Äralaskmise sõnad - отпуст (liturgia lõpus väike palve, mis on mõeldud koguduse õnnistamiseks õigeusu kirikus - краткая молитва произносимая священником по окончании службы, различают малый и великий отпуст)
                                                                                        
Ärapööranu (usku) - обращëнный в веру 
                                                                                       
Äsjalahkunu - новопреставленный (õigeusu kirikus surnu nimetus 40 päeva jooksul pärast lahkumist - только что умерший, в православной церкви в течение 40 дней после кончины)