад, отдельная ветвь ведической литературы, философская система - Veeda'dele järgnev, üks India kuuest klassikalisest filosoofiasüsteemist)

Ведическая религия (ведийская религия) - Veedade usund (ранняя стадия формирования индуизма, носителями являлись индоарийские племена, известна по ведам, основа культa жертвоприношения - India iidne polüteistlik ohverdamisreligioon)
                                                                                          
Веды (санск. veda - "знание") - Veedad (sanskr. veda - "teadmine") (священные книги древних индусов, представляющие собрание гимнов, богослужебных формул и объяснений к разным особенностям ритуала, возникновение гимнов относят к 2000 г. до Р.Х., в виде текстов оформились около 1 000 лет до Р.Х. - hinduismi pühakiri, vanad tekstid umbes 1000.a. eKr., hilisemad umbes 500.a. eKr., kirjutatud sanskriti keeles, Veedad jagatakse kolme rühma: 1. Veeda hümnid; 2. Brahma raamatud; 3. Upanišadid)                             
                                                                                                                                              
Вибхути (санскр. "божественная сила, могущество и проявление этой силы")  - vibhuuti (sanskr. "võimas, vägev") (священный пепел, обладает целительной и очистительной силой, в настоящее время в Индии пепел материализует и раздает своим поклонникам Сатья Саи Баба - püha tuhk, mida kasutatakse Indias usulistel talitustel, sümboliseerib maiste asjade kaduvust)

Вивасват (древнеинд. Vivasvat - "сияющий") - Vivasvat ("kiirgav") (в ведийской мифологии солярное божество, олицетворяющее свет на небе и на земле , родоначальник всех людей - Veedade mütoloogias tõusva päikese jumal ja Manu isa)
                                                                                        
Вихара - vihaara (в индийской архитектуре монастырское общежитие - budistlik kloostriülikool, munkade õpetamiseks mõeldud asutus)                                                                            
            
Вишну - Višnu (один из верховных богов индуисткого пантеона, образует вместе с Брахмой и Шивой триаду богов, выполняет космическую функцию хранения мира, является миру в виде аватар (например Рама и Кришна) - hinduismis Brahma-looja ja Šiva-hävitaja kõrval kolmas tähtsaim jumal, kelle funktsiooniks on säilitamine)                                                                                                                                                                                
Вишнуизм - višnuism (один из 3 главных наряду с шиваизмом и шактизмом течений в индуизме, распространено главным образом в Северной Индии, почитают Вишну как главного верховного бога - hinduismi üks kolmest põhilisest voolust, austatakse jumal Višnut, kes on maailma alalhoidja, inimeste abistaja ja sõber)

Вишнуиты - višnuiidid (последователи культа Вишну - Indias Višnu kultuse järgijad)
                                                                                                                    
Вьяса (букв. "толкователь, тот кто излагает или развивает, также разделяет на...") - Vjāša ("tõlgendaja ja eraldaja") (в древней Индии высший Гуру, предполагаемый автор "Махабхараты", сборника вед и пуран, был 28-м Вьясой - legendaarne tark, kellele omistatakse "Mahābhārata" autorlus)
                                                                                           
Даршан, даршана (санскр. daršana - "воззрение, обзор" - daršan (sanskr. daršana - "vaade") (видение, непосредственное лицезрение Божества или святого приносящее милость удостоенному его - Jumala või pühamehe nägemine, mis toob endaga kaasa õnnistuse, mõnikord ka sisemine Jumala nägemine)

Дасера - Dusserah (в большинстве областей Индии праздник  посвящен богине Дурге, в честь нее совершаются кровавые жертвоприношения животных, в некоторых областях почитают и Раму - pühitsetakse Indias headuse võitu kurjuse üle, austatakse Durgat või Ramat)
                                                                                        
Деви - Devi (жена бога Шивы, имеет несколько ипостасей (Кали, Дурга, Парвати и др.) - hinduismis jumalanna, Šiva abikaasa)                                                                                      
                                                                                    
Джапа - džapa (повторение различных санскритских имен Бога или мантр в индуизме - hinduismis Jumala nime või palvete kordamine)                                                                             
           
Джапамала (санскр. maala - "ожерелье") - džapamaala (sanskr. maala - "kee") (у индусов четки, нить с нанизанными на неё бусинами (всего 108), используются для практики джапа - повторения имён Бога - palvehelmekee, tavaliselt 108st helmest koosnev)
                                                                                        
Дживанмукта (санскр. "освобождённый при жизни") - džiivan-mukta (sanskr. "elusvabanenu") (человек достигший полной самореализации и живущий в теле - see, kes on saavutanud lunastuse ehk enese teostumise Jumalas oma eluajal)
                                                                                        
Дживанмукти - džiivan-mukti (конечная Богореализация при жизни в теле у индуистов - hindudel püsiv Jumalas olek)
                                                                                        
Джнана (джняна) - džnjaana (высшее знание, касающееся Богопознания постижения "Истинного Я" , своей божественной природы - kõige tervikut ehk jumalikkust puudutav mõistmine ja tarkus)

Дивали - Diwali (праздник в Индии, связанный с осенним равноденствием и сбором урожая, в большинстве областей посвящен богине счастья Лакшми, благосклонности которой старается добиться каждый - India rahvuslik pidu Rama ja tema kaasa Lakšmi auks)

Дурга - Durga (в индуистской мифологии грозное женское божество, жена бога Шивы - Šiva abikaasa, vägev jumalanna)
                                                                                        
Дурга Пуджа - Durga Puja (10-дневный индуистский религиозный фестиваль в октябре месяце, животные приносятся в жертву богине-матери Дурге олицетворяющей собой и само материнство - selle festivaliga austatakse hinduismi ühte tuntuimat jumalannat, Durgat ja läbi tema ühtlasi kogu emadust, tähistatakse oktoobris kümnepäevaste pidustustega)
                                                                                              
Ганеша - Ganeša (в брахманизме и индуизме слоновоголовый бог мудрости, сын бога Шивы - Šiva ja Parvati poeg, takistustest üleaitaja, esimene kirjatundja, kes pani kirja eepose "Mahabharata") 
                                                                                       
Ганга - Ganga (в индуистской мифологии небесная река, спустившаяся на землю и ставшая рекой Ганг, почитаемой индусами священной - Gangese jumalanna, Šiva liignaine)                                                                                        
Ганг (Ганга) - Ganges (священная река индусов, является объектом паломничества - hindude kõige püham jõgi)
                                                                                        
Гарбхагриха - garbhagriha (центральная часть, святая святых индуистского храма, туда помещается основное Божество - kõige püham paik hindu templis, sümboliseerib emaüska, asub hoone keskel, sinna on paigutatud jumalakuju)
                                                                                        
Гаруда - Garuda (в индуистской мифологии божественная птица, противник змеев-нагов - raisakull, kelle seljas ratsutab Višnu oma kaasa Lakšmiga)                                                       
                                 
Гаудия-вайшнавизм (Гаудадеш - старое название Бенгалии) - gaudia-vaišnavism (Gaudadeš - vana Bengaalia nimi) (одна из 4 вайшнавских традиций Индии, наиболее выдающиеся представители Мадхва (1238-1317 гг.) и Чайтанья Махапрабху (1486-1533 гг.) - üks vaišnavismi traditsioonidest, mille kõige väljapaistvamad esindajad on Madhva (1238-1317) ja Sri Catanya Mahaprabhu (1486-1533))

Говардхана  - Govardhana mägi (название горы, которую маленький Кришна поднял как зонтик и держал на своем мизинце 7 дней и ночей , чтобы укрыть своих преданных пастухов и пастушек от ливня - mägi, mille Krišna ühe sõrmega üles tõstis, päästmaks külaelanikke vihmauputusest)
                                                                                        
Говинда ("тот кто пасет коров или ухаживает за ними") - Govinda ("lehmaleidja") (другое имя Кришны - Krišna hüüdnimi)
                                                                                        
Гокула (санскр. go - "корова") - Gokula (sanskr. go - "lehm") (небольшое селение на берегу Ямуны, где жил Кришна в доме главы пастухов, пас коров и играл с гопи - Jamuna jõe kaldal asuv küla, kus Krišna veetis oma lapsepõlve ühena paljudest lehmakarjustest)
                                                                                        
Гопи - gopid (пастушки, преданные почитательницы Кришны - Krišnale pühendunud Gokula küla karjatüdrukud ja karjanaised)
                                                                                                                                                                                
Гуру - guru (почитаемый, наставник, духовный учитель в Индии - Indias usu õpetaja, vaimne juht)

Индра - Indra (в индуизме царь богов, Владыка небесных сфер и небожителей, громовержец - aarjalaste piksejumal ja peajumal)                                                                                                                                                                                                                                                                   
Индуизм (перс. вариант "хинду" имени реки Инд) - hinduism (pärsia  hindu - "jõgi, mis vihjab Induse oru rahvastele") (древнейшая (1 тыс. до Р.Х.) национальная религия Индии, нет основателя и систематического учения, общим для всех индуистов является учение о перевоплощении душ, главнейшии священные книги - Веды и Упанишады, сам термин и. был введен европейцами в 19 в. - India rahvuslik usund (tekkis 1 aastatuhande keskel eKr.), mis on lahutamatult seotud India kultuuri, ajaloo ja elulaadiga, puudub asutaja ja igasugune süstemaatiline õpetus, vanimad ja kõige väärtuslikumad pühakirjad - Veedad ja Upanišaadid)
                                                                                        
Йог - joogi (практикующий йогу - mees- või naissoost mõtluse harjutaja)
 
Йога (санскр. "единение, воссоединение") - jooga (sanskr. "ühendus") (единство с Богом и путь достижения этого единства, духовная или физическая практика или дисциплины направленные на обретения контроля над умом и чувствами и облегчающая духовное слияние души с Богом - mõiste, mis väljendab pigem Jumalaga ühenduses olekut, kui vahendit selle oleku saavutamiseks)
                                                                                        
Йога тантра - jooga tantra (йогическая медитация - sisepuhastuse tantra)
                                                                                                                                                                                
Кали - Kali (в индуизме женская ипостась бога Шивы, его супруга - üks Šiva hirmuäratavamaid kaasasid)
                                                                                        
Кальки (лошадь) - Kalki (hobune) (последний аватар Вишну должен прийти на белом коне с мечом в руках в конце кали-юги, т. е. примерно через 400 000 лет - viimane (kümnes) Višnu inkarnatsioon maa peal (on veel tulemas))
                                                                                         
Кальпатару (санскр. taru - "дерево") - Kalpataru puu (sanskr. taru - "puu") (древо желаний, также конкретное дерево , растущее в Путтапарти, на котором Сай Баба в его ранние годы материализовал различные плоды и конфеты - soove täitev puu Puttaparthis, mille otsast, kui Sai Baba oli veel poisieas, leidsid tema kaaslased soovitud puuvilju ja maiustusi)   
                                                                                     
Kатхакали (на малаяльском "представление рассказа") - kathakali (malajalami "jutustuse esitlus") (народный театр Южной Индии, возник в глубокой древности, темы для пьес черпает из эпических поэм "Махабхараты" и "Рамаяны" - Kerala (rajoon lõuna Indias) rituaalne tantsudraama, põhineb "Mahabharata" ja "Ramajana" eepostel)                                        
                                                
Кришна  (древнеинд. krsna - "черный, темный") - Krišna ("tume","must") (в индийской мифологии аватара Вишну (в традиционном списке аватар занимает восьмое место), его образ вмещает различные мифологические и даже исторические прототипы - Ardžuna sõjavankrijuht, Jadava hõimust pärit prints, peetakse ka jumal Višnu üheks kehastuseks)                                                                                        
Кришнаизм - krišnaism (самостоятельное направление в вишнуизме, в основе лежит поклонение Кришнe, являющегося личностным воплощением бога Вишну, основным вероучительным источником является "Бхагавадгита", в современной его форме был создан Чайтаньей Махапрабху в XVI в. - višnuismi iseseisev usuvool, kummardatakse jumal Krišnat, kes  on väidetavalt jumal Višnu järjekordne taaskehastus, peamiseks õpetusallikaks on teos "Bhagavadgita", liikumise kaasaegne vorm tekkis XVI saj., asutajaks Sri Caitanya Mahaprabhu)
                                                                                        
Кришнаиты - krišnaiidid (почитатели Кришны, также вайшнавы (санскр."относящиеся к Вишну") - jumal Krišna austajad, samuti vaišnaavid (sansk. "Višnule kuuluvad"))                                                                                        
Лакшми (санскр. "добрый знак, удача") - Lakšmi (sanskr. "õnnemärk") (богиня счастья и красоты, олицетворение творческой силы Вишну - Višnu abikaasa, õnne ja edu jumalanna) 
                                                                                       
Лила (санскр. "красота, деяние") - liila (sanskr. "mäng, lõbu") (божественная игра или забава бога, спонтанное проявление чудес аватара - avataara jumalike imede ootamatu avaldumine, jumalik mäng)
                                                                                        
Лингам - linga (символ Шивы и его плодородия, почитается в виде каменного столба, изображающего мужской половой орган - fallose sümbol hinduismis)

Мадхава (потомок Мадху ("мед")) - Mādhava ("Madhu järglane") (одно из имен Кришны, Мадху был одним из праотцов Кришны - Krišna epiteet, Madhu ("mesi") oli üks Krišna esiisasid)
                                                   
Майя (санскр. букв. "не это") - maaja (sanskr. "pete, näivus") (в индуизме философская категория утверждающая, что мир вещей, феноменов и людей есть иллюзия - pettepilt, meelepete, mis takistab mõistmast jumalikku tõde)

Мандапа - mandap (большой зал индуистского храма используемый для относящихся к прихожанам религиозных действий - india templi väline palvesaal)                                                                                        
Мандир (санскр. mandira - "дом, храм") - mandiir (sanskr. mandira - "maja, tuba, pühakoda") (индуистский храм - hindu pühamu)
                                                                                        
Мантра (санскр. man - "сознание" и tra - "инструмент, средство") - mantra (sanskr. "meele tugi") (заклинание, форма речи оказывающая существенное влияние на разум, эмоции тела, сакральное звукосочетание, совокупность слов и звуков обладающая магической силой - "mõtlemisvahend", loits, mana, mantrad on tavaliselt sanskritikeelsed silbid, sõnad või laused, mis väljendavad teatud mõtlusjumaluse tuuma)
                                                                                        
Ману (древнеинд. Manu - "человек") - Manu (sanskr. Manu - "inimene") (см. Ману Сваямбхува - vt. Svajambhuva Manu)

Ману Сваямбхува (санскр. "происходящий от Брахмы, кто есть самосущный") - Svajambhuva Manu (sanskr. "Looja poolt loodud inimene") (в индийской мифологии имя первого прародителя человечества - India mütoloogias maailma esimene inimene (meesterahvas))
                                                                        
Махабхарата - Mahabharata (эпос  (около 500 лет до Р.Х.) народов Индии, повествует о битве двух родов и их союзников за господство над Хастинапурой (ныне Дели) , состоит из 18 книг - India rahvaste suur eepos (u. 500 eKr.), mis jutustab Bharata suguvõsa sõdadest, üks selle osa kannab nime "Bhagavadgita")                                                                                                                                                                                                                                                                     
Мокша (санскр."освобождение, искупление") - mokša (sanskr. "vabanemine, lunastus") (в индуизме высшее блаженство достижимое для человеческой души путем уничтожения своих страстей и и освобождения души от земных желаний - hinduismis ja eriti budismis pääsemine ehk vabanemine sündidele ja surmadele allutatusest)

Монастырь для "серфингистов" - surfinguklooster (основал в 2005 г. 64-летний индуистский монах Свами Нарасингха на побережье индийского штата Карнатака, насельники этой обители начинают свой день в 4 часа утра с молитвы, а затем занимаются серфингом, в общине не пьют, не курят и придерживаются строго вегетарианской диеты - asutati aastal 2005 64-aastase hindu munk Swami Narasingha poolt India Karnataka osariigis, päev kloostris algab kell neli ühise palvusega, pärast seda algavad surfingutunnid, mungad ei joo ega suitseta, samuti on nad ranged vegetaarlased)
                                                                    
Мукта (санскр. "свободный, освобожденный") - mukta (sanskr. "vaba, vabastatu") (освобожденная (тем осчастливленная) от плоти  душа - täielikult vabastatud hing)                                                                                        
Муни - muni ("молчащий", святой мудрец в Индии - Indias mitterääkiv pühak)

Мухурта - mahurta (буквально промежуток времени в 48 мин., используется в Индии при медитировании, также означает астрологию выбора (подходящего партнера) - 48 min. ehk üks kolmkümnendik päevast on ajaühik, mida Indias sageli kasutatakse rituaalsetel toimingutel)
                                                                                           
Нарада - Narada (один из семи великих Риши, эзотерически является властителем событий в течение различных кармических циклов и олицетворением человеческого цикла - legendaarne india tark, kes olevat tegutsenud vahendajana jumalate ja inimeste vahel)
                                                                                        
Нирвикальпа - nirvikalpasamadhi (высшая стадия йогической практики - полное слияние с Божественным сознанием - joogas üks Jumala tajumise kõrgemaid astmeid)                                                                                        
Ом (Аум) - Om (ladina tähtede abil kirjutatakse Аum) (в индуистской и ведической традиции сакральный звук, изначальная мантра, часто символ божественной троицы Брахма, Вишну и Шива, почти все священные тексты индуистской и ведической традиции заканчивались этим звуком - hinduismis algheli, millega loodi kõiksus ja millega kõiksust alal hoitakse)
                                                                                        
Парамгуру (букв. "верховный гуру") - paramguru ("ülim guru") (учитель гуру - guru õpetaja)
                                                                                        
Парвати - Parvati (жена бога Шива, мать Ганеши - Šiva kõige tagasihoidlikum, konservatiivsem ja leebem kaasa)
                                                                                        
Прана (санскр. "дыхание жизни") - praana (sanskr. "eluhingus") (в индуизме восходящая жизненная сила в человеке, связующее звено между телом и душой - hinduismis elujõud inimihus)
                                                                                        
Путтапарти - Puttaparthi (деревня в Индии (примерно 190 км. от Бангалора), в которой родился и живëт аватар Кали Юги Сатья Сай Баба - India küla, kus sündis avataara Sathya Sai Baba)
                                                                                        
Равана (санскр. "ревущий") - Raavana (sanskr. "möirgav") (десятиголовый и двадцатирукий царь Ланки, злой демон, получив неограниченную власть над миром, стал притеснять самих богов, похитил жену Рамы, Ситу - Lanka saare valitseja ja deemon, kes röövis Raama abikaasa Siita)
                                                                                        
Рама (древнеинд. "тёмный") - Rama ("tume, must") (герой древнеиндийского эпоса "Рамаяна", в котором он спасает богов и людей от тирании царя ракшасов Раваны, седьмая аватара Вишну, с XI в. культ Рамы наряду с кришнаизмом становится одним из важнейших культов индуизма - müütiline raadža, "Rāmājana" kangelane, avataara enne Krišnat,  Višnu kehastus)
                                                                                        
Рамаяна (санскр. "путешествие Рамы") - Rāmājana (sanskr. "Raama käigud") (вторая по величине из двух знаменитых древнеиндийских эпических поэм, воспевающая подвиги любимого героя индусов Рамы, сочинение её приписывается легендарному мудрецу Вальмики - India suur eepos, on arvatud, et praegusel kujul oli "R." olemas juba II saj. pKr., eepos käsitleb kuningas Rama elu ning tema võitlust deemonite valitseja Ravanaga)
                                                                                         
"Миссия Рамакришны" - Ramakrišna mission (религиозно-реформаторское общество, созданное в 1897 г. учениками индийского философа-мистика Рамакришна (1836-1886) - religioosne-reformaatorlik liikumine keskusega Kalkutta lähedal, loodud aastal 1897 Ramakrišna ((1836-1886) suur India filosoof ja müstik) õpelaste poolt)                                               
                                         
Рамалила - Ramalila (праздник в честь Рамы одержавшим победу над демоном Раваной, отмечается преимущественно в Дели и Северной Индии, празднику предшествует пост в течение 9 дней - festival Indias, mis tähistab Rama võitu deemoni Raavana üle, peole eelneb 9-päevane paast)
                                                                                        
Ратха-Ятра  - Rathjatra (праздник в Индии, известный иначе как Шествие колесниц, люди собираются для того, чтобы увидеть выезд из своей резиденции владыки вселенной Кришны-Джаганнатхи - hinduismis jumal Jagannathi sünnipäev, mida pühitsetakse kaarikutega sõites Puris)
                                                                                        
Реинкарнация (лат. re - "опять, снова" и incarnatio - "воплощение") - reinkarnatsioon (lad. re - "taas" ja incarnatio - "kehastumine") (концепция характерная для восточных вероучений (течения индуизма и буддизма), считающих, что душа после смерти одного тела переселяется в другое - kontseptsioon, mille järgi inimese hing keha surma järel rändab uude kehasse, r. tunnistavad budism ja hinduism, vähemal määral konfutsianism ja taoism)
                                                                                        
Ригведа ("книга гимнов")  - Rigveda ("hümniraamat") (собрание преимущественно религиозных гимнов, наиболее древняя и значительная из Вед - Veedade vanim osa)                                                                                        
Риши (санскр. rši - "провидец, мудрец") - riši (sanskr. rši - "ettenägija, tark") (в индийской мифологии имя семи мифических мудрецов, которым боги открыли ведийские гимны - hinduismis suured targad, iidsete Veedade müütilised autorid)
                                                                                        
Садхака - saadhaka (в индуизме духовный искатель, совершающий садхану (стремящийся к познанию божественного) - hinduismis vaimsel teel edasipüüdleja, kes järgib saadhanat))
                                                                                        
Cадхана - saadhana (в индуизме духовная практика, дисциплина, подвижничество, усилия направленные на осознание Бога, достижение самоосознания, духовного совершенства и конечной цели - единения с Богом - hinduismis igapäevaselt viljeletav vaimne elulaad - mõtted, sõnad ja teod, mis puhastavad meelt ja südant maise elu pettekujutelmadest)
                                                                                                                                                                                                               
Сай Рам (санскр. Са - "божественный", Аи - "мать", Рам - "тот, кто находится в сердце, как чистая радость") - Sai Ram (sanskr. Sa - "jumalik", Ai - "ema", Ram - "see, kelle südames on puhas rõõm") ( восклицание используемое в качестве приветствия и прощания последователями Сай Бабы - püha väljend tervitamisel ja hüvastijätul Sai Baba pühendunute seas)
                                                                                        
Санатана Дхарма ("вечная религия") - Sanatana Dharma ("igavene religioon") (индуизм в настоящее время - hinduism nüüdisaegses keeles)                                                                                        
Саньяси (саньясин) - sanjaasi (в Индии человек отрёкшийся от мира, монах посвятивший свою жизнь поиску духовной Истины - Indias rändmunk, kes on lahti öelnud tavaelust ning elab omaette, tavaliselt metsas)
                                                                                        
Сарасвати - Sarasvati (река в Индии и олицетворяющее еë женское божество, покровительница искусств, наук, создательница письма и алфавита - Brahma abikaasa, varem oli peetud kõne ja õppimise jumalannaks, nüüd sümboliseerib luulet, muusikat ja vaimseid püüdlusi)
                                                                                        
Сат-Тат-Аум - Sat-Tat-Aum (концепция тройственной (Брахма, Вишну и Шива) реальности с точки зрения индуистов, что "соответствует"  Отцу, Сыну и Святому Духу в христианстве - hinduismis kolmainsuse kontseptsioon (Brahma, Višnu ja Šiva))
                                                                                        
Сати - sati (в Индии ритуал сжигания (обычно добровольно) вдовы на погребальном костре мужа - hindude komme visata lesed matustel oma abikaasade tuleriitadele, tänapäeval toimub see siiski vabatahtlikult)
                                                                                        
"Сатьяграха" (с санкр. satya - "истина", graha -"сила") - Satyagraha (sanskr. satya - "tõde", graha - "jõud") (философия ненасильственного сопротивления злу по Ганди - Mahatma Gandhi poliitiline tehnika, täpsemalt passiivne, vägivallatu vastupanu kurjale)

Сахаджаяна ("путь естественности") - sahadžajaana ("loomulikkuse teekond") (индуистская тантра, ассимилировавшая идеи Ваджраяны, сложилась в конце 1-го тысяч. после Р.Х. - tantrismis mõtluse harjutamine ja vaistliku tarkuse arendamine)

Свами ("отрешëнный монах", "тот, кто владеет своими чувствами") - svaami ("äraolev munk") (высший титул индийского монаха, подтверждающий уровень его высокой реализации - auväärne, püha isa, kõrgeim usutiitel, mida võib hindude kogukonna meistrile omistada)
                                                                                                                                                                               
Свастика (коловрат) - svastika (происходит от сочетания санскритских слов су - "добро" и асти - "быть", обозначает круговорот бытия, годовой цикл, вечное движение галактики,согласно одной из концепций первые упоминания относятся к 5000-5500 гг. до Р.Х. - haakrist, märk, milles on ühendatud kaks sanskriti silpi: su (hästi) ja asti (nii on) ehk "positiivne olemine", esimesed näited pärinevad Sumerist praeguse Pakistani aladel asuvatelt varasematelt kultuuridelt umbes 5000. a. eKr.)                                                                      
                 
Сиддх - sadhu (индуистский мастер (экспериментирующий йог), достигший освобождения последней ступени - rändav askeet, hindu pühamees)                                                                                                                                              
Сиддха (санскр. "совершенный") - siddha (sanskr - "täiuslik") (в инд. традиции (индуистской, джайнской и буддийской) человек достигший освобождения, пребывает в высшей точке вселенной - hinduismis, džainismis ja budismis vabastatud hing, elab universumi tipus vaimses vabaduses)
                                                                                        
Сита - Siita (добродетельная жена Рамы, героиня эпоса "Рамаяны" - Raama abikaasa)
                                                                                        
Снанаятра - Snanajatra (ежегодное ритуальное купание статуи Джаганнатха (особая форма Вишну-Кришны) - Krišnale pühendatud iga-aastane suur pidustus)

Тантра (санскр. "нить на которую нечто нанизывается") - tantra (koosneb kahest sanskr. sõnast: tan ("piiranguteta kasvamine") ja antra ("sisemiselt")) (система телесных и психических техник, предназначенная для развития осознанности человека и как, следствие, преодоление им барьера восприятия реальности лишь на основе интерпретации информации, поступающей в ум от органов чувств - füüsiliste ja psüühiliste tehnikate süsteem, mis võimendab inimesel reaalsuse taju ületades meelteorganite võimeid, tantrad jaotatakse mitmesse rühma mõtlusharjutuste loomu ning mõtlustaja vaimsete võimete alusel)

Тантризм - tantrism (направление в буддизме и индуизме, в основе религиозно-философской концепции идея человека-микрокосмоса и идея о половом энергетическом начале - hinduismi mitteortodoksne vorm, mille järgijad püüavad saavutada vabanemist üleloomulike vaimsete võimete omandamisega; budismi vool, mis peab tantrat kõige kiiremaks teeks budasuse saavutamiseks)

Тиртха (санскр. tÎrtha - "брод, пристань") - тirtha (sanskr. tÎrtha - "koole, sadam") (у индусов название священных мест, являющихся целью паломничества - Indias pühad kohad ( võivad olla metsas, mägedes või koobastes))
                                                                                        
Тримурти (санскр. "три образа") - trimurti (sanskr. "kolm kuju") (в индуизме проявление единства сущностей трех главных богов - Брахма, Вишну и Шива - hinduismis "Kolmainsus", esindatud jumalatega Brahma, Višnu ja Šiva)

Упанишады (санскр. упа - "возле", ни - "устойчивый, дисциплинированный", шад - "сидеть и разрушение") - Upanišadid (sanskr. upa - "kõrval, juures", ni - "distsiplineeritud", šad - "istuma") (священные богооткровенные писания, четвертая и последняя часть Вед, в них трактуются вопросы природы Высшей Реальности, души, происхождения вселенной и т.п., всего 108 основных Упанишад - Veedade neljas ja viimane osa, koosnevad suutratest, mida on  kokku 108, sisuks on hinduismi õpetus, sealhulgas konkreetsed juhised mediteerimiseks) 
                                                                                       
Ушанас - Ušanas (индийский мудрец, предполагаемый автор некоторых гимнов Вед - legendaarne tark, keda peetakse mitmete Veeda hümnide autoriks)
 
Чакра, чакрам (санскр. "колесо, круг") - tšakra (sanskr. "ratas") (психические центры в астральном теле человека через которые проявляется действие космической энергии - kujuteldav energiakeskus inimese hingekehas)
                                                     
Шакра - Šakra (в буддийской мифологии бог-управитель 33 небес, идентичен с ведийским Индрой - budistlikus mütoloogias peajumal devaloka kolmekümne kolme jumala seas)                                                                                        
Шакти (санскр. "сила, энергия") - šakti (sanskr. "jõud, energia") (женское творчески-энергетическое начало, наибольшее значение имеет в тантризме и шиваизме - hinduismis naiselik aktiivne energia, Püha Ema (Jumalik Ema)) 
                                                                                       
Шактизм - šaktism (поклонение божественной матери в индуизме - hinduismis emajumalanna austamine)
                     
Шастра (Шастры)- Šaastrad (древние священные писания индуизма, содержащие учения риши, божественных мудрецов - põhiliselt veedade järgsel ajajärgul loodud õpetusraamatud)
                                                                                        
Шастри - šaastri (знаток Священных Писаний индуизма - hinduismi iidsete õpetusraamatute eksegeet)

Шатарупа (санскр. "имеющая сто форм") - Šatarupa (sanskr. "mitmesajanäoline") (в индийской мифологии первая женщина на земле - India mütoloogias maailma esimene naine)                                                                                                                                                                            
Шива - Šiva (один из трëх главных богов индуистской троицы, воплощение космических сил разрушения, покровитель йоги, йогов и аскетов - hinduismis üks Jumala kolmikaspektist, hävitaja ja uuendaja, kellel on mitmeid avaldusvorme ja nimesid)
                                                                                        
Шиваизм - šivaism (одно из трëх главных (наряду с вишнуизмом и шактизмом) течений в индуизме, почитается Шива как высший всемогущий бог - hinduismi üks kolmest põhilistest voolust, austatakse jumal Šiva, julm jumal, hävitaja ja purustaja)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Хануман (санскр. "имеющий большие челюсти") - Hanuman (sanskr. "laialõualine") (обезьяний "вождь", преданный почитатель и друг аватара Рамы, ставший образцом истинной преданности Богу - ahvide kuningas, kes aitas Raamat sõjakäigul Raavana vastu, Raamale pühendumise eeskuju)
                                                                                        
Хари Кришна ("Международное общество сознания Кришны") - Hari Krišna (Krišna teadvuse liikumine) (индуистский монотеистический культ, Кришна проповедуется, как главный бог который однажды явился в образе Вишну, основано в 1966 г. в США Бхактиведанта Свами - asut. 1966.a. Ameerikas Swami Bhaktivedanta poolt, hinduismi monoteistlik vool, rõhutatakse jumal Krišna tähtsust peajumalana, kes ilmutas end maailmale jumal Višnu kujul)
                                                                                        
Хари ("жëлтый") - Hari ("helekollane") (тот, кто разрушает самсару, одно из имëн Кришны - samsaara hävitaja, üks Krišna nimedest)
 
Якша (санскр. "быстрый") - iakša (sanskr. "kiirus") (леса, горы, источника, полубоги, как правило благосклонные, но иногда наделяются демоническими чертами - jakšad on hinduismis pooljumalad, kes viibivad põhiliselt metsades, aasadel, põldudel jne., võivad teha inimestele nii head kui ka halba, seepärast peeti vajalikuks neile midagi ohvriks tuua - в индуизме демоны, "хозяева местности")