Caitiva - чайтика (санскр. caittika - "поселившиеся на горе со ступой") (hinajaana koolkond, arenes Mahasanghikast umbes 180.a. eKr., asusid lõuna Indias - школа ветви махасангхика, образовалась во 2 в. до Р.Х., распалась к 7 в. после Р.Х., находились в южной Индии)

"Cappuccino kogudus" - "капучино паства" (väljend Iirimaal, mida kasutatakse koguduse kohta, kus asjad tunduvad väliselt korras olevat, aga tegelik usk on nõrk ja "lahustuv" - приход, где всë выглядит внешне благоприятно и благопристойно, но на самом деле вера слаба и как-бы "разбавлена" (выражение ирландских священников))                                                                                       
Cerneauism - Обряд Керно (mitteametlik pseudovabamüürlaslik organisatsioon, mille rajaja oli Joseph Cerneau, asutati 19. saj. - по имени Жозефа Керно, основавшего в 19 в. в США нелегальную масонскую организацию) 
                                                                                       
Cerokslis - Церокслис (Dievturība õpetuse katekismus - катехизис латышской народной веры Диевтуриба) 
                                                                                       
Chalkedoni vormel - Халкидонская формула (Chalkedoni kirikukogu (451) formaalne deklaratsioon, et Jeesus Kristust tuleb pidada võrdselt inimlikuks ja jumalikuks - "неслиянно и нераздельно", формула Халкидонского собора (451) давшего христианству универсальную схему отношений божественного и человеческого, трансцендентного и имманентного)

Championi pühamu - Чэмпионская святыня (asub USA-s, Wisconsini osariigis, US esimene ja ainus ametlikult tunnistatud koht, kus aastal 1859 ilmus ühele Belgiast pärit 28-aastasele immigrandile Püha Maarja - первое и пока единственное место в США (г. Чэмпион, штат Висконсин), где в 1859 г. 28 летней эмигрантке из Бельгии явилась (всего 3 раза) Богородица. Явление официально подтверждено в 2010 г.)                                                                                        

Chamuel - Чамуил (Самуил) (peaingel, armastuse ingel - из чина Архангелов, Ангел любви) 
                                                                                       
Charterhouse'id - Чартерхауз (kartuuslaste kloostrid Inglismaal - картезианская обитель)
                                                                                        
Circumcelliones (ladina "maad mööda hulkuvad") - циркумцеллионы (позднелат. Circumcelliones - "бродящие вокруг селений") (3. saj. hereetiline sekt, nn. Kristuse hulkuvad sõdurid, tapsid ja röövisid rikkaid inimesi, röövitud vara jagasid vaestele - еретическая секта 3 в., так называемые бродячие воины Христовы, защищали обиженных, грабили и убивали богатых, присоединились к донатистам)                                                                                        
Püha Constantinus - Св. Константин ( 280-337 pKr., esimene Rooma impeeriumi õigeusklik imperaator - 280-337 после Р.Х., первый православный император Римской империи)                                                                                        
Coro - коро (munkadele mõeldud kooriruum Hispaania kirikutes - в испанской церкви отделение хора для монахов) 
                                                                                       
Cowan - кован (mittevabamüürlaste üldnimetus - общее название людей, не являющихся масонами)  
                                                                                      
Czestochowa must Madonna - Ченстоховская икона Божией Матери ("Чёрная Мадонна") (Poola rahvuspühadus, pühakuju pärineb 9. saj., kuigi kiriku pärimuse järgi arvatakse, et ikooni maalis evangelist Luukas, asub kloostris pühal mäel nimega Jasna Gora - одна из наиболее почитаемых святынь Польши, по преданию написана евангелистом Лукой, хранится в монастыре Ясная Гора)